Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Programy

Ewidencja odpadów 2020

Zakład komunalny

Eko-Soft 2020

Skup surowców

Ewidencja odpadów 2020

Przetwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2020

Zbieranie odpadów

Ewidencja odpadów 2020

Wytwarzanie odpadów

Eko-Soft 2020

Opłaty środowiskowe

1.Czy program jest dostosowany do współpracy ewidencją w BDO?

Tak, program jest zintegrowany z systemem BDO. Obecnie pozwala na pracę w z kartami KPO i KPOK (m.in. bez możliwości wyboru opcji przekazania odpadu w ramach świadczenia usług). Kolejne moduły ewidencji będą wdrażane systematycznie.

2. Czy w związku z integracją dotychczasowi klienci poniosą dodatkowe koszty?

Standardowa wersja programu zostanie zintegrowana z BDO w ramach posiadanego pakietu aktualizacji i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. W przypadku klientów posiadających indywidualne dostosowania ewentualne prace zostaną wycenione niezależnie.

3. Jaki będzie zakres integracji?

Obecnie jest możliwa synchronizacja danych firm i kontrahentów wraz z miejscami prowadzenie działalności oraz weryfikacja posiadanych kluczy API.
Zintegrowane z BDO są:
- karty przekazanie odpadów,

- karty przekazania odpadów komunalnych,


Przewidywane jest wdrożenie całej ewidencji odpadów, aby móc pracować tylko z programem bez konieczności logowania się na stronie BDO. Ewidencja obejmie:

- karty ewidencji osadów ściekowych,
- karty ewidencji ZSEiE,
- karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- sprawozdania komunalne,
- sprawozdanie o odpadach, opakowaniach i ZSEiE.

Integracja nie będzie obejmowała następujących funkcjonalności, których nie posiadamy w programie:
- ewidencji odpadów wydobywczych,
- karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (dla pośredników w obrocie odpadami).

4. Jakie są przewidywane kolejne terminy integracji?

Aktualny harmonogram wygląda następująco:
- kolejny etap ewidencja KEO (w pierwszym tygodniu czerwca),

- kolejny etap ewidencja KEOK (w pierwszym tygodniu czerwca),

- kolejne karty ewidencji odpadów (termin podamy po udostępnieniu KEOK),
- sprawozdania - termin zależny od udostępnienia funkcjonalności w API BDO.

5. Jak należy prowadzić ewidencję odpadów przed wykonaniem integracji?

Po udostępnieniu integracji będzie możliwość:
- wysłania do BDO wpisów utworzonych w programie,
- pobrania z BDO wpisów wykonanych na ewidencji bezpośrednio na stronie.
Z tego powodu najlepiej unikać prowadzenia ewidencji w obu systemach jednocześnie. W takim przypadku konieczne będzie usunięcie powielonych wpisów.


Konsekwencją prowadzenia ewidencji w naszym programie będzie weryfikacja wprowadzonych danych przed wysłaniem, w szczególności:
- wpisy dotyczące przesunięcia między oddziałami będą musiały być usunięte (powinny znajdować się w BDO, skąd zostaną pobrane),
- przekazania oraz przyjęcie odpadów za pomocą KPO zostaną usunięte (powinny znajdować się w BDO, skąd zostaną pobrane),
- przetworzenia odpadów będą wpisane z datą synchronizacji (nie można wysłać danych o przetworzeniu z datą przeszłą, jednak to musi się w przyszłości zmienić ze względu na planowaną ustawowo możliwość prowadzenia ewidencji poza BDO).

Konsekwencją prowadzenia ewidencji w BDO będzie potrzeba uzupełnienia potrzebnych w naszym systemie danych, np. wybór instalacji do przetwarzania odpadów, podanie pozycji z rozporządzenia w przypadku przekazania odpadów osobie fizycznej lub w przypadku przetwarzania poza instalacjami.

6. Czy będzie możliwość wystawiania KPO za kontrahenta?

Formalnie w BDO możliwość wystawianie KPO ma tylko przekazujący odpady. Kontrahenci będą mogli jednak udostępnić w BDO swoją firmę na zasadzie pełnomocnictwa innym podmiotom. Pozwoli to na wystawienie KPO za kontrahenta z naszego programu.

Strona główna /

Pomoc /

BDO

Aktualizacja 25.05.2020 r.

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam