Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipita, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat.

Funkcjonalność:

 

 • naliczanie opłat od 2009 r. na formularzach zgodnych z rozporządzeniem,

 • automatyczne generowanie wykazów dla Urzędów Marszałkowskich,

 • bieżące raporty naliczonych opłat (np. miesięczne),

 • naliczanie opłat metodą ryczałtową oraz wskaźnikową,

 • naliczanie opłaty podwyższonej w przypadku braku lub przekroczenia obowiązywania decyzji,

Opłaty środowiskowe - dostępne moduły

 

 

 • import danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego,

 • archiwizacja danych,

 • eksport wydruków do Worda* lub PDF,

 • eksport statystyk do Excela,

 • możliwość obsługi wielu podmiotów,

 • uprawnienia użytkowników programu (w wersji sieciowej).


 

Wymagania

 

 • system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
 • opcjonalnie Microsoft Office w celu eksportu dokumentów do Worda.

Aktualizacja i wsparcie

 

W ramach zakupionego programu zawarte są bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne i merytoryczne przez 12 miesięcy.

 

Przedłużenie rocznego pakietu aktualizacji wynosi 70% ceny podstawowej.

 

Dla klientów zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną w zakresie przepisów ochrony środowiska.

Cena netto od 60,00 zł

Kup teraz

Program pozwala na bardzo proste i co najważniejsze, prawidłowe naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędem marszałkowskim. Dzięki programowi nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy w celu naliczenia opłaty, wystarczy znać zużycia surowców. W programie rozliczysz zarówno pojazdy i kotły, jak również emisję technologiczną. Dużym ułatwieniem jest automatyczne przeliczanie jednostek na wymagane wg rozporządzenia. Program posiada aktualne stawki opłat oraz obowiązujące formularze na dany rok. Po wprowadzeniu danych jednym kliknięciem wygenerujesz sprawozdanie dla Urzędu Marszałkowskiego.

Pobierz DEMO

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Program pozwala na bardzo proste i co najważniejsze, prawidłowe naliczenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w celu rozliczenia się z urzędem marszałkowskim. Dzięki programowi nie musisz posiadać specjalistycznej wiedzy w celu naliczenia opłaty, wystarczy znać zużycia surowców. W programie rozliczysz zarówno pojazdy i kotły, jak również emisję technologiczną. Dużym ułatwieniem jest automatyczne przeliczanie jednostek na wymagane wg rozporządzenia. Program posiada aktualne stawki opłat oraz obowiązujące formularze na dany rok. Po wprowadzeniu danych jednym kliknięciem wygenerujesz sprawozdanie dla Urzędu Marszałkowskiego.

Moduł: Pojazdy

 

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • lista własnych pojazdów/urządzeń,
 • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),
 • katalog kategorii silników zgodny z rozporządzeniem,
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów,
 • możliwość zakończenia eksploatacji pojazdu/urządzenia bez usuwania go z listy.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Moduł: Kotły (ryczałt)

 

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,

 • lista kotłów we wszystkich oddziałach,

 • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów,

 • możliwość zakończenia eksploatacji kotła bez usuwania go z listy.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Moduł: Kotły (wskaźniki)

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,
 • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku,
 • katalog wskaźników KOBiZE,
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych (filtrów),
 • uwzględnianie zwartości siarki, popiołów i części palnych,
 • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,
 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,
 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,
 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

 

Moduł: Emisja technologiczna

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,
 • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,
 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,
 • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,
 • bieżąca ewidencja zużycia,
 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,
 • możliwość dodawania nowych substancji,
 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,
 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Ewidencja odpadów - dostępne moduły

Inne moduły

Moduł: Klimatyzacja

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,
 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,
 • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,
 • możliwość dodawania nowych substancji,
 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

 

Cena: 60,00 zł

 

 

Moduł: Przeładunek benzyn

 

 • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,
 • lista zbiorników,
 • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),
 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,
 • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Chów i hodowla drobiu

 

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,
 • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,
 • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,
 • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia.

