Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

W sytuacji powstania zaległości (nie uiszczenia opłat w terminie), naliczyć należy odsetki podatkowe zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki od zaległości należy wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin ich wniesienia.

 

Zaległe opłaty za korzystanie ze środowiska

12 czerwca 2021

Strona główna /

Baza wiedzy 

Pomoc /

Powrót