Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Ewidencja Odpadów

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Dokumenty w ewidencji odpadów

Procedura wystawiania karty przekazania odpadów

Karty ewidencji odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit
a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi,
in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:
1.    Wytwórców:

 • odpadów komunalnych,
 • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli te pojazdy zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
 • będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 (np. posiadają pozwolenie zintegrowane).

2.    Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby, zgodnie z art. 27 ust.8 ustawy o odpadach.
3.    Podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).
4.    Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019 poz. 2531).

W praktyce ewidencja opiera się na dokumentach ułatwiających posiadaczowi odpadów ich rejestr. Dokumenty ewidencji odpadów należy sporządzać za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO i nie wymagają one podpisu. Dodatkowo ewidencję w systemie BDO można prowadzić za pomocą zewnętrznych programów (np. Eko-Soft) bez konieczności logowania się na koncie BDO, dzięki rozwiązaniom technologicznym API-BDO. Ogólny podział dokumentów ewidencji to:

 

 • karty przekazania (karty przekazania odpadów, karty przekazania odpadów komunalnych),

 

 • karty ewidencji (karta ewidencji odpadów, karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, karta ewidencji odpadów niebezpiecznych).

Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO może być prowadzona za pomocą papierowych druków, które są dostępne tutaj.

 

Karta przekazania odpadów w systemie BDO jest dokumentem sporządzanym przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady do kolejnego posiadacza lub innych miejsc prowadzenia działalności. 
W systemie BDO użytkownicy mogą występować w trzech rolach, przy czym jeden użytkownik może występować w kilku rolach:

 

 • Przekazujący, który może sporządzić  planowaną kartę przekazania odpadów, zatwierdzić KPO, wygenerować potwierdzenie (opcjonalnie), wycofać KPO lub skorygować odrzuconą KPO (korekta kodu odpadu oraz masy),

 

 • Transportujący, który może wygenerować potwierdzenie (możliwa zmiana daty i godziny transportu oraz nr rejestracyjnego), oraz potwierdzić transport,

 

 • Przejmujący, który może zrealizować przejęcie lub odrzucić KPO z podaniem powodu (np. niezgodny kod lub masa odpadu).

1. Zaplanowanie karty przekazania odpadów (przekazujący)
 • KPO może zostać wystawiona na 30 dni do przodu,
 • nie można wystawić KPO wstecz,
 • KPO można edytować lub usunąć bez śladu.
2. Zatwierdzenie planowanej karty przekazania odpadów (przekazujący)
 • możliwa zmiana godziny transportu lub numeru rejestracyjnego (faktyczna godzina rozpoczęcia transportu może być zmieniona w ramach aktualnego dnia, natomiast data – tylko 1 dzień do przodu).
3. Wygenerowanie potwierdzenia karty przekazania odpadów (przekazujący, transportujący)
 • wygenerowanie potwierdzenia przez przekazującego oznacza brak możliwości korekty godziny transportu oraz numeru rejestracyjnego przez transportującego odpady,
 • wygenerowanie potwierdzenia przez transportującego pozwala na zmianę godziny transportu i zmianę numeru rejestracyjnego.
4. Zrealizowanie przejęcia karty przekazania odpadów (przejmujący)
 • potwierdzenie przejęcia nie może odbyć się wcześniej niż zaplanowany transport,
 • zmiana masy z obligatoryjnym podaniem powodu,
 • znika możliwość pobrania potwierdzenia.
5. Potwierdzenie transportu (transportujący)
 • kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady ma obowiązek posiadać w trakcie transportu wygenerowane z BDO potwierdzenie, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w KPO ze stanem rzeczywistym,
 • zakończenie transportu nie jest możliwe dopóki przejmujący odpady nie potwierdzi ich przyjęcia w BDO.
 
Dodatkowe opcje w systemie przekazywania odpadów:
1. Odrzucenie karty przekazania odpadów (przejmujący)
 • w przypadku wystąpienia niezgodności przy przejęciu odpadów, przejmujący może odrzucić kartę przekazania odpadów, podając powód odrzucenia,
 • istnieje możliwość odrzucenia karty, przed rozpoczęciem transportu,
 • odrzucona karta może zostać skorygowana tylko w zakresie kodu i masy odpadów przez przekazującego,
 • skorygowana karta trafia do zakładki potwierdzenie wygenerowane,
 • korekty dokonuje przekazujący odpady,
 • po skorygowaniu przejmujący może potwierdzić przejęcie odpadów lub ponownie odrzucić KPO.
 