 

Cena: 120,00 zł

 

 

Moduł: Skup surowców od ludności

 

 • wystawianie formularzy przyjęcia odpadów metali dla osób fizycznych,
 • wystawianie rachunków za przyjęte odpady,
 • definiowanie  cen surowców (w przypadku posiadania modułu magazyn),
 • ewidencja zbierania frakcji komunalnej (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła),
 • roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

Moduł: Wystawiane dokumentów DPO / DPR

 

 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla odpadów opakowaniowych,
 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla produktów,
 • powiązanie wystawianych DPR/DPO z ewidencją odpadów,
 • uwzględnianie pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Załącznik nr 7

 

 • wystawianie załącznika nr 7 - dokumentu transportowego w transporcie międzynarodowym,
 • klasyfikacja odpadów OECD,
 • katalog wg konwencji bazylejskiej (załącznik nr IX),
 • katalog z załącznika IIIA i IIIB.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Przetwarzanie odpadów

 

 • ewidencja przetwarzania odpadów w procesach R i D,
 • wprowadzanie własnych instalacji do przetwarzania odpadów,
 • możliwość prowadzenia ewidencji przetwarzania odpadów poza instalacjami wg rozporządzenia,
 • schematy przetwarzania odpadów (automatyczne wpisy na wielu KEO jednocześnie),
 • kontrola ewidencji dla każdej instalacji względem własnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów,
 • szczegółowe statystyki przetwarzanych odpadów i instalacji.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Odbiór komunalnych 

 

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów odrębnie dla gmin,
 • ewidencja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
 • odrębna ewidencja dla obszarów miejskich i wiejskich,
 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,
 • możliwość podania danych gminy na KPO,
 • generowanie sprawozdań półrocznych o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • generowanie sprawozdań zerowych,
 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
 • obliczanie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
 • obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku,
 • obliczanie poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • szczegółowe statystyki odbieranych odpadów komunalnych wg gmin,
 • ewidencja odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania oraz zmagazynowanych.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

 

Moduł: Oczyszczalnia ścieków

 

 • prowadzenie kart ewidencji osadów ściekowych,
 • wprowadzanie badań osadów oraz gruntów,
 • obliczanie dawki komunalnego osadu ściekowego,
 • sprawozdanie o stosowaniu komunalnych osadów ściekowych.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Stacja demontażu pojazdów

 

 • prowadzenie karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do demontażu,
 • możliwość demontażu pojazdów podlegających obowiązkowi recyklingu oraz pozostałych,
 • możliwość etapowego demontowania pojazdów,
 • schematy demontażu pojazdów,
 • lista wydanych zaświadczeń dla pojazdów kompletnych i niekompletnych,
 • roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji dla urzędu marszałkowskiego i NFOŚiGW.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Przetwarzanie ZSEiE

 

 • przetwarzanie ZSEiE,
 • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ,
 • schematy przetwarzania odpadów,
 • stan magazynowy wg grup (i rodzajów – do 2017 r.) ZSEiE,
 • podział sprzętu na przyjęty od innych zbierających i użytkowników,
 • szczegółowe statystyki zakładu przetwarzania.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Odbiór nieczystości ciekłych

 

 • ewidencja odebranych nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe),
 • sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
 • generowanie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Magazyn odpadów

 

 • powiązanie ewidencji z magazynem odpadów,
 • definiowanie towarów z przypisanym kodem odpadów
 • stany magazynowe
 • możliwość prowadzenia wielu magazynów

Cena: 390,00 zł

 

 

Moduł: Faktury

 

 • wystawianie faktur VAT,
 • faktury marża,
 • definiowanie usług,
 • odwrotne obciążenie VAT,
 • raporty miesięczne faktur.

