Powrót

20 stycznia 2020
Aktualny stan sprawozdawczości w BDO.

W tym roku przedsiębiorcy składają za 2019 rok następujące sprawozdania w BDO:

I. W terminie do 31 stycznia:

- sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- sprawozdanie podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne.
W systemie BDO zostały opublikowane formularze dotyczące powyższych sprawozdań. Posiadają one błędy funkcjonalne i merytoryczne, m.in.:

- brak możliwości wybrania adresatów sprawozdań,
- brak obsługi związków międzygminnych,

- możliwość posiadania tylko jednej wersji roboczej sprawozdania na firmę,

- wymuszenia wpisania dodatniej masy składowanych odpadów 20 03 01,

- konieczność wpisania nazwy instalacji i miejsca prowadzenia działalności dla odpadów przetwarzanych poza instalacjami lub przekazanych osobie fizycznej.
Poprawiono błąd niepoprawnego obliczania poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - teraz samemu należy wpisać poprawną wartość.

Za 2019 rok obowiązuje roczne sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych. Nie jest jasne, jakie znaczenie mają złożone do 31 lipca sprawozdania za

1. półrocze 2019 roku.
API BDO nie umożliwia jeszcze wysyłania sprawozdań. Po aktualizacji programu 23 stycznia będzie można wygenerować sprawozdania za PSZOK oraz o odebranych odpadach komunalnych. Następnie będzie trzeba wprowadzić dane ręcznie do systemu BDO.
Sprawozdanie za zebrane odpady komunalne zostanie udostępnione w aktualizacji 28 stycznia.    

 

II. W terminie do 15 marca:

- roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,

- roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Sprawozdania nie zostały opublikowane w systemie BDO. Zastępują one dotychczasowe sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, opłacie produktowej, zebranym i przetworzonym ZSEiE, stosowaniu osadów ściekowych, pojazdach wycofanych z eksploatacji.
Dane do powyższych sprawozdań zostaną wprowadzone w zależności od daty publikacji ich w BDO. 

 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000