Powrót

04 maja 2023
Weryfikacja KEO/KEOK

Weryfikacja KEO i KEOK pozwala w prosty sposób porównać ilości wpisów i masę poszczególnych rodzajów wpisów bez konieczności logowania się do BDO. Opcję tą można wykorzystać do kontroli bieżącej ewidencji znajdującej się w programie Eko-Soft z ewidencją w BDO oraz do łatwego sprawdzenia czy na kartach ewidencji w programie nie pojawiły się błędy.
Aby zweryfikować wpisy i masy na kartach ewidencji należy w pierwszej kolejności zaznaczyć karty, które chcemy zweryfikować, a następnie wybrać przycisk „Weryfikacja”.

 

Po wyświetleniu wyników weryfikacji w programie pojawi się kolejne okno, które zawierać będzie „Wykaz niezgodności KEO w programie z BDO”. 

 

 

Oznaczenie "Wymaga akcji" informuje nas o niezgodności między programem Eko-Soft, a bazą BDO na kartach ewidencji.

Oznaczony checkbox w następnych czterech kolumnach (tj. „Wytwarzanie”, „Przyjęcie”, „Przetworzenie”, „Przekazanie”) informuje nas o niezgodności pomiędzy programem, a bazą BDO w poszczególnych wpisach na kartach ewidencji odpadów. Wpisy te porównywane są z bazą BDO na podstawie ilości wpisów i masy na kartach ewidencji.
Oznaczenie w kolumnach „Błąd dodawania”, „Błąd edycji”, „Błąd usuwania”, „Dane do wysłania” informuje nas o niepożądanych statusach na kartach ewidencji.
Informację jak usunąć wyżej wymienione statusy z kart ewidencji znajdują się na nasze stronie internetowej pod adresem: Statusy wpisów w ewidencji odpadów.


Opcja weryfikacji pozwala również na bardziej szczegółowe porównanie wpisów na kartach ewidencji w programie i w bazie BDO.
W celu wyświetlenia szczegółów dla poszczególnych kart ewidencji w wyświetlonym oknie z wynikami weryfikacji należy dwukrotnie kliknąć na interesującą nas kartę ewidencji. W kolejnym oknie znajdują się trzy tabele, które w  bardziej szczegółowy sposób prezentują informacje dotyczące wskazanej karty ewidencji.

 

 

W pierwszej tabeli można porównać ilości wpisów na kartach ewidencji w programie Eko-Soft oraz w bazie BDO. 
W drugiej tabeli wyświetlona zostanie masa poszczególnych rodzajów wpisów na karcie ewidencji w programie oraz w bazie BDO. Dla KEO została również wprowadzona dodatkowa kolumna, która informuje nas o ilości wytworzonych odpadów w ramach świadczenia usług. Informacja ta może być pomocna w czasie tworzenia rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Trzecia tabela podsumowuje ilości wpisów z niepożądanym statusem na kartach ewidencji. 


Funkcjonalność weryfikacji kart ewidencji w programie Eko-Soft będzie w dalszym ciągu rozwijana i usprawniana.
 

 


 

+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000