+ 48 530 810 682

Chcesz sprawdzić czy program Eko-Soft sprawdzi się w Twojej firmie? 

 

Pobierz i przetestuj bezpłatnie!

 

 

  Pobierz DEMO

+ 48 (61) 307 18 95

Zmiany w programie

 

Data

Wersja

Zmiana

2024-02-29 5.8.6.4

BDO- Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawiono sprawozdanie w dziale 11. wytworzeń w ramach usług bez gminy
 • poprawiono pobieranie odpadów w dziale 11. z BDO (korekta błędów dodawania do BDO)

Ewidencja KPO:

 • poprawiono usuwanie zdublowanej ewidencji KPO na KEOK
2024-02-15 5.8.6.2

BDO- Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawienie błędu dla wytworzeń w ramach usług bez gminy
 • dodana obsługa kodów PKD
 • dodane pobieranie odpadów z działu 11. w BDO

Ewidencja odpadów:

 • dodane dane dodatkowe i nazwa instalacji na przyjęciu odpadów od podmiotu zwolnionego z ewidencji

Nieczystości ciekłe:

 • poprawiony eksport sprawozdania do pliku RTF w zakresie rodzajów nieczystości, które nie były odbierane
2024-02-01 5.8.5.2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane stawki opłat za 2024 rok
2024-01-12 5.8.4.2

BDO-KPO:

 • przepisano błędnie przypisane KPO z 2023 na 2024
 • dodano opcję pobierania gminy dla KPO ze świadczeniem usług, dla których nie rozpoznano gminy

BDO-KPOK:

 • przeniesiono błędnie przypisane KPOK z 2023 na 2024
 • dodano opcję pobierania gminy dla KPOK w trybie odbioru, dla których nie rozpoznano gminy

Program:

 • dodano nowe gminy na 2024 rok (uzupełnienie do poprzedniej aktualizacji)
2024-01-10 5.8.3.2

Program:

 • dodano nowe gminy na 2024 rok

Ewidencja ZSEiE:

 • poprawiono usuwanie pozycji ewidencji
 • poprawiono zapisywanie opcji KPO na KEZ (odpady)
2023-11-17 5.8.1.1/2

BDO-KPO:

 • dodano sprawdzanie, czy KPO nie zostało cofnięte w BDO do statusu PLANOWANA z innego statusu;

Synchronizacja z BDO:

 • poprawiony błąd z częściowym brakiem danych po pobraniu z BDO (np. nazwa kontrahenta, nr rejestracyjny);

Ewidencja KPO:

 • dodana obsługa nazwy instalacji na grupowym przyjęciu KPO na KEO/KEOK;

Ewidencja KPOK:

 • dodana obsługa nazwy instalacji na grupowym przyjęciu KPOK na KEO/KEOK;
 • dodane podsumowanie w tabeli dla pola "Masa ostateczna";

Załącznik nr 7

 • poprawione dodawanie wpisów przy więcej niż 1 KEO z danym kodem odpadu;
2023-07-25 5.8.0.5/6

BDO KPO:

 • dodana opcja sprawdzenia i korekty danych KPO w ramach usług, dla których nie zapisała się gmina

Nieczystości ciekłe:

 • poprawiony błąd generowania załącznika sprawozdania
2023-07-17 5.8.0.1/2

BDO KPO:

 • poprawiona obsługa gmin dla świadczenia w ramach usług
2023-06-30 5.7.9.3/4

Nieczystości ciekłe:

 • poprawione generowanie ilości nieczystości odebranych z aglomeracji na sprawozdaniu
2023-04-27 5.7.9.1/2

Nieczystości ciekłe:

 • zmiany w ewidencji
 • dodane aglomeracje
 • nowa wersja sprawozdania
2023-03-16 5.7.7.3/4

Ewidencja KPO:

 • poprawione wliczanie odpadów przekazanych z Karty ewidencji ZSEiE

Sprawozdanie komunalne:

 • odblokowanie wszystkich odpadów do dodania w dziale wysortowane w celu wliczenia do poziomu recyklingu

Ewidencja KEO

 • poprawiony wydruk lokalny KEO (błąd braku masy dla przekazanych os. fizycznym zapisanych lokalnie)
2023-03-14 5.7.7.1/2

Ewidencja KPO:

 • dodana opcja wpisu na ewidencję dla przekazanych odpadów z karty ewidencji ZSEiE (wpis lokalny)
2023-03-01 5.7.6.1/2

Sprawozdanie o odpadach:

 • dział XI - poprawione dodawanie odpadów w ramach usług w instalacjach
 • dział XI - poprawiona aktualizacja wpisów w BDO
2023-02-24 5.7.5.6/6

PSZOK:

 • poprawiony błąd ponownego zapisu lokalnego przyjętych odpadów

Kontrahent:

 • poprawiono widoczność zakładki z danymi dodatkowymi

Karta ewidencji ZSEiE

 • poprawiono stan magazynowy ZSEiE widoczny przy wyborze grupy ZSEiE (nie uwzględniał wymontowanych części i sprzętu)
 • poprawione usuwanie wytworzonych elementów

Import odpadów

 • dodany eksport danych z tabeli z listą przyjęć
2023-02-13 5.7.5.1/2

Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawione wysyłanie informacji o wytworzonych odpadach - (bez informacji o odpadach żywności)

PSZOK:

 • dodane bezpośrednie zapisywanie informacji o przyjęciu do BDO

Skup surowców:

 • dodane bezpośrednie zapisywanie informacji o przyjęciu do BDO
2023-02-09 5.7.4.1/2 Aktualizacja gmin i kodów TERYT
2023-01-25 5.7.3.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • poprawiony błąd dublowania substancji na sprawozdaniu
 • poprawiony wskaźnik tlenku azotu w paliwach gazowych KOBIZE 2022

BDO-KPO:

 • poprawione umieszczanie KPO na KEO - uwzględnienie kodu Ex przy wyszukiwaniu KEO

Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawiony błąd wysyłania odpadów wytworzonych do BDO (sprawozdanie za rok 2022)
2023-01-20 5.7.2.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodano stawki opłat środowiskowych na 2023r.
 • dodano wskaźniki KOBiZE na 2022r.

Statystyki komunalne (odebrane):

 • dodano eksport statystyk do Excela
 • uwzględniono informację o anulowanych KPOK i innej masie
2023-01-03 5.7.1.1/2

BDO-KPO:

 • poprawione zapisywanie powielonych KPO z 2022 w roku 2023
 • poprawiony błąd po wejściu na KPO przyjęte dla dat transportu i przyjęcia z różnych lat

BDO-KEO

 • dodana opcja bezpośredniego tworzenia KEO w BDO z poziomu edycji karty

BDO-KEOK:

 • dodana opcja bezpośredniego tworzenia KEOK w BDO z poziomu edycji karty
2022-12-15 5.7.0.5/6

Ewidencja KPO:

 • dodana opcja umieszczania KPO na KEOK

Ewidencja KPOK:

 • możliwość ustawienia własnej daty dla wpisów na ewidencji - zmiana daty tylko lokalna

Decyzje:

 • poprawione powiadomienia dla zbierania bez decyzji
 • poprawione powiadomienia dla przetwarzania bez decyzji
2022-12-13 5.7.0.3/4

Decyzje:

 • poprawiony błąd walidacji wyboru magazynów

BDO-KEOK:

 • poprawiony błąd synchronizacji KEOK - wpis z przetworzeniem usunięty w BDO nie usuwał się w programie

Ewidencja KPO:

 • poprawione usuwanie wpisów umieszczonych na karcie ewidencji ZSEiE
2022-12-09 5.7.0.1/2

Stany magazynowe:

 • przeniesienie zakładki w górnym menu do Statystyki
 • dodane powiadomienia sprawdzające, czy mamy ustalone stany początkowe

Bilans otwarcia KEO/KEOK

 • dodane sprawdzanie zgodności stanów otwarcia ze stanem magazynowym
 • dodana opcja aktualizacji stanu magazynowego w okna ze stanami otwarcia KEO 
 • dodana opcja tworzenia stanu magazynowego na podstawie sumy stanów otwarcia KEO/KEOK

Karta ewidencji ZSEiE

 • dodana obsługa sprzętu do ponownego uzycia 
 • dodana obsługa wymontowanych części

BDO-KEOK:

 • poprawione sumowanie odebranych odpadów po przefiltrowaniu karty

Magazyny:

 • przeniesienie do zakładki Firma
2022-11-14 5.6.9.1/2

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja tworzenia przetworzenia z zaznaczonych przyjęć
 • poprawiono widoczność danych w kolumnie ZSEiE

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiono synchronizację wytworzeń z opcją aktualizacji istniejących danych

Decyzje:

 • poprawiono szybkość działania decyzji zmieniających
 • przywrócono komunikaty z kontrolą limitów magazynowych z decyzji (przycisk "Sprawdź limity" na liście decyzji)
 • przywrócono powiadomienia z przetworzeniem odpadów

BDO KPOK:

 • dodano opcję usuwania planowych kart
2022-11-02 5.6.8.3/4

BDO KPOK:

 • poprawiony export do Excela (uzupełniona kolumna)

Dane kontrahenta:

 • poprawiono błąd widoczności danych dodatkowych w zależności od posiadanych modułów
2022-10-21 5.6.8.1/2

BDO KEO:

 • poprawiony export do pliku Excela

BDO KEOK:

 • poprawiony export do pliku Excela

Ustawienia:

 • poprawiono widoczność menu z własnymi raportami
2022-10-14 5.6.7.7/8

BDO KPO:

 • poprawiony błąd powielania KPO
2022-10-13 5.6.7.5/6

BDO KPO:

 • poprawiony błąd aktualizacji KPO zaplanowanych w programie i zmodyfikowanych w BDO

Przyjęcie na PSZOK:

 • dodano opcję wczytywania spersonalizowanego wydruku
2022-09-30 5.6.7.3/4

Ewidencja KEOK:

 • poprawiony błąd pobierania przetworzeń

BDO KPO/KPOK

 • poprawiono domyślne filtrowanie podmiotów i kodów odpadów na tekstowe
2022-09-15 5.6.7.1/2

Ewidencja KPO:

 • wprowadzanie kolumny ze statusem ewidencji

Ewidencja KPOK:

 • wprowadzenie kolumny ze wszystkimi statusami

BDO KPOK:

 • dodana zakładka ze wszystkimi statusami;
 • usprawniony mechanizm wyszukiwania w BDO

BDO KPO

 • usprawniony mechanizm wyszukiwania w BDO

Karta ewidencji ZSEiE:

 • dodane wyszukiwanie odpadów wytworzonych z BDO
 • uporządkowana tabela z gospodarowaniem odpadami powstałymi z ZSEiE
2022-09-01 5.6.6.3/4

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiony błąd zapisywania wytworzonych odpadów
2022-08-31 5.6.6.1/2

Karta ewidencji ZSEiE:

 • przywrócenie wytwarzania z przetwarzania ZSEiE z opcją zapisu w BDO

Przyjęcie na PSZOK:

 • poprawione wyświetlanie pozycji po wysłaniu do BDO
2022-08-22 5.6.3.5/6

Ewidencja KPOK:

 • poprawione wczytywanie masy z KEO
2022-08-18 5.6.3.1/2

Weryfikacja KEO z BDO:

 • dodana weryfikacja stanu początkowego

Weryfikacja KEOK z BDO:

 • dodana weryfikacja stanu początkowego
 • poprawiona weryfikacja przetwarzania

Ewidencja KEO:

 • dodana weryfikacja z BDO bezpośrednio na KEO

 

Ewidencja KEOK:

 • dodana weryfikacja z BDO bezpośrednio na KEOK
 • usunięta masa odebranych odpadów komunalnych z bilansu

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiona synchronizacja z BDO przetworzonych odpadów
 • poprawiona synchronizacja z BDO przekazanych odpadów

Ewidencja KPO:

 • szybsze wczytywanie danych

Ewidencja KPOK:

 • szybsze wczytywanie danych
2022-07-23 5.6.2.1/2

Ewidencja na KEO:

 • w przetwarzaniu odpadów umożliwienie edycji sposobu przetwarzania
 • dodana możliwość tworzenia przetworzenia na podstawie przyjętych odpadów

Ewidencja KPOK:

 • poprawione dodawanie wpisów z KPOK bez wybranej gminy na KEOK
 • poprawiona zmiana filtrowania na listę dla kodu odpadu
 • poprawiona opcja usuwania powielonych wpisów na ewidencji (nie działała dla KPOK na KEO)

Ewidencja KEOK:

 • poprawiona edycja i dodawanie wpisu porządkowego z przesunięciem na KEO (MPD i kEO były nieaktywne)
 • poprawione przeliczanie w wierszu z podsumowaniem, masy odebranych odpadó po zastosowaniu filtra

BDO-KPOK:

 • poprawione powielanie KPOK (transportujący)

Opakowania:

 • poprawione naliczanie opłaty produktowej w sprawozdaniu - dotyczy rozpoczęcia wprowadzania produktów w nowym rodzaju opakowań w kolejnym roku
2022-07-21 5.6.1.3/5

BDO KPOK:

 • poprawienie powielanie KPOK (transportujący)

Opakowania:

 • poprawione naliczanie opłaty produktowej w sprawozdaniu - dotyczy rozpoczęcia wprowadzania produktów w nowym rodzaju opakowań w kolejnym roku
2022-07-11 5.6.1.1/2

BDO KPO:

 • dodana opcja oznaczenia jako KPO do wystawienia DPR (rola przejmujący)

Ewidencja KPO:

 • dodana opcja grupowego oznaczenia KPO, jako do wystawienia DPR

Wystawianie DPR:

 • dodana możliwość wyszukiwania i dodawania KPO
 • przekazanie KPO na liście dokumentów do wystawienia

Program:

 • poprawione przewijanie kolumn nagłówkowych ​​​ tabel (przesunięcie nagłówka i filtra względem danych)
2022-07-08 5.6.0.5/6

Program:

 • poprawiony błąd uruchomienia programu
2022-07-08 5.6.0.3/5

Program:

 • poprawiony błąd przeładowania danych po wyborze pola typu comobox
2022-07-08 5.6.0.1/2

BDO KPO:

 • poprawiono kolumny z eksportem do Excela
 • poprawiono synchronizację z BDO (wyszukiwanie wg daty było dłuższe o dzień niż wybrane)
 • dodany kod ex na liście

Ewidencja KPO:

 • dodana opcja oznaczenia KPO w programie jako anulowanej
 • dodane pole z komentarzem w programie
 • dodany kod ex na liście 

BDO KPOK:

 • poprawiono kolumny z eksportem do Excela
 • poprawiono synchronizację z BDO (wyszukiwanie wg daty było dłuższe o dzień niż wybrane)
 • dodany kod ex na liście

Ewidencja KPOK:

 • dane wczytywane po wybraniu przycisku (jak w KPO)
 • dodana opcja oznaczenia KPOK w programie, jako anulowanej
 • dodane pole z komentarzem w programie
 • dodana opcja oznaczenia KPOK, jako odbiór z terenu zamieszkałego /niezamieszkałego
 • dodany kod ex na liście

Statystyki KPOK:

 • dodane statystyki odebranych KPOK (rola przekazujący)
2022-06-07 5.5.9.1/2

Karta ewidencji ZSEiE:

 • dodana opcja pobierania danych z BDO o przyjętych odpadach ZSEiE
 • zmodyfikowano wygląd tabeli z wpisami ZSEiE
2022-05-27 5.5.8.1

Sprawozdanie o odebranych komunalnych:

 • poprawiony sposób naliczania poziomów recyklingu za 2020 rok
 • poprawa widoczności pola z udziałem morfologicznym odpadów w 2020 roku

Ustawienia programu:

 • poprawiony błąd filtrowania firm w zakładce BDO

Dokumenty DPR:

 • poprawione pole z adresem firmy/ oddziałem na wydruku

Faktury:

poprawiono błąd zaokrąglania przy eksporcie dla pliku RTF

2022-04-29 5.5.7.3/5

BDO KPO:

 • dla roli transportujący dodany podgląd dla wszystkich statusów
 • usprawniono pobieranie potwierdzeń transportu i KPO (komunikaty o błeęach, otwartym już pliku)
 • poprawiono mechanizm potwierdzania transportu

Statystyki przetwarzania:

 • poprawiono błąd braku danych dla instalacji
2022-04-28 5.5.7.1/2

Ewidencja KEO:

 • poprawiony błąd wysyłania do BDO zaznaczonych pozycji

Karta ewidencji ZSEiE:

 • przyjęte od zwolnionego z ewidencji: poprawione zapisywanie i wysyłanie dodatkowych informacji

Ewidencja KPOK:

 • dodany eksport tabeli do Excela
2022-04-27 5.5.5.1/2

Ewidencja KEO:

 • na KEO kolumna kontrahent zmieniona na kolumnę z nazwą instalacji w BDO
 • na KEO dodano opcję zmiany nazwy instalacji w BDO dla zaznaczonych wpisów
 • poprawione działanie wpisów z przyjęciem od zw. z ewidencji,przekazaniem zw. z ewidencji, przekazanie os. fizycznej

Logowanie do programu:

 • poprawiony błąd związany z podwójnym kliknięciem przycisku Zaloguj (błąd uprawnień)

Sprawozdanie nieczystości ciekłe:

 • dodano numer BDO do sprawozdania
 • wyświetlanie wiersza z informacją o zerowym odbiorze dla danego typu nieczystości

Sprawozdanie opłaty środowiskowe:

 • poprawione zaokrąglanie opłaty dla pojazdów (dotyczy kilku pojazdów z tej samej grupy)
2022-04-08 5.5.4.1/2

Weryfikacja KEO z BDO:

 • dodana opcja sprawdzania masy odpadów wytworzonych w ramach usług

Weryfikacja KEOK z BDO:

 • dodana opcja weryfikacji KEOK z BDO (bez przetwarzania)

Synchronizacja firm:

 • usprawniono system synchronizacji kontrahentów z BDO
 • dodano opcje zakładania oddziału na podstawie wyszukiwania w BDO

BDO KPO/ KPOK:

 • poprawiono błędy związane z zakładaniem kontrahentów i oddziałów przy tworzeniu nowych i edycji istniejących KPO/ KPOK
2022-03-23 5.5.3.1/2

BDO KPO:

 • poprawiony błąd dodawania kontrahenta przy wejściu do KPO

Ewidencja KEOK:

 • poprawiony błąd zapisywania przetwarzania w programie

Synchronizacja KEO:

 • poprawiony błąd zaznaczania KEO z BDO w tabeli
2022-03-18 5.5.2.3/4

Powiadomienia dla instalacji:

 • wyłączono powiadomienia dla instalacji, powodujące błędy w działaniu programu (dotyczy przetworzeń wprowadzonych od wersji 5.5.0.1)
2022-03-17 5.5.2.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane stawki z 2022 rok
2022-03- 5.5.1.5/6

Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawione wysyłanie danych z działu I, XI i XII
 • poprawiona synchronizacja działu XII
2022-03-14 5.5.1.1/2

Ewidencja KEO:

 • poprawiony błąd wyświetlania nazwy instalacji na KEO
 • dodana opcja wytwarzania odpadów w ramach usług w instalacji
 • dodana możliwość wytwarzania odpadów w instalacji do przetwarzania (dla odpadów związanych z konserwacją instalacji)
 • poprawiono błędne wyświetlanie odpadów wytworzonych w ramach usług zapisanych lokalnie (dotyczy zapisu w starszych wersjach)
2022-03-09 5.5.0.1/2

Sprawozdanie o odpadach:

 • przywrócony dział XII - zbieranie odpadów
 • poprawiony błąd pobierania danych z BDO do działu XI (brak gmin w pobranych MPD z BDO)

Ewidencja KEO:

 • usprawnienia dotyczące przetwarzania odpadów
 • dodana obsługa utraty statusu odpadów
2022-03-01 5.4.9.1/2

