Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów należy prowadzić za pomocą systemu BDO. Szczegóły dotyczące rejestru w systemie BDO zostały opisane w art. 49-65 ustawy o odpadach.

 

Ewidencja odpadów oraz jej podstawowe zasady zostały opisane w art. 66-72 ustawy o odpadach. Aby prowadzić ewidencję odpadów należy uzyskać wpis do rejestru BDO.

 

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o:
•    wpis do rejestru BDO,
•    aktualizację wpisu,
•    wykreślenie z rejestru 
składa się wyłącznie w formie on-line za pośrednictwem bazy BDO [art. 53, 59, 60 u.o]. Wyjątkiem jest przedsiębiorca zagraniczny, jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach powinny uzyskać wpis do rejestru na wniosek. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu do rejestru lub niezwłocznie w przypadku już istniejących działalności.


Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach są wpisywane do rejestru z urzędu. Wpisy z urzędu dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

 

Powrót

Ewidencja odpadów w systemie BDO

12 czerwca 2021

Strona główna /

Baza wiedzy 

Pomoc /