Powrót

17 grudnia 2019
Wersja produkcyjna BDO - system daleki od ukończenia!

Wczoraj, zgodnie z zapowiedziami, została uruchomiona wersja produkcyjna systemu BDO. Po określeniu produkcyjna należałoby oczekiwać - gotowa. Tak też twierdzi dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, który podczas konferencji powiedział "(...) wszystkie udostępnione funkcjonalności działają poprawnie". Czy tak jest naprawdę?

1. Użytkownicy systemu.

W wersji produkcyjnej miała się pojawić możliwość dodawania użytkowników w systemie. Funkcja nie działała pierwszego dnia, ale dziś (17 grudnia) taka opcja się pojawiła. Pozwoliło to na krótki test. Przede wszystkim można dodać tylko użytkownika podrzędnego, wbrew zapowiedzi sprzed tygodnia "Użytkownik główny(...) Dodatkowo będzie mógł dodawać kolejnych użytkowników głównych oraz użytkowników podrzędnych dla swojego podmiotu". Według tego samego artykułu ze strony BDO: "Użytkownik podrzędny – będzie posiadał uprawnienia do wykonywania operacji w ramach modułu ewidencji odpadów". Jak to wygląda w praktyce?Użytkownik podrzędny ma dostęp do funkcji zarezerwowanych dla głównego: dodawania i edycji miejsc prowadzenia działalności, składania wniosków rejestrowych, w tym wykreślenia z rejestru! Nie ma jedynie możliwości dodawania kolejnych użytkowników, ale na tym kończą się różnice pomiędzy tymi rolami.Kolejnym brakiem w zarządzaniu użytkownikami to możliwość usunięcia/odebrania dostępu do podmiotu.

2. Uprawnienia.

a) Brak możliwości przypisywania uprawnień użytkownikom do miejsc prowadzenia działalności.

Jeśli jesteśmy np. siecią posiadającą kilkaset sklepów, to każdy pracownik będzie widział wszystkie miejsca prowadzenia działalności. Łatwo w tym będzie się pogubić. Dodatkowo narusza to zasady funkcjonowania uprawnień w firmach i zwiększa ryzyko prowadzenia niepoprawnej ewidencji.
b) Brak możliwości przypisania użytkownikowi podrzędnemu kilku podmiotów.
Co to oznacza w praktyce? Przykładowo jesteśmy biurem ochrony środowiska, któremu zlecono nadzór nad ewidencją w wielu firmach. Możemy zostać w nich użytkownikami głównymi. Wymaga to osobistego spotkania (pracownik biura loguje się przez profil zaufany, a pracownik obsługiwanej firmy wpisuje hasło rejestrowe). Druga opcja to obsługiwane firmy zakładają nam użytkowników podrzędnych. Wygląda sensownie, niestety wymaga to osobnego konta e-mail dla każdego użytkownika. Obsługujemy 30 podmiotów? Mamy 30 e-maili, 30 użytkowników, jesteśmy pozbawieni opcji zmiany podmiotu w menu.

3. Reprezentacja podmiotów.

Nie znaleźliśmy informacji, jaką moc prawną ma złożenie sprawozdania oraz wniosku rejestrowego, aktualizacyjnego lub o wykreślenie przez użytkownika głównego, który nie jest upoważniony do samodzielnego reprezentowania podmiotu. Czy BDO automatycznie dokona zmiany, czy może zostanie to zweryfikowane z KRS? Czy taka operacja bez upoważnienia będzie wiążąca prawnie?
Wniosku aktualizacyjnego w systemie jeszcze nie ma, jak formalnie wpisać nowe lub brakujące miejsca prowadzenia działalności?

4. Miejsca prowadzenia działalności.

W systemie zostały utworzone miejsca prowadzenia działalności na podstawie wniosków rejestrowych. Niestety te same adresy użyte w różnych miejscach wniosku zostały potraktowane jako osobne miejsca prowadzenia działalności. Jest to błąd, ponieważ ewidencja odpadów jest związana z adresem. Teraz zamiast jednego miejsca w systemie możemy mieć ich 5 pod tym samym adresem. W wersji produkcyjnej BDO pojawiła się opcja dodawania miejsc prowadzenia działalności przez użytkowników. Niestety, nie można usunąć zbędnych miejsc z powielonym adresem.

Dodatkowo istnieje inny problem - uzupełniając adres przy zakładaniu miejsca prowadzenia działalności lub przy wypełnianiu wniosku rejestrowego często nie możemy wybrać naszego adresu! W BDO wpisując adres trzeba skorzystać z "inteligentnej" wyszukiwarki ulic i miejscowości, która zawęża wyniki do najbardziej trafnych, często pomijając ten, którego szukamy. Np. chciałbym wyszukać ulicę, na której znajduje się nasze biuro: ul. Słowackiego w Poznaniu. Oto wynik:

Tysiące podmiotów może być pozbawionych możliwości złożenia wniosku rejestrowego i aktualizacji miejsc prowadzenia działalności! 

5. Braki i błędy w ewidencji.

System ewidencji w BDO posiada błędy merytoryczne i funkcjonalne, mające różne konsekwencje dla prowadzenia ewidencji. Jest to temat na osoby artykuł. Można uznać, że w BDO ewidencję tworzy się na nowo, jednak powinna ona być spójna, a tak nie jest.W systemie produkcyjnym są nadal błędy, np. nie można dodać wpisu o odbiorze lub przyjęciu z KPOK na KEOK. Po prostu nie widać KPOK w wyszukiwarce. Jeśli zrobimy przekazanie odpadów na KPOK bez wyboru gminy, to na jakiej karcie ewidencji należy później umieścić wpis? W systemie pilotażowym przejmujący odpady mógł umieścić takie KPOK na dowolnym KEOK, a przekazujący nie mógł zrobić żadnego wpisu na KEOK. W wersji produkcyjnej nie można tego zweryfikować, bo wyszukiwanie KPOK nie działa.

6. Moduł integracyjny API.

Moduł integracyjny nadal zawiera braki i błędy. Można odnieść wrażenie, że prace nad tym modułem zostały wstrzymane na rzecz pilniejszych zadań (np. sprawozdań). Dodatkowo w piątek 13 grudnia wyłączono serwer testowy BDO i nie podano informacji, kiedy zostanie uruchomiony ponownie.Jak firmy zewnętrzne mają zintegrować swoje oprogramowanie? W tej chwili jedyną opcją jest zakładanie programistom kont użytkowników na serwerze produkcyjnym, korzystając z pomocy klientów (aby przekazać odpady pomiędzy firmami przydatny jest dostęp do minimum dwóch podmiotów).

Z modułem API wiąże się też poważny błąd uprawnień. Generowane dane dostępowe są unikalne dla użytkownika. Niestety każdy użytkownik widzi wszystkie dane dostępowe dla podmiotu. Oznacza to możliwość podszycia się w BDO pod dowolną osobę z firmy, która wygenerowała sobie dane dostępowe!

 

 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000