Ewidencja KEO:

 • w przetwarzaniu odpadów umożliwienie edycji sposobu przetwarzania
 • dodana możliwość tworzenia przetworzenia na podstawie przyjetych odpadów

Ewidencja KPOK:

 • poprawione dodawanie wpisów z KPOK bez wybranej gminy na KEOK
 • poprawiona zmiana filtrowania na listę dla kodu odpadu
 • poprawiona opcja usuwania powielonych wpisów na ewidencji (nie działała dla KPOK na KEO)

Ewidencja na KEOK:

 • poprawiona edycja i dodawanie wpisu porządkowego z przesunięciem na KEO (MPDi KEO były nieaktywne)

poprawione przeliczanie w wierszu z podsumowaniem masy odebranych odpadów po zastosowaniu filtra

Ewidencja KEO:

 • poprawione wysyłanie do BDO elementów zapisanych lokalnie lub z błędem dodawania (wytworzenie, przetworzenie
 • poprawiony wydruk lokalny KEO (zakres dat spoza roku, nr KPOK na przyjęciu)

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawione usuwanie pozycji w BDO
 • poprawiona edycja przetwarzania ZSEiE​​​​​​​​
2022-02-24 5.4.8.1/2

Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawione działanie sprawozdań przez API BDO - dział 1 i 11

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawione ponowne przeliczanie odpadów z ewidencji
2022-02-17 5.4.6.7/8

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawione usuwanie wpisów na liście z gospodarowaniem

Ewidencja odpadów

 • dodana opcja podglądu daty utworzenia i edycji wpisu

Sprawozdanie o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych

 • dodane pole z NIP-em

Opłaty środowiskowe:

 • poprawione zapisywanie kotłów wskaźnikami
 • poprawiony eksport sprawozdania po pliku RTF (MS Word) w zakresie sortowania instalacji i źródeł oraz wskaźników obliczanych na podstawie wartości opałowej)
2022-02-15 5.4.6.3/4

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawiona widoczność wpisów na liście z gospodarowaniem
2022-02-14 5.4.6.1/2

Ewidencja KEO:

 • dodane szczegółowe dane o weryfikacji
 • poprawiona synchronizacja z BDO (łączenie wpisów lokalnych do wysłania z pobranymi z BDO)

Ewidencja KEOK:

 • poprawiona synchronizacja z BDO (łaczenie wpisów lokalnych do wysłania z pobranymi z BDO)

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawione tworzenie wpisów z gospodarowaniem na podstawie ewidencji

Ustawienia programu:

 • ukryto opcje dotyczące ewidencji sprzed 2020 roku
2022-02-07 5.4.5.1/2

Ewidencja opakowań:

 • udostępniona ewidencja opakowań na rok 2022, bez obliczania opłaty produktowej

Opłaty środowiskowe - emisja technologiczna

 • poprawiono kolejność źródeł na wydruku sprawozdania
 • dla spalania z wykorzystaniem wskaźników z wartością opałową, na sprawozdaniu pojawia się wprowadzony wskaźnik emisji w programie

Karta ewidencji ZSEiE

 • poprawiono wyświetlanie wytworzonych odpadów
 • dodano filtr dla gmin na liście zebranego ZSEiE

Karta ewidencji odpadów komunalnych:

 • poprawiono synchronizację elementów z BDO (usuwanie z programu wpisów usuniętych z BDO)
2022-02-03 5.4.4.3/4

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiono usuwanie wpisów

Faktury:

 • poprawiono sortowanie na wydruku raportu faktur

Ewidencja KEO:

 • poprawiony błąd wejścia we wpis z przetwarzaniem lub wytwarzaniem z datą inną niż wybrany rok
2022-02-01 5.4.3.3/4

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiony błąd przetwarzania ZSEiE

Sprawozdania komunalne:

 • poprawiono wydruk sprawozdania - odpady poddane recyklingowi
 • poprawione zapisywanie sprawozdania (komunikat o uzupełnienie gospodarowania)
 • poprawiono wydruk, gdy wskazaliśmy innego przetwarzającego niż z ewidencji, bez wskazania MPD
 • dodano nazwę gminy zamiast adresu na wydruku
 • dodano nazwę firmy obok numeru MPD gospodarującego odpadami
 • poprawiono błąd dodawania kodu odpadu spoza ewidencji
2022-01-27 5.4.1.1/2

Sprawozdania komunalne::

 • dodana obsługa pozostałości z sortowania
 • poprawiony błąd braku odpadów w gospodarowaniu
2022-01-25 5.4.0.1/2

Sprawozdania komunalne:

 • dodana obsługa wysortowanych odpadów
 • dodana obsługa gospodarowania odpadami

Synchronizacja z BDO

 • dodana opcja na liście firm odświeżenia nazw MPD (poprawia pusta na zwy w programie oraz aktualizuje zmiany z BDO)
2022-01-24 5.3.9.1

Ewidencja KPOK:

 • poprawione błędy w dodawaniu wpisów z poziomu edycji KPOK

Zakład przetwarzania ZSEiE:

 • dodana opcja zapisywanie do BDO przyjęcia KPOK

Sprawozdanie komunalne

 • dodane częściowe sprawozdanie komunalne, obliczane na podstawie ewidencji
2022-01-22 5.3.8.3/4

Ewidencja KPOK:

 • dodana kolumna z obszarem na liście
2022-01-20 5.3.8.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • poprawiona możliwość wyboru wskaźników gazowych KOBiZE 2020 dla gazu płynnego

Ewidencja KPOK:

 • dodana opcja oznaczenia rodzaju umowy dla KPOK (tryb odbiór, rola przekazujący)
2022-01-19 5.3.7.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane wskaźniki z opracowania KOBiZE 2020 na ogrzewanie pomieszczeń

Zakład przetwarzania ZSEiE:

 • dodana opcja zapisywanie do BDO przyjęcia KPOK
 • dodana opcja zapisywania do BDO przyjęcia od zwolnionych z ewidencji
2022-01-14 5.3.6.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane brakujące wskaźniki z opracowania KOBiZE na spalanie paliw
2022-01-12 5.3.5.3/4

Ewidencja KEO:

 • dodana opcja zakładania wybranych KEO na kolejny rok
 • zmiana nazw przycisków na liście KEO

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja zakładania wybranych KEOK na kolejny rok
 • zmiana nazw przycisków na liście KEOK

Obsługiwane gminy:

 • dodana opcja przenoszenia wybranych gmin na kolejny rok
2022-01-10 5.3.5.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane wskaźniki z opracowania KOBiZE 2020 na spalanie paliw w kotłach opalanych gazem

Sprawozdanie BDO:

 • poprawiony błąd zakładania nowego sprawozdania w BDO za 2021 r. (było niewidoczne w BDO)

Ewidencja KEOK:

 • dodana skrócona opcja na przekazanie odpadów za pomocą papierowego KPOK

Ewidencja KEO:

 • poprawiona synchronizacja oraz tworzenie wpisów z przetwarzaniem
 • dodana gmina na KEO dla przyjęć/ przekazań na podstawie KPOK
2021-12-31 5.3.4.1/2

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja przyjęcia od zwolnionych z ewidencji
2021-12-29 5.3.3.1/2

Logowanie użytkownika:

 • poprawiony błąd logowania się, gdy użytkownik posiadał uprawnienia do usuniętej firmy

Załącznik VII:

 • poprawiony błąd edycji importowanych odpadów (pojawiła się zerowa masa)

Ewidencja KPOK:

 • poprawiony błąd pobierania odebranych odpadów

BDO KPO:

 • poprawiony błąd pobierania KPO z 2022 roku
2021-12-25 5.3.2.5/6

Ewidencja KEO:

 • dodana możliwość przeglądania wpisów na KEO według dat transportu KPO/KPOK

Ewidencja KEOK:

 • dodana możliwość przeglądania wpisów na KEOK według dat transportu KPO/KPOK
2021-12-22 5.3.2.3/4

Ewidencja KEO:

 • poprawiona synchronizacja KEO z BDO (błąd synchronizacji w przypadku połączenia 2 oddziałów z tym samym MPD w BDO)

BDO KPO

 • poprawiony błąd zatrzymania grupowego potwierdzenia transportu

BDO KPOK

 • poprawiony błąd zatrzymania grupowego potwierdzania transportu
2021-12-21 5.3.2.1/2

Opłaty środowiskowe

 • dodane wskaźniki z opracowania KOBiZE 2020 na spalanie paliw w kotłach opalanych węglem

Ewidencja KEOK

 • dodana opcja pobierania wpisów dla wielu kart jednocześnie
2021-12-19 5.3.1.5/6

Ewidencja KPOK:

 • dodano brakujące pola na liście KPOK
 • poprawione sortowanie po dacie

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja usuwania błędnych wpisów z KEOK

Synchronizacja KEOK

 • poprawione pobieranie przekazanych odpadów na KEOK (błąd braku daty)

Ewidencja KPO

 • poprawione sortowanie po dacie
2021-12-16 5.3.1.3/4

Ewidencja KPO/ KPOK:

 • poprawiono usuwanie wpisów ewidencji odpadów z poziomu widoku karty

Ewidencja papierowych KPOK

 • dodano opcję tworzenia wpisów z przekazaniem i odbiorem

Karta ZSEiE:

 • poprawiono błąd z brakiem widoczności karty w edycji
2021-12-13 5.3.1.1/2

Lista KPO:

 • dodane okno z postępem pobierania potwierdzeń transportu
 • poprawiony błąd przekroczenia czasu odpowiedzi z serwera BDO podczas pobierania KPO

Lista KPOK:

 • dodane pobieranie dokumentów KPOK i potwierdzeń transportu z listy KPOK
2021-12-08  5.3.0.1/2

Ewidencja na KEO:

 • w przetwarzaniu odpadów umożliwienie edycji sposobu przetwarzania
 • dodana możliwość tworzenia przetworzenia na podstawie przyjętych odpadów

Ewidencja KPOK:

