Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Opłaty środowiskowe

Strona główna /

Baza wiedzy /

Pomoc /

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Kogo dotyczą opłaty za zbiorcze korzystanie ze środowiska

Jak obliczyć wielkość emisji zanieczyszczeń do środowiska

Gospodarka odpadami

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska powinny uiszczać podmioty korzystające ze środowiska tj.:

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wg ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa oraz rybactwa śródlądowego,

jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (np. wspólnota mieszkaniowa),

osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Zgodnie z art. 273 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (POŚ) podmioty korzystające ze środowiska  zobowiązane są do wnoszenia opłat za korzystanie z środowiska za:

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (m.in. spalanie paliw w silnikach pojazdów, spalanie paliw na cele energetyczne, przeładunek benzyn silnikowych, chów lub hodowla zwierząt oraz emisję gazów i pyłów ze źródeł technologicznych np. procesy produkcyjne, spawanie),

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

 pobór wód podziemnych i powierzchniowych,

składowanie odpadów.

Powrót

Danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty można szukać m.in. na fakturach zakupowych (np. ilość zakupionego paliwa, opału, rozpuszczalnika), w protokołach serwisowych (np. uzupełnienie klimatyzacji), w kartach charakterystyki substancji (pozwalają one określić zawartość zanieczyszczeń na kilogram stosowanej substancji) lub we wnioskach o wydanie pozwoleń emisyjnych czy dokumentacji będącej zgłoszeniem danej instalacji.

Opłaty można obliczać stosując tzw. metody wskaźnikowe lub ryczałtowe. W przypadku metod wskaźnikowych należy obliczyć wielkość emisji każdej z substancji emitowanej podczas danego procesu, która wymieniona została w rozporządzeniu w sprawie stawek opłat środowiskowych. Do obliczenia emisji niezbędne jest zużycie czyli np. ilość farby, drutu spawalniczego, przeładowanego oleju napędowego, czas pracy instalacji itp. oraz tzw. wskaźnik emisji danej substancji, czyli ilość substancji na jednostkę zużycia. Metody ryczałtowe są metodami uproszczonymi, w których obliczenia opłaty dokonuje się bez ustalania dokładnej wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Opłata zależna jest bezpośrednio od zużycia. Metody te można stosować do naliczania emisji z tzw. małych kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane, procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, chowu lub hodowli drobiu oraz przeładunku benzyn silnikowych.

Powrót

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

Przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska, należy kierować się określonymi stawkami opłat, które ustalone są odrębnie na każdy rok sprawozdawczy. Stawki za rok sprawozdawczy:

2015 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 790),

2016 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2015, poz. 1875),

2017 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. 2016, poz. 718),

2018 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. 2017, poz. 875).

2019 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. 2018, poz. 1038)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 723) zmieniło wyłącznie stawki opłaty za składowanie odpadów (od 1 stycznia 2018 r.). Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudniu 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 2490) dostosowuje stawki opłat do zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo Wodne tj. usunięte zostały stawki opłat za pobór wód i  zrzut ścieków.

Powrót