Powrót

05 czerwca 2019
Projekt rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3 czerwca 2019 roku Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jakie powinny być stosowane przez przetwarzającego, zbierającego, a także wytwarzającego odpady z wyjątkiem:
- wytwórców odpadów komunalnych,
- podmiotów zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów (w tym nieprofesjonalnie zbierających odpady),
- podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję odpadów.

Projekt zawiera wiele szczegółowych wytycznych m.in.:
- miejsca zbierania, magazynowania i przetwarzania stałych odpadów palnych powinny stanowić odrębną strefą pożarową, jeśli ich objętość lub masa przekracza 100 m3 lub 50 Mg,
- powierzchnia strefy pożarowej dla odpadów tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub syntetycznej, w tym całych i rozdrobnionych opon nie może przekraczać 1000 m2, a w przypadku pozostałych stałych odpadów palnych – 3000 m2,
- całe lub rozdrobnione odpady opon można magazynować w stosach lub pryzmach o powierzchni 30 m2 dla magazynów w budynkach, 60 m2 dla magazynów poza budynkami, lub w kontenerach stalowych,
- strefę pożarową z odpadami stałymi poza budynkiem lokalizuje się w odległości min. 10 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej, min. 5 m od granicy nieruchomości, w obrębie której znajduje się ta strefa oraz m.in. 20 m od granicy lasu.

Rozporządzanie miałoby wejść w życie z dniem 22 sierpnia 2019 r. (z kilkoma wyjątkami).

 

Treść projektu rozporządzenia jest dostępna pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//513/12321957/12598800/12598801/dokument399556.pdf
 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000