Powrót

02 lutego 2022
Sprawozdania za rok 2022 w systemie BDO

31 stycznia 2022 roku BDO udostępniło sprawozdania za rok 2022. Jest to realizacja zapisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2151), która wprowadziła zmiany w sprawozdaniach o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami w roku 2022. Wprowadzone zmiany w sprawozdawczości opisano poniżej.
Dział XI – dodanie nowego strumienia odpadów – odpady żywności

 


 
W dziale XI, tabela 1. Informacje o wytworzonych odpadach dodano kolejny strumień odpadów – odpady żywności. Informacje o masie wytworzonych odpadów żywności należy podać dla odpadów wytworzonych w instalacji jak i poza instalacją. Należy pamiętać o ewidencjonowaniu odpadów żywności na KEO w 2022 w celu stworzenia rocznego sprawozdania za rok 2022.


Dział XIII – dodanie informacji dotyczących powstałych materiałów i produktów
Prowadzenia przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku będzie wymagało dodatkowego podania masy oraz rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku tych procesów. Informacje te w sprawozdaniu o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2022 należy umieścić w dziale XIII w tabelach 1 – 4. Rodzaj powstałych produktów i materiałów należy opisać w sposób ogólny. 

 


  
Dział I – współrzędne każdej instalacji


 
W sprawozdaniu należy wskazać współrzędne instalacji. Współrzędne geograficzne można pobrać z mapy.

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000