Powrót

25 stycznia 2022
Sprawozdanie dla podmiotu odbierającego odpady  komunalne. 

Poniższa instrukcja dotyczy sprawozdania za 2021 r.
Opcje są dostępne od wersji 5.3.9.1.
Sprawozdanie jest w programie przygotowywane i należy je później ręcznie wprowadzić do BDO. Nie istnieje API pozwalające na bezpośrednie wysłanie danych z programu do BDO.

 

1. Pierwszym etapem przygotowania sprawozdań komunalnych jest oznaczenie pod jaki rodzaj umowy przynależy dane KPOK w trybie odbioru. W menu "Ewidencja KPOK", zakładka "Odbiór" pokazujemy kolumnę "Rodzaj umowy" oraz przydatne "Obszar" i "Dane dodatkowe".

Należy oznaczyć wszystkie KPOK jako odbiór na podstawie umowy:
- z gminą (dotyczy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych przetargiem gminnym),
- z firmami (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych nieobjętych przetargiem).
Na podstawie naszej wiedzy, przefiltrowanych danych zaznaczamy grupę KPOK związanych z jednym z rodzajem umowy. Następnie wybieramy z menu przycisku Edytuj odpowiednią opcję i kolejno przycisk wykonaj.

 

2. Aby przejść do sprawozdania komunalnego należy mieć wypełnioną ewidencję odpadów. Sprawozdanie bazuje na:
- KPOK tryb odbioru, rola przekazujący, umieszczone na KEOK (są to odebrane odpady komunalne),
- KPOK tryb odbioru, rola przejmujący, umieszczone na KEOK lub KEO,
- KPOK tryb przekazania, rola przekazujący, umieszczone na KEOK lub KEO,

- przetworzenia odpadów na KEO i KEOK,
- KPO w roli przekazującego na KEO.

W aktualnym stanie nie są podpowiadane dane z przekazania poza RP oraz przekazanie osobom fizycznym. Jeśli zachodzi potrzeba uwzględnienia takich danych, to będzie można je dodać ręcznie.

Dane w sprawozdaniu bazują na masach i gminach wprowadzonych do ewidencji, czyli:
- o masie decydują wpisy na KEOK i KEO, a nie masa samego KPOK,

- o gminie decyduje gmina właściwa dla KEOK lub gmina z KPOK umieszczonego na KEO lub gmina z KPO/KPOK umieszczonego na KEO dodatkowy przypisana w ewidencji.
Przykładowo:
KPOK tryb odbiory, rola przejmujący. Gmina na KPOK - Poznań.

Wprowadziliśmy wpis na KEO, wybraliśmy gminę Kalisz. Program uwzględni program dla sprawozdania gminy Kalisz.
 

 

 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000