 

Cena: 90,00 zł

 

 

Moduł: Ewidencja opakowań

 

 • ewidencja opakowań jednomateriałowych, wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych,

 • naliczanie opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu,

 • ewidencja produkcji, importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach,

 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,

 • możliwość naliczenia opłaty produktowej wg maksymalnych stawek (dla pomocy de minimis),

 • generowanie sprawozdania przy realizacji obowiązków samodzielnie, poprzez organizację odzysku lub porozumienie,

 • naliczanie opłaty produktowej z uwzględnieniem danych za rok bieżący lub poprzedni.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

 

190 zł

 • ewidencja opakowań jednomateriałowych, wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych,

 • naliczanie opłaty produktowej za nie wykonanie obowiązku odzysku i recyklingu,

 • ewidencja produkcji, importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach,

 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,

 • możliwość naliczenia opłaty produktowej wg maksymalnych stawek (dla pomocy de minimis),

 • generowanie sprawozdania przy realizacji obowiązków samodzielnie, poprzez organizację odzysku lub porozumienie,

 • naliczanie opłaty produktowej z uwzględnieniem danych za rok bieżący lub poprzedni.

 

Ewidencja opakowań

90 zł

 • wystawianie faktur VAT,

 • faktury marża,

 • definiowanie usług,

 • odwrotne obciążenie VAT,

 • raporty miesięczne faktur.

Faktury

390 zł

 • powiązanie ewidencji z magazynem odpadów,

 • definiowanie towarów z przypisanym kodem odpadów,

 • stany magazynowe,

 • możliwość prowadzenia wielu magazynów.

 

Magazyn odpadów

290 zł

 • przetwarzanie ZSEiE,
 • sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie dla GIOŚ,
 • schematy przetwarzania odpadów,
 • stan magazynowy wg grup (i rodzajów – do 2017 r.) ZSEiE,
 • podział sprzętu na przyjęty od innych zbierających i użytkowników,
 • szczegółowe statystyki zakładu przetwarzania.

Przetwarzanie ZSEiE

290 zł

 • prowadzenie karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,

 • wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do demontażu,

 • możliwość demontażu pojazdów podlegających obowiązkowi recyklingu oraz pozostałych,

 • możliwość etapowego demontowania pojazdów,

 • schematy demontażu pojazdów,

 • lista wydanych zaświadczeń dla pojazdów kompletnych i niekompletnych,

 • roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji dla urzędu marszałkowskiego i NFOŚiGW.

 

Stacja demontażu pojazdów

290 zł

 • prowadzenie kart ewidencji osadów ściekowych,

 • wprowadzanie badań osadów oraz gruntów,

 • obliczanie dawki komunalnego osadu ściekowego,

 • sprawozdanie o stosowaniu komunalnych osadów ściekowych.

 

Oczyszczalnia ścieków

390 zł

 • przyjmowanie odpadów komunalnych od odbierających odpady,
 • przetwarzanie odpadów komunalnych,

 • schematy przetwarzania odpadów.

Przetwarzanie komunalnych RIPOK

190 zł

 • wystawianie załacznika nr 7 - dokumentu transportowego w transporcie międzynarodowym,

 • klasyfikacja odpadów OECD,

 • katalog wg konwencji bazylejskiej (załącznik nr IX),

 • katalog z załącznika IIIA i IIIB.

Załącznik nr 7

190 zł

 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,

 • wystawianie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling dla produktów,

 • powiązanie wystawianych DPR/DPO z ewidencją odpadów,

 • uwzględnianie pochodzenia odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych.

Wystawianie dokumentów
DPO / DPR

90 zł

 • ewidencja transportu odpadów pomiędzy kontrahentami (wystawienie KPO w imieniu przekazującego i przyjmującego odpady),

 • statystyki transportu odpadów,

 • UWAGA! Ten moduł nie jest wymagany do wystawiania KPO z dowlnym transportującym, gdy przekazujemy lub przyjmujemy odpady.

 

Transport odpadów

190 zł

 • ewidencja zbieranego ZSEiE wg obowiązującego katalogu sprzętu,

 • ewidencja zbieranych baterii,

 • sprawozdanie o zebranym ZSEiE dla GIOŚ,

 • sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego,

 • szczegółowe statystyki zebranego ZSEiE i baterii.

Zbieranie ZSEiE i baterii

290 zł

 • ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów,
 • możliwość wystawiania KPO za kontrahenta,

 • kontrola ewidencji względem własnej decyzji w zakresie zbierania odpadów,

 • przesunięcia odpadów między oddziałami,

 • zbieranie od podmiotów zwolnionych z ewidencji odpadów.

