Powrót

31 grudnia 2019
Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z ewidencji odpadów.

Ministerstwo Klimatu opublikowało 30 grudnia 2019 r. rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2019, poz. 2531). Zawiera ono rozszerzoną, w stosunku do poprzedniego rozporządzenia, listę rodzajów i ilości odpadów, zwolnionych z prowadzenia ewidencji. Poza zwiększeniem masy w istniejących kodach odpadów, pojawiły się dodatkowe kody odpadów, które pozwalają wielu podmiotom na całkowite zwolnienie z ewidencji odpadów, a tym samym z rejestracji w systemie BDO.
Pojawiły się m.in. kody z podgrupy 15 01 - odpady opakowaniowe oraz niektóre odpady niebezpieczne, w tym popularny kod 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np.: świetlówki).

Z pełnym tekstem rozporządzenia można zapoznać się pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531


Należy pamiętać, że rozporządzenie nie zwalnia z obowiązku złożenia w BDO rocznego sprawozdania w przypadku wytworzenia tych odpadów w 2019 roku.

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000