Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska powinny uiszczać podmioty korzystające ze środowiska tj.:
•    przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
•    osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa oraz rybactwa śródlądowego,
•    jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (np. wspólnota mieszkaniowa),
•    osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

 

Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) podmioty korzystające ze środowiska  zobowiązane są do wnoszenia opłat za korzystanie z środowiska za:
•    wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m.in. spalanie paliw w silnikach pojazdów, spalanie paliw na cele energetyczne, przeładunek benzyn silnikowych, chów lub hodowla zwierząt oraz emisję gazów i pyłów ze źródeł technologicznych np. procesy produkcyjne, spawanie),
•    wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
•     pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
•    składowanie odpadów.

 

Kogo dotyczą opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

12 czerwca 2021

Strona główna /

Baza wiedzy 

Pomoc /

Powrót