Zbieranie odpadów

190 zł

 • prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów,

 • automatyczne wpisy na KEO zgodne z rozporządzeniem,

 • wystawianie KPO pojedynczych i miesięcznych,

 • odrębna ewidencja wytwarzanych odpadów w ramach świadczonych usług (czyszczenie separatorów, prace budowlane, serwis itp.),

 • ewidencja przekazywanych odpadów osobom fizycznym wg rozporządzenia,

 • prowadzenie ewidencji dla instalacji do wytwarzania odpadów wg definicji POŚ.

 

 

Wytwarzanie odpadów

120 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych fermach,

 • przypisanie pozwolenie na emisję do każdej z ferm,

 • przypisanie rodzaju hodowli z katalogu zgodnego z rozporządzeniem,

 • automatyczne naliczenie opłat na podstawie liczby stanowisk i czasu utrzymywania,
 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia.

Chów i hodowla drobiu

120 zł

 • bieżąca ewidencja przeładowanej benzyny,

 • lista zbiorników,

 • rodzaje operacji technicznych (napełnianie, opróżnianie zbiorników różnego typu),

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • uwzględnianie skuteczności redukcji oparów przeładowanej benzyny.

Przeładunek benzyn

60 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych urządzeniach klimatyzujących,

 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

 • katalog emitowanych substancji dla urządzeń chłodniczych,

 • możliwość dodawania nowych substancji,

 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Klimatyzacja

290 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach i działalnościach,

 • możliwość naliczania opłat dla całej instalacji lub osobno dla wielu źródeł składających się na jedną instalację,

 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,

 • ustalenie dowolnej jednostki zużycia,

 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych,

 • katalog emitowanych substancji zgodny z rozporządzeniem,

 • bieżąca ewidencja zużycia,

 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,

 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,

 • możliwość dodawania nowych substancji,

 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,

 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Emisja

technologiczna

120 zł

 • wprowadzenie danych o wszystkich posiadanych instalacjach,

 • wprowadzenie nominalnej mocy urządzenia w MW,

 • przypisanie pozwolenia na emisję do każdej instalacji,

 • katalog wskaźników MOŚZNiL z 1996 roku,

 • katalog wskaźników KOBiZE,

 • uwzględnianie sprawności urządzeń ochronnych (filtrów),

 • uwzględnianie zawartości siarki, popiołów i części palnych,

 • katalog emitowanych substancji (wskaźników) dla kotłów,

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,

 • możliwość naliczania opłaty na podstawie wyników pomiarów emisji,

 • możliwość naliczania opłaty podwyższonej za eksploatację instalacji bez wymaganego pozwolenia,

 • możliwość zdefiniowania własnych grup substancji,

 • kopiowanie instalacji z dowolnego okresu sprawozdawczego.

Kotły (wskaźniki)

60 zł

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa opałowego,

 • lista kotłów we wszystkich oddziałach,

 • katalog typów kotłów zgodnych z rozporządzeniem,

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • generowanie raportu zużycia opału dla wszystkich kotłów,

 • możliwość zakończenia eksploatacji kotła bez usuwania go z listy.

Kotły (ryczałt)

Pojazdy

60 zł

 • bieżąca ewidencja zużycia paliwa,

 • lista własnych pojazdów/urządzeń,

 • rodzaje wszystkich paliw (benzyna, gaz płynny propan-butan, sprężony gaz ziemny, olej napędowy, biodiesel),

 • katalog kategorii silników zgodnych z rozporządzeniem,

 • automatyczne przeliczanie litrów na Mg,

 • generowanie raportu zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów,

 • możliwość zakończenia eksploatacji pojazdu/urządzenia bez usuwania go z listy.

Moduł: Transport odpadów

 

 • ewidencja transportu odpadów pomiędzy kontrahentami (wystawienie KPO w imieniu przekazującego i przyjmującego odpady),
 • statystyki transportu odpadów,
 • UWAGA! Powyższy moduł nie jest wymagany do wystawiania KPO w przypadku posiadania innych modułów do ewidencji odpadów.

