Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Opłaty za korzystanie ze środowiska należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca korzystania ze środowiska. Wyjątkiem są opłaty za wprowadzenie gazów i pyłów z urządzeń (pojazdów). Opłaty te wnosić należy  na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji działalności.


Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca roku następnego.

 

Wraz z informacją o wielkości naliczonej opłaty marszałkowi województwa, należy przedstawić wykaz informacji o zakresie korzystania ze środowiska. Wzór wykazu obowiązującego od 2014 r. określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2014 poz. 274).

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się po przekroczeniu kwoty 800 zł w danym zakresie korzystania ze środowiska. Gdy wyliczona kwota nie przekracza 800 zł opłaty nie wnosi się, lecz nie zwalnia to z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych do urzędu marszałkowskiego w ww. terminie. W przypadku, gdy roczna wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska dla każdego z zakresów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł nie wnosi się opłat i nie przedkłada się wykazu za korzystanie ze środowiska. Nie zwalnia to jednak z obowiązku prowadzania ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczanej opłaty.

 

Gdzie wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska

12 czerwca 2021

Strona główna /

Baza wiedzy 

Pomoc /

Powrót