 • poprawione dodawanie wpisów z KPOK bez wybranej gminy na KEOK
 • poprawiona zmiana filtrowania na listę dla kodu odpadu;
 • poprawiona opcja usuwania powielonych wpisów na ewidencji (nie działała dla KPOK na KEO);

Ewidencja na KEOK:

 • poprawiona edycja i dodanie wpisu porządkowego z przesunięciem na KEO (MPD i KEO były nieaktywne)
 • poprawione przeliczanie, w wierszu z podsumowaniem, masy odebranych odpadów po zastosowaniu filtra;
2021-12-06 5.2.8.x
 • poprawiona edycja wpisów na ewidencję dla KPOK z poziomu edycji karty
2021-12-02 5.2.7.x
 • poprawione pobieranie odpadów danych z KEOK
 • dodana weryfikacja danych KEO w programie z KEO w BDO
2021-11-23 5.2.5.x
 • poprawione zapisywanie i usuwanie danych na KEO
 • poprawione pobieranie danych na KEOK
 • poprawione wczytywanie bilansu na KEO
 • poprawiona synchronizacja wpisów na KEO z BDO
 • poprawione usuwanie powielonych wpisów na ewidencji dla KPOK
 • poprawiono wczytywanie KPOK na KEO z BDO
 • poprawione usuwanie z BDO wpisów na KEO
2021-11-05 5.2.3.x
 • dodana obsługa importu i eksportu odpadów na KEO
 • dodana obsługa KPOK na KEO
 • poprawiono błąd wprowadzania numeru konta w danych firmy
 • przebudowano wygląd KEO (nowe kolumny w widoku)
 • dodana obsługa kodów odpadów "br"
2021-10-26 5.2.2.x
 • usunięte powielone przy pobieraniu z BDO wpisy na KEO i KEOK
 • dodana opcja pobierania danych dla wielu KEO jednocześnie
 • dodana kolumna z grupą ZSEiE na KEO
 • poprawione zapisywanie danych o przetworzeniu i powiązanych wytworzeniach w BDO
2021-10-08 5.2.0.x
 • dodana informacja o wytworzeniach pozostałych z usuniętego przetworzenia
 • poprawione działanie przetwarzania odpadów (usuwanie wytworzeń w BDO)
 • dodane ZSEiE na przyjęciu w PSZOK
 • poprawione wysyłanie z KEO do BDO przyjętych odpadów
2021-09-30 5.1.9.x
 • poprawione pobieranie pliku KPO w formacie pdf (błąd przekroczenia czasu na odpowiedź)
 • dodana opcja usuwania wszystkich danych KEO w BDO
 • poprawiony błąd pojawiający się przy pracy na liście BDO KPOK
 • poprawiono wydruk faktury (brak osoby sporządzającej)
 • faktury zmieniono sposób wyboru osoby sporządzającej
 • zmieniono sposób wyboru nadawcy i odbiorcy
2021-09-29 5.1.8.x
 • poprawione wyświetlanie gminy na KEO dla przyjęć PSZOK (dodany rodzaj gminy)
 • modyfikacja ról użytkowników
 • poprawiony błąd zatwierdzania KPO z listy zaplanowanych KPO
 • dodanie opcji miesięcznego prowadzenia ewidencji dla KPO
 • poprawiony błąd z brakiem daty dla wpisów KPOK na KEOK
 • dodanie opcji wczytywania KPOK tylko dla wybranego miesiąca
 • przeniesienie ewidencji KPOK do lewego menu
 • dodanie opcji miesięcznego prowadzenia ewidencji dla KPOK
 • poprawione wyświetlanie gminy na KEO dla odpadów przyjętych z PSZOK
 • poprawiony błąd z numerem faktury przenoszonym z danych firmy
2021-08-30 5.1.3.x
 • poprawiono błędy pobierania wpisów na KEO
 • poprawiono podgląd wpisów na KEOK
 • poprawiono błędy w pobieraniu wpisów KEOK
2021-08-16 5.1.1.x
 • wystawianie KPOK - zmieniono sposób wyboru przejmującego odpady
 • poprawiono wpisy na KEOK z przekazaniem za pomocą KPOK (błędna data przy pobieraniu wpisów)
 • aktualizacja nazwy powiatu (z jeleniogórski na karkonoski)
 • dodana opcja wyszukiwania kontrahentów z BDO
2021-08-12 5.1.0.x
 • poprawiony bilans na KEO (ujęcie KPO z roku innego niz KEO)
 • poprawiony bilans na KEOK (ujęcie KPOK z roku innego niż KEOK)
2021-08-11 5.0.9.x
 • poprawiony błąd wejścia na listę KEOK po skopiowaniu KEOK z poprzedniego roku
2021-08-10 5.0.8.x
 • dostosowanie KEO do nowego API w BDO
 • dostosowanie KEOK do nowego API w BDO
2021-08-02 5.0.7.x
 • dodana opcja tworzenia wpisów wytworzenia innych niż w ramach świadczenia usług na KEO dla KPO w ramach świadczenia usług
 • dodana opcja dodania komentarza dla grupowych wpisów przyjęcia i przekazania na podstawie KPO
 • dodana opcja pobierania plików PDF z KPO z BDO
2021-07-21 5.0.6.x
 • aktualizacja struktury administracyjnej (zmiany gmin na miejsko-wiejskie)
 • dodane potwierdzanie transportu KPOK
 • poprawiony błąd powielonych KPOK przy pobieraniu z BDO
 • poprawione generowanie danych do sprawozdania komunalnego
 • poprawione generowanie sprawozdania za odebrane nieczystości ciekłe
2021-07-15 5.0.5.x
 • poprawiony wydruk KPOK lokalny
 • zmiana sposobu wyszukiwania KPOK z BDO
2021-07-09 5.0.4.x
 • poprawione wyszukiwanie KPO BDO dla zakresu dat
 • poprawiony wydruk KEO lokalny (wpis przekazanie zwolnionemu z ewidencji
 • poprawki do systemu pobierania KPO z BDO
 • poprawiony import na KPO papierowych (wczytywane gminy)
2021-07-07 5.0.3.x
 • poprawione kolumny z podsumowaniem na liście KPO papierowych
 • poprawiony eksport do Excela papierowych KPO (dodane kolumny)
 • przyjęcie do PSZOK - poprawione ładowanie kart KEOK
 • dodane pobieranie danych KEOK z BDO
 • poprawiony błąd braku statystyk na PSZOK
 • ewidencja KPOK - poprawione błąd umieszczanie grupowo wpisów na KEOK
 • poprawiony błąd tworzenia KEO przy wpisach na PSZOK
2021-06-22 5.0.2.x
 • odpady komunalne - podział obsługiwanych gmin na lata
 • obsługa PSZOK na KEO
2021-06-07 5.0.1.x
 • podział listy odpadów na KPO na miesiące (z opcją za cały rok)
 • dodana opcja generowania JPK VAT za dowolny miesiąc
 • podzielenie listy faktur na miesiące
2021-05-11 5.0.0.x
 • zmiana sposobu wyboru przejmującego odpady przy wystawianiu KPO
 • dodana opcja usuwania powielonych wpisów ewidencji KPOK w BDO
 • KEOK - dodana opcja wysyłania wpisów lokalnych ze wszystkich kart
 • dodana opcja grupowego oznaczania rodzaju działalności dla KEOK
2021-05-11 5.0.0.x
 • dodane kolumny na listach KPO (gmina, uwagi wytwarzanie, różnica mas, inna masa na ewidencji)
 • dodana możliwość przypisania gminy oraz grupy ZSEiE do przyjęcie i przekazania na KEO
2021-05-11 4.9.9.x
 • dodana opcja szybkiej aktualizacji KPO z BDO
2021-04-29 4.9.8.x
 • dodana ewidencja KPOK na KEOK (wysyłanie wpisów do BDO)
 • dodana obsługa brakujących operacji dla KPOK w BDO
 • poprawiona czytelność operacji odrzucenia, korekty, przyjęcia KPO
2021-03-24 4.9.5.x
 • dodane kolumny na listach KPO (gmina, uwagi wytwarzanie, różnica mas, inna masa na ewidencji)
 • dodana możliwość przypisania gminy oraz grupy ZSEiE do przyjęcie i przekazania na KEO
2021-03-15 4.9.4.x
 • dodana obsługa zebranych odpadów na sprawozdaniu o odpadach
 • poprawiony wydruk sprawozdania o odpadach (błąd dla świadczenia w ramach usług)
2021-03-09 4.9.2.x
 • poprawiony wydruk podglądu danych ze sprawozdania o odpadach
 • w sprawozdaniu o odpadach dodana naliczanie odpadów wytworzonych w ramach usług
 • w sprawozdaniu o odpadach dodana naliczanie odpadów wytworzonych poza instalacją
2021-02-25 4.9.0.x
 • dodany import KPOK papierowych z Excela
 • poprawione wystawianie KPOK do BDO (dodane kody EX)
2021-02-10 4.8.9.x
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2021 r.
2021-02-10 4.8.8.x
 • zwiększona dokładność wskaźników w emisjach technologicznych do 9 miejsc po przecinku
 • dodana obsługa kodów ex na KPO
 • poprawione tworzenie wytworzeń na podstawie KPO (zapisywanie lokalne)
2021-02-01 4.8.7.x
 • faktury - udostępniono JPK za I kwartał 2021 r.
 • poprawione powielanie KPO (przenoszenie transportującego)
2021-01-29 4.8.6.x
 • dodana opcja usuwania powiązanie KEO z BDO
 • dodana opcja wysyłania oczekujących wpisów jednego rodzaju z KEO
 • w sprawozdaniu komunalnym dodana możliwość usuwanie odpadów przeznaczonych do gospodarowania
2021-01-26 4.8.5.x
 • sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych - dodana opcja zaznaczania obszaru gminy dla 20 03 01
 • poprawiony błąd dodawania odpadów spoza ewidencji do sprawozdania PSZOK
2021-01-21 4.8.4.x
 • dodana obsługa pola "Obszar gminy" przy wystawianiu KPOK
2021-01-19 4.8.2.x
 • poprawione przenoszenie KEO z poprzedniego roku
 • poprawione przenoszenie KEOK z poprzedniego roku
2021-01-15 4.8.2.x
 • poprawiona synchronizacja i zakładanie KEOK w BDO
 • możliwość powielania KPOK - odbiór
 • dodane kolumny na liście KPOK
2021-01-11 4.8.1.x
 • dodane filtry tabeli w zakładce Ewidencja KPOK
 • dodana opcja umieszczania na KEOK KPOK bez określonej gminy
2021-01-01 4.8.0.x
 • KEO: poprawione wystawianie przekazania i przyjęcia od podmiotów zwolnionych z ewidencji
 • KEO: poprawione wystawianie przekazania osobom fizycznym
2020-12-17 4.7.9.x
 • dodana opcja usunięcia nie powiązanych z KPO wytworzeń z KEO
2020-12-16 4.7.8.x
 • zmiany na zakładce z KEO (stany magazynowe, stan początkowy)
 • dodana opcja zapisywanie przetwarzania razem z wytworzonymi odpadami do BDO
2020-11-29 4.6.7.x
 • dodane opcje korygowania błędnych wpisów na KEO
 • na liście ewidencji KPO dodana kolumna z % wytworzonych odpadów na KPO
 • na liście ewidencji KPO dodane opcje usuwania wpisów z ewidencji
2020-11-25 4.6.6.x
2020-11-23 4.6.5.x
2020-11-18 4.6.4.x
 • poprawiony NIP kontrahenta w pliku JPK-VAT
 • dodany podgląd wpisów z KPO na KEO
2020-11-16 4.6.3.x
 • poprawione działanie filtrów tabelach BDO KPO przy zmianie ról
 • umożliwienie zmiany kodu odpadu dla KPO papierowego, które nie zostało jeszcze umieszczone na KEO
 • poprawiony błąd wysyłania danych z KEO (elementy wytworzone i przekazane)
2020-11-13 4.6.2.x
2020-10-30 4.6.0.x
 • zmienione wyświetlanie stanów magazynowych na KEO i KEOK
2020-10-13 4.5.9.x
2020-09-30 4.5.7.x
 • dodana opcja korekty KPO
 • dodana opcja wyszukiwania kontrahentów w BDO wg NIP
 • dodany wybór kodu GTU na fakturach
 • dodana możliwość określania dodatkowych danych do odpadów z KPO (ZSEiE, towar, magazyn)
 • dodana możliwość włączenia do stanu magazynowego KPO dla statusów: planowana, zatwierdzona, potwierdzenie wygenerowane, odrzucona
 • przeniesiono ewidencje KPO poza listę KPO
2020-09-21 4.5.6.x
 • zmieniona długość pola "nr rejestracyjny" dla KPO na 600 znaków (zgodność z BDO)
2020-09-17 4.5.5.x
 • poprawione wyświetlanie danych na liście papierowych KPO
 • dodany wiersz podsumowania na liście papierowych KPO
 • dodany eksport do pliku xls papierowych KPO
 • dodana opcja przyjęcia z innego oddziału firmy na papierowym KPO
2020-09-14 4.5.4.x
2020-09-10 4.5.3.x
 • dodana obsługa kodów ex na kartach KEO
 • dodana aktualizacja danych o rodzajach działalności na KEO
 • poprawione sortowanie na liście KPO (gmina do wyboru)
 • porządkowanie nazw gmin i obszarów (rodzaj gminy, obszar)
2020-09-01 4.5.2.x
 • dodany podgląd na wpisy do KEO w danych KPO (dotyczy statusów "potwierdzenie przyjęcia" i "potwierdzenie transportu")
2020-08-20 4.5.1.x
2020-08-12 4.5.0.x
 • poprawiono błąd wystawiania KPOK
 • dodana możliwość edycji zaplanowanych i zatwierdzonych kart pobranych z BDO
2020-08-04 4.4.9.x
2020-07-17 4.4.8.x
 • dodana opcja wystawianie KPO z opcją świadczenia w ramach usług
 • dodana możliwość edycji zaplanowanych i zatwierdzonych kart pobranych z BDO
2020-06-29 4.4.2.x
 • dodane pobieranie i zakładanie KEOK (bez danych)
2020-06-26 4.4.1.x
 • dodane pobieranie i zakładanie KEO z BDO (bez danych o wprowadzonych wpisach
2020-06-23 4.4.0.x
 • uzupełnione brakujące pola w papierowym KPO
2020-06-18 4.3.9.x
 • papierowe BDO KPO: poprawione działanie opcji wytwarzania w ramach świadczenia usług
 • synchronizacja kontrahenta z BDO: dodana opcja zakładania oddziałów
 • dodany numer rejestracyjny na liście BDO-KPO
 • dodany numer rejestracyjny na liście BDO-KPOK
 • poprawiony błąd sprawdzania zgodności ewidencji z decyzją dla decyzji bezterminowych
2020-06-10 4.3.8.x
 • dodane opcje na wliczanie KPO pobranych z BDO do stanów magazynowych
 • papierowe BDO KPO: poprawione działanie opcji wytwarzania w ramach świadczenia usług
2020-05-20 4.3.7.x
 • BDO KPO: dodana kolumna z potwierdzoną masą
 • BDO KPO: dopracowane pokazywanie kolumn na liście KPO
 • BDO KPOK: dodana kolumna z potwierdzoną masą
 • BDO KPOK: dopracowane pokazywanie kolumn na liście KPOK
2020-05-15 4.3.6.x
 • usprawnione pobieranie danych z BDO
 • dodanie daty ostatniej modyfikacji KPO i KPOK w BDO
 • poprawiony błąd długiego wczytywania decyzji
2020-05-05 4.3.5.x
 • poprawione zapisywanie kodów decyzji kontrahenta
 • synchronizacja oddziałów z BDO: poprawione wyszukiwanie z użyciem polskich znaków diakrytycznych
2020-04-26 4.3.4.x
 • zwiększenie dokładności masy do 100g w DPO/DPR
 • BDO KPO - dodane potwierdzenie przyjęcia odpadu
 • BDO KPO - dodane potwierdzenie transportu odpadu
2020-04-24 4.3.3.x
 • poprawione pobieranie KPOK z BDO dla roli transportującego
2020-04-22 4.3.2.x
 • dodane obszaru gmin miejsko-wiejskich
 • dodane dzielnice i delegatury występujące na KPOK
2020-04-20 4.3.1.x
 • poprawione wyszukiwanie decyzji na sprawozdaniu o odpadach
 • dodane pobieranie KPOK z BDO
2020-04-07 4.3.0.x
 • poprawione wyświetlanie danych w zakładce BDO-KPO
 • dodane filtrowanie w tabelach BDO-KPO
 • dodana informacja z postępem pobierania KPO z BDO
 • dodany eksport KPO z BDO do Excela
 • dodana opcja usunięcia powiązania oddziału z BDO
 • usprawnione planowanie KPO (szybka zmiana statusu na zatwierdzony, potwierdzenie wygenerowane)
2020-03-26 4.2.9.x
 • dodane planowanie i zatwierdzanie KPO w BDO
 • dodana możliwość importu własnych oddziałów z BDO
2020-03-20 4.2.8.x
 • poprawione wyświetlani danych w zakładce BDO-KPO
 • dodane filtrowanie w tabelach BDO-KPO
2020-03-11 4.2.7.x
 • dodane pobieranie KPO z BDO
 • poprawione zapisywanie numerów rejestracyjnych kontrahenta
 • dodany import zużycia paliwa w pojazdach w opłatach środowiskowych 
 • dodany import i eksport w opłatach środowiskowych pojazdów
2020-02-25 4.2.6.x
2020-01-30 4.2.5.x
 • dodano opcję wystawiania KPO zgodnie z nowym wzorem
2020-01-21 4.2.3.x
 • dostosowanie danych decyzji do przepisów związanych z limitami magazynowymi
2020-01-16 4.2.2.x
 • dodany formularz opłat środowiskowych obowiązujący za 2019 rok
 • umożliwienie prowadzenia ewidencji opakowań za 2020 rok
2019-11-15 4.2.0.x
 • poprawiony błąd usuwania kontrahenta z odbioru odpadów komunalnych z wystawionym KPO
2019-11-02 4.1.8.x
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2020 rok
 • kotły ryczałt: dodana opcja wprowadzania ilości kotłów danego rodzaju
 • spalanie w instalacjach: dodana możliwość naliczania emisji z wykorzystaniem wartości opałowej
 • spalanie w instalacjach: dodane wskaźniki na gaz propan i propan-butan z opracowania KOBIZE
 • faktury: dodana opcja płatności podzielonej
2019-09-04 4.1.7.x
 • opłaty środowiskowe: dodane wskaźniki z materiałów KOBIZE dla spalania oleju napędowego
2019-07-31