 

Cena: 90,00 zł

 

 

Moduł: Zbieranie ZSEiE i baterii 

 

 • ewidencja zbieranego ZSEiE wg obowiązującego katalogu sprzętu,
 • ewidencja zbieranych baterii,
 • sprawozdanie o zebranym ZSEiE dla GIOŚ,
 • sprawozdanie roczne o zebranych bateriach dla Urzędu Marszałkowskiego,
 • szczegółowe statystyki zebranego ZSEiE i baterii.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Zbieranie odpadów

 

 • ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów,
 • możliwość wystawiania KPO za kontrahenta,
 • kontrola ewidencji względem własnej decyzji w zakresie zbierania odpadów,
 • przesunięcia odpadów między oddziałami,
 • zbieranie od podmiotów zwolnionych z ewidencji odpadów.

 

Cena: 290,00 zł

 

 

Moduł: Wytwarzanie odpadów

 

 • prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów,
 • automatyczne wpisy na KEO zgodne z rozporządzeniem,
 • wystawianie KPO pojedynczych i miesięcznych,
 • odrębna ewidencja wytwarzanych odpadów w ramach świadczonych usług (czyszczenie separatorów, prace budowlane, serwis itp.)
 • ewidencja przekazywanych odpadów osobom fizycznym wg rozporządzenia,
 • prowadzenie ewidencji dla instalacji do wytwarzania odpadów wg definicji POŚ.

 

Cena: 190,00 zł

 

 

Moduł: Przetwarzanie komunalnych RIPOK

 

 • przyjmowanie odpadów komunalnych od odbierających odpady,
 • przetwarzanie odebranych odpadów komunalnych,
 • schematy przetwarzania odpadów.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

390 zł

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów odrębnie dla gmin,
 • ewidencja odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

 • odrębna ewidencja dla obszarów miejskich i wiejskich,

 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,

 • możliwość podania danych gminy na KPO,

 • generowanie sprawozdań półrocznych o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 • generowanie sprawozdań zerowych,

 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,

 • obliczanie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,

 • obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku,

 • obliczanie poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

 • szczegółowe statystyki odbieranych odpadów komunalnych wg gmin,

 • ewidencja odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania oraz zmagazynowanych.

 

Odbiór komunalnych 

Strona główna /

Programy /

Opłaty środowiskowe 

390 zł

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów zebranych na PSZOK wg gmin,
 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,

 • generowanie sprawozdania rocznego podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy

 • możliwość podania danych gminy na KPO,

 • statystyki odpadów przyjętych dla pojedynczej nieruchomości.

 

PSZOK 

390 zł

 • wystawianie formularzy przyjęcia odpadów metali dla osób fizycznych

 • wystawianie rachunków za przyjęte odpady

 • definiowanie  cen surowców (w przypadku posiadania modułu magazyn),

 • ewidencja zbierania frakcji komunalnej (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła),

 • roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych.

 

 

Skup surowców od ludności

290 zł

 • ewidencja przetwarzania odpadów w procesach R i D,

 • wprowadzanie własnych instalacji do przetwarzania odpadów,

 • możliwość prowadzenia ewidencji przetwarzania odpadów poza instalacjami wg rozporządzenia,

 • schematy przetwarzania odpadów (automatyczne wpisy na wielu KEO jednocześnie),

 • kontrola ewidencji dla każdej instalacji względem własnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów,

 • szczegółowe statystyki przetwarzanych odpadów i instalacji.

 

 

 

Przetwarzanie

odpadów

290 zł

 • ewidencja odebranych nieczystości ciekłych (ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe),
 • sprawozdanie kwartalne w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • generowanie załącznika wraz z listą obsługiwanych nieruchomości,
 • generowanie sprawozdania kwartalnego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Odbiór nieczystości ciekłych

Moduł: PSZOK

 

 • prowadzenie kart ewidencji odpadów zebranych na PSZOK wg gmin,
 • przekazywanie odpadów do RIPOK lub innego odbiorcy,
 • generowanie sprawozdania rocznego podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy,
 • możliwość podania danych gminy na KPO,
 • statystyki odpadów przyjętych dla pojedynczej nieruchomości.

 

Cena: 390,00 zł

 

 

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy