Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Programy

W zakładce Ewidencja KPO pojawiła się nowa kolumna – Wytworzenie %. Działa ona analogicznie do kolumny KEO%. Zaznaczając checkboxy przy wybranych kartach przekazania odpadów można za pomocą przycisku Wytwórz na KEO utworzyć wpisy wytworzenia. Wpis 100 w kolumnie Wytw. [%] oznacza, że 100% masy zostało wykorzystane na karcie ewidencji, jako wpis wytworzenia. 

 

 

Po wybraniu przycisku Wytwórz na KEO oraz odświeżeniu programu wpisy wytworzenia zostały umieszczone na kartach ewidencji, w kolumnie Wytw. [%] pojawiło się oznaczenie 100.  

 

 


W przypadku, gdy wpisy wytworzenia zostaną umieszczone podwójnie (lub większą ilość razy) na karcie ewidencji odpadów, w kolumnie Wytw. % pojawi się oznaczenie 200 (lub większe).

 

 


W celu naprawy wpisów na karcie ewidencji należy zaznaczyć checkboxy przy wybranych wpisach, otworzyć rozwijane menu z przycisku Usuń i wybrać opcję Usuń powielone wpisy wytworzeń.  

 


W programie pojawi się komunikat;


 
Po wybraniu przycisku OK oraz odświeżeniu programu wpisy zostaną zaktualizowane.  

 

 

Dodano kolumnę Wytworzenia dla KPO
10 grudnia 2020

Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Zmiany w programie

Strona główna /

Pomoc /

Zmiany w programie

Wersja: 4.0.0.0

Powrót