Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

1.Czy program jest dostosowany do współpracy ewidencją w BDO?

Tak, program jest zintegrowany z systemem BDO. Aktualizacja planowana na 7 września pozwoli na:
- pełną obsługę KPO i KPOK 

- KEO (wytwarzanie odpadów, przekazanie KPO, przyjęcie KPO)

- KEOK (przekazanie KPO, przyjęcie KPO)

2. Czy w związku z integracją dotychczasowi klienci poniosą dodatkowe koszty?

Dotychczasowe zmiany dla obecnych klientów zostały wprowadzone w ramach aktualizacji, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ze względu na zwiększone koszty związane z integracją i ciągłą potrzebą wsparcia klientów w pracy z BDO (zarówno merytorycznie jak i technicznie) planujemy zmianę cen aktualizacji na przyszły rok, o szczegółach zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.

3. Jaki będzie zakres integracji?

Przewidywane jest wdrożenie całej ewidencji odpadów, aby móc pracować tylko z programem bez konieczności logowania się na stronie BDO. Ewidencja obejmie:

- karty przekazanie odpadów (KPO)

- karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK)

- karty ewidencji odpadów (KEO),

- karty ewidencji odpadów komunalnych (KEOK),

- karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- karty ewidencji osadów ściekowych,
- karty ewidencji ZSEiE,

- sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami (termin: początek października 2020), 
- sprawozdania komunalne (nie udostępnione dotychczas API),
- sprawozdanie z zakresu produktów i opakowań (termin: 2021 r.).


Integracja nie będzie obejmowała następujących funkcjonalności, których nie posiadamy w programie:
- ewidencji odpadów wydobywczych,
- karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (dla pośredników w obrocie odpadami).

4. Jakie są przewidywane kolejne terminy integracji?

Aktualny harmonogram wygląda następująco:
- wszystkie brakujące operacje na KEO do końca sierpnia,
- wszystkie brakujące operacje na  KEOK do połowy września, 

- karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji do końca września,

- sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami (termin: początek października 2020), 
- sprawozdania komunalne (nie udostępnione dotychczas API),
- sprawozdanie z zakresu produktów i opakowań (termin: 2021 r.).

5. Jak należy prowadzić ewidencję odpadów przed wykonaniem integracji?

Po udostępnieniu integracji będzie możliwość:
- wysłania do BDO wpisów utworzonych w programie,
- pobrania z BDO wpisów wykonanych na ewidencji bezpośrednio na stronie.
Z tego powodu najlepiej unikać prowadzenia ewidencji w obu systemach jednocześnie. W takim przypadku konieczne będzie usunięcie powielonych wpisów.

6. Czy będzie możliwość wystawiania KPO za kontrahenta?

Formalnie w BDO możliwość wystawiania KPO ma tylko przekazujący odpady. Kontrahenci będą mogli jednak udostępnić w BDO swoją firmę na zasadzie pełnomocnictwa innym podmiotom. Pozwoli to na wystawienie KPO za kontrahenta z naszego programu.

Strona główna /

Pomoc /

BDO

Aktualizacja 01.09.2020 r.