Powrót

20 grudnia 2022
Aktualizacja stanu magazynowego

Aktualizacja stanu magazynowego - jest to ręczne wprowadzenie przez użytkownika wartości stanu magazynowego, czyli ile mieliśmy danego odpadu w oddziale na koniec dnia.

 

Aktualizacja stanu z datą, od której prowadzimy ewidencję w programie jest po prostu wprowadzeniem stanu początkowego.

 

Dla utrzymania porządku program oczekuje wprowadzenia aktualizacji stanu magazynowego przynajmniej raz, z ostatnim dniem roku 2020 lub kolejnego, czyli:
- jeśli prowadzimy ewidencję w programie od 2021 roku - wprowadzamy stan magazynowy na 31.12.2020 r.;
- jeśli prowadzimy ewidencję w programie od 2022 roku - wprowadzamy stan magazynowy na 31.12.2021 r.;
- kolejne lata wprowadzamy analogicznie.;

- jeśli prowadziliśmy ewidencję również przed 2021 rokiem, to program będzie oczekiwał aktualizacji na 31.12.2020 r. (traktujemy to jako odcięcie się od pierwszego roku w BDO gdzie zarówno nasz program w wielu kwestiach był niedostosowany do realiów BDO, dozwolona była ewidencja papierowa, użytkownicy mieli bardzo różne podejścia do prowadzenia ewidencji, głównie na KEOK).
Brak takiego stanu program sygnalizuje w powiadomieniach.

 

Jeśli prowadzimy ewidencję tylko na KEO - aktualizacja stanu powinna być równa stanowi otwarcia na KEO.
Jeśli prowadzimy ewidencję na różnych kartach, to aktualizacja stany powinna być równa sumie otwarć tych kart dla danego kodu odpadu.

 

Po raz wprowadzonej aktualizacji staniu magazynowego w większości przypadków nie będzie potrzeby jego ponownego podawania. Dalszy stan będzie wynikał z ewidencji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy np. po przeprowadzonej inwentaryzacji wykryto niezgodność stanu faktycznego ze stanem w programie i nie mamy możliwości wprowadzenia odpowiedniej korekty w ewidencji. Jest to jednak opcja dla zaawansowanych użytkowników.

 

Jak aktualizujemy stan magazynowy?
1. Ręcznie wybierając kod odpadu, datę i masę w zakładce aktualizacja stanów. Tylko ta opcja pozwala ustalić aktualizację stanów z datą inną niż koniec roku. (inna data to opcja dla zaawansowanych użytkowników).

 

2. Na podstawie istniejących KEO/KEOK. Opcja przydatna dla posiadających poprawne stany otwarcia na kartach ewidencji. Pozwala grupowo określić stan początkowy. Data stanu zależy od wybranego roku w górnym menu. 

 

3. W oknie z edycją stanów otwarcia KEO/KEOK
Tutaj możemy modyfikować stany otwarcia KEO i KEOK oraz zaktualizować stan magazynowy.
 

 

Powiązane artykuły:
Stan magazynowy

 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000