4.1.6.x

 • dodana opcja w bilansie odpadów na podanie stanu magazynowego na konkretny dzień
 • poprawiony błąd edycji sprawozdania komunalnego (gospodarowanie odpadami poza instalacjami)
 • dodanie kodu odpadu 02 01 04 do listy odpadów komunalnych
2019-07-01 4.1.5.x
 • przebudowa modułu wagowego: rozbicie listy ważeń na miesiące
 • wydruk KPO: zamiana danych posiadacza odpadów, któremu należy przekazać odpad z danych firmy na dane oddziału
 • dodana automatyczna numeracja KPO transportowego
 • poprawione działanie schematu przetwarzania: data wytworzenia odpadów po zastosowaniu schematu jest taka sama jak data przetworzenia 
 • w odbiorze odpadów komunalnych dodana możliwość wyboru oddziału kontrahenta
2019-05-14 4.1.4.x
2019-04-30 4.1.3.x
2019-04-25 4.1.2.x
2019-04-09 4.1.0.x
 • dodanie kodu odpadu 13 02 08 jako komunalny
 • dodanie odbioru odpadów kilku kodów jednocześnie z PSZOK
2019-03-14 4.0.9.x
 • dodana opcja generowania sprawozdania o odpadach do urzędu marszałkowskiego dla konkretnego oddziału
2019-03-06
 
