Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Tak, program jest zintegrowany z systemem BDO w zakresie:
- karty przekazania odpadów (KPO),

- karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK),

- karty ewidencji odpadów (KEO z wyjątkiem odpadów wydobywczych),

- karty ewidencji odpadów komunalnych (KEOK),
- sprawozdania o odpadach (dział 1,11 i 12).

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi na których prezentujemy zasady funkcjonowania programu z systemem BDO. 

1.Czy program jest dostosowany do współpracy ewidencją w BDO?

Dotychczasowe zmiany dla obecnych klientów zostały wprowadzone w ramach aktualizacji, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ze względu na zwiększone koszty związane z integracją i ciągłą potrzebą wsparcia klientów w pracy z BDO (zarówno merytorycznie jak i technicznie) planujemy zmianę cen aktualizacji na przyszły rok, o szczegółach zostaną Państwo poinformowani z wyprzedzeniem.

2. Czy w związku z integracją dotychczasowi klienci poniosą dodatkowe koszty?

W kolejnych etapach integracji zostaną udostępnione:

- karty ewidencji ZSEiE (w trakcie),

- karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- kolejne działy sprawozdania o odpadach (wszystkie związane z prowadzoną w programie ewidencją odpadów).

3. Jakie są przewidywane kolejne terminy integracji?

Integracja nie będzie obejmowała następujących funkcjonalności dostępnych przez API:
- ewidencji odpadów wydobywczych,
- karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (dla pośredników w obrocie odpadami),
- karty ewidencji osadów ściekowych,
- sprawozdania z zakresu produktów i opakowań.

4. Jakich funkcjonalności nie zostaną udostępnione w programie?

Operacje dostępne w BDO, ale niedostępne przez API to:
- sprawozdania komunalne (w programie jest możliwość przygotowania danych do ręcznego wprowadzenia na stronie BDO).

5. Jakie operacje dostępne w systemie BDO nie zostały udostępnione przez API?

Strona główna /

Aktualizacja 01.06.2021 r.

Formalnie w BDO możliwość wystawiania KPO ma tylko przekazujący odpady. Kontrahenci będą mogli udostępnić w BDO swoją firmę na zasadzie pełnomocnictwa innym podmiotom, tworząc konto dla użytkownika podrzędnego. Pozwoli to na wystawienie KPO za kontrahenta z naszego programu.

6. Czy będzie możliwość wystawiania KPO za kontrahenta?

BDO