Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Przy naliczaniu opłat za korzystanie ze środowiska, należy kierować się określonymi stawkami opłat, które ustalone są odrębnie na każdy rok sprawozdawczy. Stawki za rok sprawozdawczy:
•    2015 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 790),
•    2016 określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2015, poz. 1875),
•    2017 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. 2016, poz. 718),
•    2018 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. 2017, poz. 875).
•    2019 znajdują się w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. 2018, poz. 1038)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 723) zmieniło wyłącznie stawki opłaty za składowanie odpadów (od 1 stycznia 2018 r.). Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudniu 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 2490) dostosowuje stawki opłat do zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo Wodne tj. usunięte zostały stawki opłat za pobór wód i  zrzut ścieków.

 

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska

12 czerwca 2021

Strona główna /

Baza wiedzy 

Pomoc /

Powrót