4.0.8.x
 • dodane statystyki wytworzonych odpadów z grup ZSEiE
2019-02-28 4.0.7.x
 • dodane sprawozdanie o przetworzonym ZSEiE za 2018 rok
 • dodany eksport sprawozdanie ZSEiE do pliku .rtf (MS Word)
2019-02-20
4.0.6.x
 • sprawozdanie za opakowania: dodany eksport do pliku .rtf (Word)
2019-02-11
 
4.0.5.x
 • dodany eksport sprawozdania o opłatach do pliku RTF(Word)
 • dodana pole z informacją o sposobie wyznaczania wskaźników emisji
 • umożliwienie naliczania opłat za pojazdy i kotły w 2019 roku
 • dodana możliwość wprowadzania bezterminowego pozwolenia zintegrowanego dla emisji
2019-01-28
4.0.4.x
 • dodany eksport sprawozdania PSZOK do pliku Word
 • dodane sprawozdanie o opakowaniach i produktach w opakowaniach za 2018 r.
2019-01-22
  4.0.3.x
 • dodany eksport do Worda sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych
2019-01-03 4.0.1.x
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2019 rok
 • dodane sprawozdanie za korzystanie ze środowiska zgodnie z rozporządzeniem z 13 grudnia 2018 r.
 • dodane sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2018 r.  
 • dodane sprawozdanie dla PSZOK zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2018 r.  
 • dodany oddział kontrahenta na liście KPO
 • dodane sprawozdanie o zebranym ZSEiE zgodne z najnowszym rozporządzeniem
2018-11-19 4.0.0.x
 • dodany nr BDO dla danych gminy na potrzeby wystawiania KPO
2018-10-09 3.9.9.x
 • uzupełnione akty prawne wykorzystywane w programie
 • powiększone miejsce na PKWIU na wydruku faktury
 • DPO/DPR: dostosowanie do najnowszego wzoru dokumentu
 • dodane adresy miejsca prowadzenia działalności na dokumencie DPO/DPR
2018-09-05 3.9.8.x
 • dodano opcjonalny numer BDO na fakturze
2018-08-12 3.9.7.x
 • zmiana jednostki masy przy uzupełnianiu danych do formularza przyjęcia metali z Mg na kg
2018-06-26 3.9.6.x
 • na formularzu odpadów metali dodana możliwość wpisywania ceny za kg przyjętych odpadów
 • rozdzielenie komunalnej listy KEO na PSZOK i odbiór komunalnych
 • poprawka błędu z brakiem numeru BDO na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych
 • na sprawozdaniu komunalnym dodana możliwość wpisania recyklera dla odpadów przesuniętych do zbierania
 • na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych umożliwiono wpisanie dowolnej masy przesuniętej do zbierania lub przetwarzania
 • dodano możliwość wpisania kodu spoza ewidencji na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych
2018-05-14 3.9.5.x
 • rozbudowano decyzje kontrahentów
 • dodana opcja w sprawozdaniu komunalnym na wzór odzysku stosowany przez gminy
 • dodana opcja przesunięcia odebranych odpadów na zwykłą kartę ewidencji
 • dodane nowe grupy ZSEiE do sprawozdanie o zebranym ZSEiE
2018-04-26 3.9.4.x
 • dodany numer BDO na wydruku dokumwntów DPO i DPR
2018-03-11 3.9.3.x
 • dodany numer rejestrowy BDO do danych firmy
 • dodany numer rejestrowy BDO do danych kontrahenta
 • dodany numer rejestrowy BDO w dokumentach KPO i KEO
 • dodany numer rejestrowy BDO w karcie ewidencji ZSEiE
 • dodany numer rejestrowy BDO w karcie ewidencji pojazdów
 • dodany numer rejestrowy BDO w karcie ewidencji osadów ściekowych
2018-02-27 3.9.2.x
 • dodany bilans na KEO dla gminy
 • dodane opcjonalne umieszczanie danych o odebranych odpadach komunalnych na sprawozdaniu o odpadach
 • dodane opcjonalne umieszczanie danych o zebranych odpadach na PSZOK-u na sprawozdaniu o odpadach
2018-02-04 3.9.1.x
 • dodano uproszczony eksport listy KPO
 • dodano eksport informacjo o demontażu pojazdów
 • dodano możliwość przesunięcia odpadów z PSZOK do zakładu przetwarzania ZSEiE
2018-01-17 3.9.0.x
 • dodano zapisywanie informacji o dacie utworzenia i modyfikacji KPO
 • dodano 4 cyfrę w wyświetlanym stanie magazynowym na liście ZSEiE
 • dostosowano program do nowego wzoru na poziom ograniczania odpadów biodegradowalnych
 • w zakładzie przetwarzania ZSEiE uzależniono dział 4. sprawozdania o odpadach od podanych informacji o sposobie gospodarowania ZSEiE; usunięto informację o przyjęciu do zbierania lub przetwarzania
 • opakowania: możliwość generowania sprawozdania za 2017 rok
 • dodano dodatkową stronę z częścią A na wydruku DPO/DPR (dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
 • dodano możliwość wystawiania DPO/DPR bez danych o wprowadzającym lub organizacji odzysku (dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
 • dodano opcje wystawiania kilku DPO/DPR dla jednego KPO
2017-12-20 3.8.8.x
 • dodano stawki opłat środowiskowych za 2018 rok
 • dodano katalog ZSEiE obowiązujący od 2018 roku
 • dodano stawki opłaty produktowej na 2018 rok
2017-11-27 3.8.7.x
 • dodano do KPO pole z numerem wewnętrznym (do włączenia w opcjach)
2017-10-22 3.8.6.x
 • na wydruku karty KEO uwzględniono opcje "Wtn" dla odpowiednich przypadków przetwarzania poza instalacją
 • dodano możliwość wystawiania KPO miesięcznego przy odbiorze odpadów komunalnych
 • dodano sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji
2017-09-04 3.8.4.x
 • zmieniono funkcjonalność listy KPO (zatwierdzanie i usuwanie wielu kart, podział kart wg rodzaju ewidencji)
 • wydłużono pole z nazwą banku na fakturze
2017-08-11 3.8.3.x
 • załącznik nr 7: zmieniono nazwę kodu odpadu z załącznika IX do konwencji bazylejskiej (B3065)
 • poszerzono kolumnę kontrahenta na statystykach PSZOK
 • dodano opcję demontażu pojazdu przyjętego na KEO
 • umożliwiono wybranie firmy jako właściciela pojazdu na zaświadczeniu o demontażu pojazdu
 • dodano opcję sumowania odpadów wytworzonych na karcie ewidencji pojazdu
2017-07-10

3.8.2.x

 • rozszerzenie statystyk kontrahentów o odpady przekazane na PSZOK
 • dodanie opcji przesunięcia odebranych odpadów jako ZSEiE na kartę ewidencji PSZOK lub oddziału
 • możliwość generowania sprawozdań w zakładce komunalne dla gminy, dla której ewidencja prowadzona jest w więcej niż jednym oddziale

2017-07-06

3.8.1.x

 • dodanie możliwości eksportu i importu danych oddziałów firmy do/z Excela
 • rozbudowa statystyk ZSEiE

2017-06-08

3.8.0.x

 • dodanie możliwości przekazania osobom fizycznym w zakładce Komunalne
 • wprowadzenie szablonów numeracji komunalnych KPO, ustalanych indywidualnie dla poszczególnych gmin
 • rozbudowa statystyk komunalnych

2017-05-15

3.7.8.x

 • dodanie listy DPU oczekujących na wystawienie
 • umożliwienie generowania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych oraz dla PSZOK za 2017 rok

2017-04-18

3.7.7.x

 • umożliwienie przetwarzania odpadów komunalnych poza instalacjami
 • umożliwienie wygenerowania sprawozdania o odebranych nieczystościach ciekłych za rok 2017 na nowym wzorze
 • dodanie listy DPO/DPR oczekujących na wystawienie

2017-02-23

3.7.3.x

 • dodanie możliwości eksportu/importu komunalnych KPO do/z Excela (od roku 2017)
 • dodanie faktur marża
 • dodanie możliwości wprowadzenia odbiorcy na fakturze

2016-12-16

3.6.7.x

 • przebudowa modułu faktur
 • stawki opłat środowiskowych na rok 2017
 • stawki opłaty produktowej na rok 2017

2016-10-12

3.6.5.x

 • dodanie statystyk dla oddziałów kontrahentów
 • rozbudowa eksportu i importu KPO
 • dodanie do eksportu i importu kontrahentów listy ich instalacji

2016-09-23

3.6.4.x

 • dodanie możliwości przetwarzania odpadów poza instalacjami metodą R12
 • dodanie informacji o odpadach przyjętych na PSZOK w statystykach komunalnych
 • dodanie możliwości wystawienia miesięcznej karty przekazania odpadów przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych

2016-09-13

3.6.3.x

 • dodanie możliwości wydruku przypisów na karcie ewidencji odpadów
 • możliwość wygenerowania sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych za drugie półrocze
 • możliwość wygenerowania sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK

2016-08-01

3.6.2.x

 • dodana możliwość wprowadzania masy odpadów budowlanych i rozbiórkowych zawartej w kodzie 20 03 99 (dotyczy sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych)

2016-07-20

3.6.1.x

 • dodany załącznik z listą nowych umów do sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych

2016-07-11

3.6.0.x

 • dodane nowe sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

2016-06-14

3.5.9.x

 • aktualizacja aktów prawnych
 • rozszerzenie statystyk nieczystości ciekłych o gminę

2016-06-02

3.5.8.x

 • rozbudowa statystyk ZSEiE o kody odpadów
 • dodanie podglądu na stan magazynowy ZSEiE przy wyborze grupy sprzętu w ewidencji
 • dodanie paneli fotowoltaicznych do katalogu ZSEiE

2016-04-27

3.5.7.x

 • dodanie opcji wydruku wiersza podsumowującego dla kart ewidencji odpadów (od roku 2015)

