Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r., które określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wśród zmian zaproponowano rozszerzenie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla zbierania prawie wszystkich rodzajów odpadów. Obecnie obowiązek ten dotyczy wyłącznie zbierania odpadów złomu. Zwolnieniem z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej mają być objęte PSZOK-i oraz zbieranie odpadów obojętnych.


Z projektem rozporządzenia można zapoznać się pod adresem: 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12321466/12581810/12581811/dokument396635.pdf
 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
21 maja 2019

Strona główna /

Aktualności

Powrót