Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Jakich dokumentów używa się do prowadzenia ewidencji odpadów

W praktyce ewidencja opiera się na dokumentach ułatwiających posiadaczowi odpadów ich rejestr. Dokumenty ewidencji odpadów należy sporządzać za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO i nie wymagają one podpisu. Dodatkowo ewidencję w systemie BDO można prowadzić za pomocą zewnętrznych programów (np. Eko-Soft) bez konieczności logowania się na koncie BDO, dzięki rozwiązaniom technologicznym API-BDO. Ogólny podział dokumentów ewidencji to:
 

 • karty przekazania (karty przekazania odpadów, karty przekazania odpadów komunalnych),

 

 • karty ewidencji (karta ewidencji odpadów, karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, karta ewidencji odpadów niebezpiecznych).

 

Ewidencja odpadów w przypadku awarii systemu BDO może być prowadzona za pomocą papierowych druków, które są dostępne tutaj.
 
Karta przekazania odpadów w systemie BDO jest dokumentem sporządzanym przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpady do kolejnego posiadacza lub innych miejsc prowadzenia działalności. 
W systemie BDO użytkownicy mogą występować w trzech rolach, przy czym jeden użytkownik może występować w kilku rolach:
 
Przekazujący, który może sporządzić  planowaną kartę przekazania odpadów, zatwierdzić KPO, wygenerować potwierdzenie (opcjonalnie), wycofać KPO lub skorygować odrzuconą KPO (korekta kodu odpadu oraz masy),
 
Transportujący, który może wygenerować potwierdzenie (możliwa zmiana daty i godziny transportu oraz nr rejestracyjnego), oraz potwierdzić transport,
 
Przejmujący, który może zrealizować przejęcie lub odrzucić KPO z podaniem powodu (np. niezgodny kod lub masa odpadu).


1. Zaplanowanie karty przekazania odpadów (przekazujący)

 • KPO może zostać wystawiona na 30 dni do przodu,
 • nie można wystawić KPO wstecz,
 • KPO można edytować lub usunąć bez śladu.

2. Zatwierdzenie planowanej karty przekazania odpadów (przekazujący)

 • możliwa zmiana godziny transportu lub numeru rejestracyjnego (faktyczna godzina rozpoczęcia transportu może być zmieniona w ramach aktualnego dnia, natomiast data – tylko 1 dzień do przodu).

3. Wygenerowanie potwierdzenia karty przekazania odpadów (przekazujący, transportujący)

 • wygenerowanie potwierdzenia przez przekazującego oznacza brak możliwości korekty godziny transportu oraz numeru rejestracyjnego przez transportującego odpady,

 • wygenerowanie potwierdzenia przez transportującego pozwala na zmianę godziny transportu i zmianę numeru rejestracyjnego.

4. Zrealizowanie przejęcia karty przekazania odpadów (przejmujący)

 • potwierdzenie przejęcia nie może odbyć się wcześniej niż zaplanowany transport,
 • zmiana masy z obligatoryjnym podaniem powodu,
 • znika możliwość pobrania potwierdzenia.

5. Potwierdzenie transportu (transportujący)

 • kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady ma obowiązek posiadać w trakcie transportu wygenerowane z BDO potwierdzenie, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w KPO ze stanem rzeczywistym,
 • zakończenie transportu nie jest możliwe dopóki przejmujący odpady nie potwierdzi ich przyjęcia w BDO.

 
Dodatkowe opcje w systemie przekazywania odpadów:
1. Odrzucenie karty przekazania odpadów (przejmujący)

 • w przypadku wystąpienia niezgodności przy przejęciu odpadów, przejmujący może odrzucić kartę przekazania odpadów, podając powód odrzucenia,

 • istnieje możliwość odrzucenia karty, przed rozpoczęciem transportu,

 • odrzucona karta może zostać skorygowana tylko w zakresie kodu i masy odpadów przez przekazującego,

 • skorygowana karta trafia do zakładki potwierdzenie wygenerowane,

 • korekty dokonuje przekazujący odpady,

 • po skorygowaniu przejmujący może potwierdzić przejęcie odpadów lub ponownie odrzucić KPO.

 
2. Wycofanie karty przekazania odpadów (przekazujący)

 • przekazujący w każdej chwili może wycofać zatwierdzoną kartę (przed jej zatwierdzeniem przez przejmującego),

 • można wycofać kartę ze statusem „zatwierdzone” i „potwierdzenie wygenerowane”,

 • należy podać powód wycofania.

 

Od 1 stycznia 2020 r. karty ewidencji odpadów muszą być uzupełniane na bieżąco. W praktyce ma zastosowanie kilka kart ewidencji:
• karta ewidencji odpadów – karta standardowa oraz dla odpadów komunalnych,
• karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych – dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach „rolniczych”,
• karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dotyczy zakładu przetwarzania ZSEiE,
• karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji – dotyczy stacji demontażu oraz prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
• karta ewidencji odpadów niebezpiecznych – dotyczy sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami.

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Masz pytania dotyczące programu? 

 

Zostaw swój numer!

 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na pytania

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!