2016-03-08

3.5.5.x

 • możliwość wygenerowania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach weług nowego rozporządzenia
 • dostosowanie programu do aktualnych rozporządzeń w sprawie odzysku poza instalacjami

2016-02-11

3.5.4.x

 • aktualizacja listy obowiązujących aktów prawnych
 • import kart KPO z excela
 • możliwość wygenerowania rocznego sprawozdania dla PSZOK według projektu rozporządzenia z dnia 22 lipca 2015
 • uwzględnienie rozporządzenia z 20 stycznia 2016 o odpadach, które można przekazywać osobom fizycznym

2016-01-25

3.5.2.x

 • możliwość wygenerowania sprawozdania o odebranych odapdach komunalnych za cały rok
 • DPO/DPR dla odpadów poużytkowych
 • możliwość dodania grupy kodów do decyzji kontrahenta
 • możliwość wprowadzenia wytworzenia odpadów/części w stacji demontażu z datą do końca stycznia kolejnego roku

2016-01-13

3.5.1.x

 • dodano możliwość prowadzenia ewidencji opakowań w roku 2016
 • dodanie możliwości wprowadzenia daty zamknięcia worka z miesiąca poprzedzającego miesiąc przyjęcia odpadów medycznych

2015-12-31

3.5.0.x

 • nowy moduł dla ewidencji odpadów Magazyn
 • KPO - dodana możliwość ręcznego wpisania posiadacza odpadów, któremu należy przekazać odpad
 • nowe szablony numeracji dokumentów (m.in. możliwość numeracji miesięcznej)
 • rozbudowane filtrowanie w tabelach
 • stawki opłat produktowej na 2016 rok
 • stawki opłat środowiskowych na 2016 rok
 • usprawnione szybkie wyszukiwanie kontrahentów

2015-09-10

3.4.3.x

 • dodano możliwość wprowadzania instalacji innej niż do przetwarzania odpadów
 • uwzględnienie do poziomów recyklingu na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych kodu 15 01 05
 • dodana kontrola decyzji przy przetwarzaniu poza instalacjami
 • zwiększenie precyzji badań osadów i gruntów do 3 miejsc po przecinku
 • poprawiono wygląd opcji programu
 • usprawniono pobieranie aktualizacji (weryfikacja poprawności pobranych plików)

2015-06-30

3.4.1.x

 • dodana opcja drukowania daty wystawienia na KPO
 • dodana opcja generowania półrocznego sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych
 • dodane dozwolone kody i metody przetwarzania odpadów poza instalacjami, zgodne z najnowszym rozporządzeniem

2015-06-17

3.4.0.x

 • dodana Firma DEMO, która służy do testów programu, jak również modułów, których nie posiadamy w licencji
 • podział programu na moduły (można zakupić dowolny moduł związany z odpadami, tak jak dotychczas było z opłatami środowiskowymi)

2015-04-23

3.3.3.x

 • dodano automatyczną numerację dla dokumentów DPO/DPR
 • dodana forma płatności 21 dni
 • dodana możliwość drukowania KPO z przypisami z rozporządzenia (dotyczy wersji od 2015 r.)

2015-03-31

3.2.3.x

 • dodane osoby kontaktowe w firmie, oddziale i kontrahencie
 • rozbudowanie formularza OŚ-OP1 na 2014 rok

2015-03-02

3.2.0.x

 • dodana możliwość wyboru województwa przy przekazaniu odpadów wytworzonych w ramach usług
 • dodane możliwość wyboru drugiego kontrahenta na dokumencie DPO/DPR
 • dodane wytwarzanie części i odbiór części na karcie ewidencji pojazdów
 • dodano najnowsze akty prawne w dziale prawo
 • rozbudowane statystyki kontrahentów o transport

2015-01-21

3.1.2.x

 • dodana opcja demontażu pojazdów
 • dodana raport z zaświadczeń o przyjętych do demontażu pojazdach
 • dodana możliwość wystawiania dokumentu DPO/DPR za IV kwartał 2014 roku na nowych formularzach
 • dodana opcja wytwarzania odpadów w instalacji wg. POŚ
 • usprawnienie wystawiania faktur w programie (dodane nowe rodzaje płatności, domyślna forma płatności kontrahenta)
 • dodana opcja raportowania o błędach w programie

2015-01-02

3.0.7.x

 • aktualizacja katalogu odpadów obowiązującego od 2015 roku
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2015 rok
 • dodanie dokumentu DPO/DPR dla odpadów opakowaniowych obowiązującego od 2015 r.
 • dodanie kart ewidencji odpadów zgodnych z projektem rozporządzenia
 • dodanie KPO obowiązującego od 2015 roku

2014-12-03

3.0.5.x

 • możliwość wystawiania KPO przy odbiorze odpadów
 • osobne zakładki dla wpisywania danych o zużyciu np. w emisji technologicznej, poborze wód oraz zrzutach ścieków
 • dodany eksport listy dokumentów KPO do excela
 • wprowadzono możliwość dodania danych o decyzji posiadanej przez kontrahenta
 • ulepszono filtrowanie danych w tabelach

2014-10-28

3.0.2.x

2014-10-15

3.0.1.x

 • dodany okres użytkowania terenu w wodach opadowych i roztopowych
 • dodany adres ujęcia w poborze wody

2014-09-30

3.0.0.x

 • aktualizacja zmienia wygląd graficzny programu mając na celu poprawienie czytelności oraz funkcjonalności
 • dodatkowe komunikaty - np. potwierdzenie niezapisania wprowadzonych danych
 • możliwość określenia czasu użytkowania pojazdów, kotłów oraz przeładunku benzyn (od… do)
 • samodzielne definiowanie wskaźników substancji w emisji technologicznej oraz kotłach (obliczanych za pomocą wskaźników)

2014-07-16

2.7.0.x

 • dodane wszystkie kody z grup 15, 16, 17, 19 do odpadów komunalnych
 • dodane komentarze do wytworzonych odpadów w procesie przetwarzania
 • dodana możliwość wytworzenia kilka razy tego samego kodu w schemacie przetwarzania
 • dodany raport przyjęcia i przekazania odpadów do kontrahenta

2014-06-11

2.6.8.x

2014-05-12

2.6.5.x

2014-04-06

2.6.3.x

 • dodano statystyki odpadów komunalnych
 • dodano podział odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
 • dodano przetwarzanie zagospodarowanych we własnym zakresie odpadów komunalnych
 • dodano eksport do pliku rtf nieczystości ciekłych

2014-03-28

2.6.2.x

 • dodano eksport dokumentu OŚ-OP1 do pliku rtf (Word)
 • ulepszono raport zużycia spalanego paliwa w samochodach i kotłach

2014-03-24

2.6.1.x

 • dodano moduł ewidencji opakowań

2014-03-10

2.5.9.x

 • uaktualniono sprawozdanie opłatach za korzystanie ze środowiska, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 lutego 2014 r.
 • dodano przenoszenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego listy usług w fakturach

2014-02-26

2.5.8.x

 • dodano eksport sprawozdania za opłaty środowiskowe do wersji edytowalnej Worda
 • dodano statystyki poboru wód
 • dodano podsumowanie naliczonych opłat w statystykach dotyczących opłat

2014-02-09

2.5.6.x

 • dodano możliwość wystawiania KPO miesięcznego z kilkoma pozycjami o odpadach
 • dodano opcję automatycznej numeracji KPO wystawianego za kontrahenta
 • dodano wzór sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2013 r., zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia Ministerstwa Środowiska

2014-01-22

2.5.4.x

 • dodane filtrowanie w karcie ewidencji wg kontrahenta i numeru karty przekazania odpadu

2014-01-04

2.5.1.x

 • dodany nowy wzór formularza odpadów metali, zmieniono sposób wystawiania
 • dodana możliwość wystawiania KPO bez masy (do ustawienia w opcjach)
 • dodano możliwość przedłużania aktualizacji przez internet

2013-12-19

2.5.0.x

 • nowy moduł opłat środowiskowych: Kotły (wskaźniki)

2013-12-12

2.4.9.x

 • nowy moduł: Zakład przetwarzania ZSEiE
 • dodanie schematów przetwarzania do demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów

2013-11-28

2.4.6.x

 • w module opłat dodana możliwość kopiowania instalacji z dowolnego okresu rozliczeniowego

2013-10-29

2.4.5.x

 • dodano stawki za lata 2009 i 2014
 • uzupełniono stawki opłat dla ścieków i poboru wód w poradach
 • dodano raport zużycia opału w kotłach

2013-10-10

2.4.4.x

 • poprawiony błąd zaokrąglania do jedności w ewidencji zużycia paliw i kotłów
 • dodano możliwość wyznaczania zaznaczonych rodzajów działalności na karcie ewidencji odpadu:
  • na podstawie zaznaczonych rodzajów działalności w decyzjach,
  • na podstawie danych z wprowadzonych decyzji,
  • na podstawie wpisów w karcie ewidencji,
  • ręcznie dla każdej karty ewidencji
 • dodano pola z danymi osoby prowadzącej ewidencję w oddziale (umieszczane na wydruku karty ewidencji odpadu)

2013-09-30

2.4.2.x

 • dodano raport zużycia paliwa w samochodach

2013-09-11

2.4.1.x

 • dodano raport zużycia paliwa w samochodach
 • poprawiono statystyki odpadów unieszkodliwionych w instalacji
 • w karcie ewidencji bilans jest zależny od przefiltrowanej daty
 • poprawione sprawozdanie o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych
 • dodano wybór sposobu obliczania liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru nieczystości ciekłych (tabela III) - na podstawie listy umów lub liczby wpisanej w danych obsługiwanej gminy
 • dodano moduły w opłatach środowiskowych: zrzutu ścieków i poboru wód, emisja do powietrza dla dużych kotłów

2013-08-06

2.4.0.x

 • w karcie ewidencji zmieniono bilans - jest zależny od wybranego zakresu dat

2013-07-26

2.3.9.x

 • dodano wybór sposobu obliczania liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru nieczystości ciekłych (tabela III) - na podstawie listy umów lub liczby wpisanej w danych obsługiwanej gminy

