Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty można szukać m.in. na fakturach zakupowych (np. ilość zakupionego paliwa, opału, rozpuszczalnika), w protokołach serwisowych (np. uzupełnienie klimatyzacji), w kartach charakterystyki substancji (pozwalają one określić zawartość zanieczyszczeń na kilogram stosowanej substancji) lub we wnioskach o wydanie pozwoleń emisyjnych czy dokumentacji będącej zgłoszeniem danej instalacji.


Opłaty można obliczać stosując tzw. metody wskaźnikowe lub ryczałtowe. W przypadku metod wskaźnikowych należy obliczyć wielkość emisji każdej z substancji emitowanej podczas danego procesu, która wymieniona została w rozporządzeniu w sprawie stawek opłat środowiskowych. Do obliczenia emisji niezbędne jest zużycie czyli np. ilość farby, drutu spawalniczego, przeładowanego oleju napędowego, czas pracy instalacji itp. oraz tzw. wskaźnik emisji danej substancji, czyli ilość substancji na jednostkę zużycia. Metody ryczałtowe są metodami uproszczonymi, w których obliczenia opłaty dokonuje się bez ustalania dokładnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Opłata zależna jest bezpośrednio od zużycia. Metody te można stosować do naliczania emisji z tzw. małych kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane, procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, chowu lub hodowli drobiu oraz przeładunku benzyn silnikowych.

 

Jak obliczyć wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza

12 czerwca 2021

Strona główna /

Baza wiedzy 

Pomoc /

Powrót