2. Wycofanie karty przekazania odpadów (przekazujący)
 • przekazujący w każdej chwili może wycofać zatwierdzoną kartę (przed jej zatwierdzeniem przez przejmującego),
 • można wycofać kartę ze statusem „zatwierdzone” i „potwierdzenie wygenerowane”,
 • należy podać powód wycofania.
Od 1 stycznia 2020 r. karty ewidencji odpadów muszą być uzupełniane na bieżąco. W praktyce ma zastosowanie kilka kart ewidencji:
karta ewidencji odpadów – karta standardowa oraz dla odpadów komunalnych,
karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych – dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach „rolniczych”,
karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dotyczy zakładu przetwarzania ZSEiE,
karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji – dotyczy stacji demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
karta ewidencji odpadów niebezpiecznych – dotyczy sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami.
 
Zasady sporządzania karty ewidencji odpadów w systemie BDO:
• należy sporządzać odrębną KEO dla każdego kodu odpadu w danym roku kalendarzowym,
• może zostać wystawiona tylko jedna KEO na jeden kod odpadu dla danego miejsca prowadzenia działalności (wyjątek stanowi ewidencjonowanie odpadów z przedrostkiem „ex” oraz ewidencjonowanie odpadów komunalnych i innych niż komunalnych pod tym samym kodem),
• należy podać stan magazynowy na dzień 01.01.2020 (tylko raz bez konieczności corocznej aktualizacji). Podaną masę można edytować w przypadku błędu,
• KEO może zostać usunięta jeśli nie ma niej wpisów,
• masę należy podać z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku w przeliczeniu na Mg.
 
W systemie BDO na karcie ewidencji odpadów użytkownik może wykonać operacje tj.:
• wytworzenie odpadów (w instalacji, poza instalacją, w ramach świadczenia usług),
• wydobycie odpadów ze składowiska,
• przyjęcie (w instalacji, poza instalacją),
• przekazanie (na podstawie KPO, wywóz poza RP, przekazanie osobom fizycznym, przekazanie posiadaczom zwolnionym z ewidencji).
W praktyce istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji jedynie za pomocą karty przekazania odpadów. Nie jest wtedy wymagane prowadzenie kart ewidencji odpadów. Uproszczona ewidencja odpadów może być prowadzona przez podmioty, które: 
 • wytwarzają do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych,
 • wytwarzają do 5 ton odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi,
 • transportują odpady, wykonując jedynie usługę transportu odpadów,
 • władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o odpadach.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:
1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów,
2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
a. zbierania odpadów,
b. przetwarzania odpadów
- obowiązany do prowadzenie ewidencji odpadów,
3. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów.
 
Sprawozdanie należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Sprawozdania należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Na sprawozdaniu nie jest wymagany podpis. 
Wyjątkowo za rok 2019 sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami należy złożyć do 31 października 2020 r.

Ewidencja odpadów

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencję odpadów należy prowadzić za pomocą systemu BDO. Szczegóły dotyczące rejestru w systemie BDO zostały opisane w art. 49-65 ustawy o odpadach. Ewidencja odpadów oraz jej podstawowe zasady zostały opisane w art. 66-72 ustawy o odpadach. Aby prowadzić ewidencję odpadów należy uzyskać wpis do rejestru BDO. Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o:
•    wpis do rejestru BDO,
•    aktualizację wpisu,
•    wykreślenie z rejestru 
składa się wyłącznie w formie on-line za pośrednictwem bazy BDO [art. 53, 59, 60 u.o]. Wyjątkiem jest przedsiębiorca zagraniczny, jeżeli nie ustanowił oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach powinny uzyskać wpis do rejestru na wniosek. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu do rejestru lub niezwłocznie w przypadku już istniejących działalności.
Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach są wpisywane do rejestru z urzędu. Wpisy z urzędu dokonuje marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.


Rok 2020 jest rokiem przejściowym, w którym istnieje możliwość prowadzenia ewidencji w wersji papierowej do 31 grudnia bez konieczności wprowadzenia danych do systemu BDO. Ewidencję odpadów w okresie przejściowym należy prowadzić z wykorzystaniem dokumentów zawartych w załącznikach 5a – 5g ustawy o odpadach. [aktualne wzory do pobrania]

Strona główna /

Baza wiedzy /

Pomoc /