2013-07-23

2.3.8.x

 • dodano wybór sposobu obliczania liczby właścicieli nieruchomości (tabela VII) - na podstawie listy umów lub liczby wpisanej w danych obsługiwanej gminy

2013-06-26

2.3.5.x

 • dodany moduł opłat środowiskowych Wody opadowe i roztopowe
 • dodana opcja konfiguracji powiadomień:
  - jakie mają się pokazywać
  - po przekroczeniu jakiego limitu program ma pokazywać powiadomienie
 • w wersji sieciowej dodana opcja zmiany hasła przez użytkownika

2013-05-29

2.3.1.x

 • dodany wybór waluty w fakturach

2013-05-27

2.3.0.x

 • dodane moduły opłat środowiskowych:
  - emisja technologiczna
  - przeładunek benzyn
  - chów i hodowla drobiu
  - klimatyzacja
 • dodana opcja tworzenia szablonów numerów dokumentów
 • dodana opcja ukrywania zakładek w menu

2013-04-29

2.2.6.x

 • dodane własne gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-04-25

2.2.5.x

 • dodano numer partii dla odpadów przesuniętych między oddziałami
 • dodano możliwość KPO miesięcznego dla przyjmowanych odpadów

2013-04-19

2.2.4.x

 • dodana forma płatności w fakturach "potrącenie z wynagrodzenia"
 • rozszerzono pole kod kontrahenta to 5 cyfr
 • rozszerzono rodzaj gmin o obszar miejsko-wiejski

2013-04-17

2.2.3.x

 • dodane filtrowanie po kontrahencie w fakturach
 • dodane sortowanie w fakturach i usługach

2013-04-15

2.2.2.x

 • zmiana w układzie menu w zakładce "Opłaty"
 • aktualizacja poradnika do ewidencji odpadów

2013-04-04

2.2.1.x

 • dodana opcja naprawy bazy danych
 • zmiana w decyzjach - wybór lat obowiązywania decyzji
 • dodana opcja programu pozwalająca na tworzenie kilku kart ewidencji odpadów dla jednego kodu
 • dodana możliwość usuwania stanu odpadów
 • dodano w statystykach kolumnę z zebranymi do odzysku
 • dodany przycisk eksportu karty ewidencji odpadu do pliku Excela

2013-01-30

2.1.3.x

 • modyfikacja metod R i D w związku z nową ustawą o odpadach
 • zwiększona dokładność dla mas na wydruku karty ewidencji z sumowaniem wytworzonych wg miesiąca

2013-01-15

2.1.2.x

 • dodany eksport zestawienia informacji o korzystaniu ze środowiska do pliku .doc (MS Word)
 • dodanie zaświadczeń o demontażu pojazdów

2012-12-15

2.1.1.x

 • dodano możliwość prowadzenia bieżącej ewidencji spalania i przeliczania danych
 • dodano stawki opłat za 2013 rok
 • dla faktur od 2013 roku zamieniono napis na "obciążenie odwrotne" dla faktur dla VAT
 • uzupełniono moduł odpadów komunalnych o transport nieczystości ciekłych

2012-11-10

2.0.8.x

 • dodano edycję typów kontrahenta

2012-10-16

2.0.6.x

 • dodanie możliwości przesunięcia odpadu na karcie ewidencji między oddziałami
 • dodanie wyboru gminy dla działek kontrahenta (stosowanie komunalnych osadów ściekowych)
 • poprawienie wyboru kontrahenta przez kod na fakturze
 • dodanie opcji wydruku karty komunalnych osadów ściekowych (sumowanie wytworzonych w miesiącu, zakres dat)

2012-10-11

2.0.5.x

 • inteligentne sortowanie numerów kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów
 • dodano eksport do Worda zbiorczego zestawienia o korzystaniu ze środowiska

2012-09-17

2.0.1.x

 • dostosowanie wielkości tabel do rozmiaru okna dla modułu opłat, decyzji i karty ewidencji odpadu
 • dodanie płatności gotówką/przelewem w fakturach

2012-09-05

2.0.0.x

 • dodanie modułu opłat środowiskowych (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza)
  • silniki spalinowe
  • kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW
  • lista stawek opłat dla lat 2010-2012
 • modułu oczyszczalni ścieków:
  • karta ewidencji osadów ściekowych
  • dziennik oczyszczalni ścieków
  • statystyki oczyszczalni
 • przyspieszenie działania programu
 • dodanie wydruków kart ewidencji odpadów z opcjami:
  • sumowania odpadów wytworzonych w miesiącu
  • wyboru okresu, za jaki należy sporządzić wydruk
  • drukowanie danych osoby sporządzającej kartę ewidencji
 • dodanie początkowych stanów magazynowych oraz bilansu odpadów w oddziale

2012-07-14

1.8.1.x

 • dodanie opcji prostego wyboru oddziału i firmy, gdy jest ich więcej niż 5 na liście

2012-05-10

1.7.2.x

 • dodanie opcji wydruku danych o grupach i rodzaju zebranego lub przekazanego sprzętu ZSEiE na karcie przekazania odpadu

2012-03-29

1.5.5.x

 • uzupełniono listę gmin (dotyczy gmin miejskich i wiejskich o takiej samej nazwie)
 • dodano komentarze dla karty przekazania odpadu, z opcjonalnym umieszczeniem ich na wydruku
 • dodano komentarze do wytworzonych odpadów w karcie ewidencji odpadów

2012-03-08

1.5.3.x

 • dodano komentarz do faktur oraz pole uwag
 • dodano pozycje n/p i n/d do faktur

2012-02-15

1.5.2.x

 • dodano możliwość przyjmowania i przekazywania kilku kodów ZSEiE na jednej KPO

2012-01-26

1.5.0.x

 • dodano wybór decyzji dla gmin, w których odbiera się odpady komunalne (te dane są uzupełniane w zestawieniu zbiorczym)

2012-01-11

1.4.9.x

 • dodana możliwość przenoszenia kart ewidencji z poprzedniego roku
 • dodana możliwość wydruku miesięcznych kart przekazania odpadu

2012-01-05

1.4.8.x

 • dodano do listy kodów ZSEiE następujące kody: 20 01 21 i 20 01 23

2012-01-02

1.4.7.x

 • dodano pole "Miejsce przeznaczenia odpadów" dla kontrahenta, które jest automatycznie podpowiadane przy wystawianiu karty przekazania odpadów

2011-11-10

1.4.6.x

 • moduł stacji demontażu
  • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • przyjęcie pojazdów

2011-09-01

1.4.5.6

 • dodano wybieranie danych osoby przy tworzeniu formularze przyjęcia metali
 • dodano listę usług dla faktur, usługi można wybierać przy dodawaniu pozycji na fakturze

2011-08-11

1.4.5.2

 • dodano adnotację w przypadku faktur bez stawki VAT
 • dodano eksport dokumentów DPO i DPR do Worda

2011-07-25

1.4.3.3

 • obsługa odpadów komunalnych
  • lista obsługiwanych gmin, wraz z liczbą nieruchomości
  • odbiór odpadów komunalnych na karcie ewidencji
  • uzupełnianie działu 3 zestawienia zbiorczego
 • dodano możliwość wprowadzania w decyzji odpadów wytworzonych w instalacji
 • wzór formularza zestawienia zbiorczego za rok 2011
 • możliwość poruszania się strzałkami klawiatury w tabelach
 • rozbudowano obsługę Programu Gospodarki Odpadami
 • rozbudowano statystyki instalacji
 • poprawiono wydajność programu
 • dodano opcję przyjmowania odpadów tylko do odzysku/recyklingu
 • dodano listę kodów odpadów, które może przyjmować kontrahent
 • poprawiono system powiadomień dla odpadów wytworzonych (informacja o braku decyzji pojawia się po przekroczeniu ustawowych limitów)

2011-04-26

1.4.0.5

 • wystawianie dokumentów DPR/DPO

2011-04-19

1.4.0.2

 • dla przekazywanych kart odpadów dodano możliwość wpisania miejsca przeznaczenia odpadów innego niż adres siedziby kontrahenta

2011-04-12

1.4.0.1

 • w pomocy dodano listę aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami

2011-04-10

1.4.0.0

 • dodano moduł zbierania ZSEiE oraz baterii
  • przyjęcie i przekazanie ZSEiE
  • przyjęcie i przekazanie baterii
  • sprawozdanie o zebranym zużytym sprzęcie
  • sprawozdanie o zebranych bateriach
  • statystyki ZSEiE z podziałem na grupy

2011-03-09

1.3.2.2

 • na potrzeby tabeli 5B zestawienie zbiorczego o odpadach dodano wybór Lp. z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

2011-02-28

1.3.2.0

 • nowy system kontroli ewidencji względem decyzji
 • obsługa Programu Gospodarki Odpadami
 • eksport zestawienia zbiorczego o odpadach do Worda

2011-01-15

1.3.1.1

 • możliwość zapisywania numerów rejestracyjnych pojazdów dla oddziału i kontrahenta, i podpowiadania w karcie przekazania odpadu
 • eksport dokumentów KEO i KPO do Worda

2011-01-02

1.3.0.5

 • dodano nowe wzory dokumentów obowiązujących od stycznia 2011 roku: karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadów

2010-11-15

1.2.0.1

 • dodanie modułu z przydatnymi informacjami
 • katalog odpadów z opcjami dostępnymi dla danego kodu odpadu
 • metody odzysku i unieszkodliwiania (R i D)
 • adresy urzędów marszałkowskich, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ), regionalnych dyrekcja ochrony środowiska (RDOŚ)

2010-11-05

1.1.5.1

 • dodanie statystyk kontrahentów
 • dodanie możliwości bezpośredniej aktualizacji programu
 • dodano formularz przyjęcia metali

2010-10-18

1.1.2.6

 • dodanie statystyk instalacji

2010-10-15

1.1.0.1

 • dodanie możliwości wystawiania kart przekazania odpadów za kontrahenta przy przyjęciu odpadów

2010-10-06

1.0.0.1

 • opublikowanie pierwszej wersji programu

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000