Powrót

16 grudnia 2019
Projekty zmian w prawie dotyczące BDO

Na posiedzeniu sejmu w czwartek 12 grudnia 2019 r. został złożony poselski projekt zmiany ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach. Projekt zakłada przesunięcie startu ewidencji oraz sprawozdawczości on-line w systemie BDO o rok, na 1 stycznia 2021 r. Wg harmonogramu prac Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, pierwsze czytanie projektu w odbędzie się w czwartek 19 grudnia.Z treścią projektu ustawy można zapoznać się pod adresem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=61

 

Z kolei w sobotę 14 grudnia 2019 r. opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie ma zwiększyć listę kodów oraz ilości odpadów, dla których nie trzeba prowadzić ewidencji.Zmiana ma na celu zmniejszenie ilości firm objętych obowiązkiem rejestracji w systemie BDO, jednak nowa lista nadal nie zawiera żadnych odpadów niebezpiecznych, w tym dla popularnych odpadów takich jak zużyte świetlówki czy opakowania po środkach niebezpiecznych lub ciśnieniowych. Projekt jest dostępny pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12328257/12649845/12649846/dokument431172.pdf

 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000