Masz pytania?  Zadzwoń!
         + 48 (61) 307 18 95

Ewidencja odpadów 2019

Zakład komunalny

Ewidencja odpadów 2019

Zakład komunalny
 

Ewidencja odpadów 2019

Przetwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Przetwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Zbieranie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Zbieranie i transport

Ewidencja odpadów 2019

Wytwarzanie odpadów

Ewidencja odpadów 2019

Wytwarzanie odpadów

Eko-Soft 2019

Skup surowców

Eko-Soft 2019

Skup

surowców

Eko-Soft 2019

Opłaty środowiskowe

Eko-Soft 2019

Opłaty środowiskowe

Programy

Data

Wersja

Zmiana

2020-05-20 4.3.7.x
 • BDO KPO: dodana kolumna z potwierdzoną masą
 • BDO KPO: dopracowane pokazywanie kolumn na liście KPO
 • BDO KPOK: dodana kolumna z potwierdzoną masą
 • BDO KPOK: dopracowane pokazywanie kolumn na liście KPOK
2020-05-15 4.3.6.x
 • usprawnione pobieranie danych z BDO
 • dodanie daty ostatniej modyfikacji KPO i KPOK w BDO
 • poprawiony błąd długiego wczytywnia decyzji
2020-05-05 4.3.5.x
 • poprawione zapisywanie kodów decyzji kontrahenta
 • synchronizaja oddziałów z BDO: poprawione wyszukiwanie z użyciem polskich znaków diakrytycznych
2020-04-26 4.3.4.x
 • zwiększenie dokładności masy do 100g w DPO/DPR
 • BDO KPO - dodane potwierdzenie przyjęcia odpadu
 • BDO KPO - dodane potwierdzenie transportu odpadu
2020-04-24 4.3.3.x
 • poprawione pobieranie KPOK z BDO dla roli transportującego
2020-04-22 4.3.2.x
 • dodane obszary gmin miejsko-wiejskich
 • dodane dzielnice i delegatury wystepujące na KPOK
2020-04-20 4.3.1.x
 • poprawione wyszukiwanie decyzji na spraowzdaniu o odpadach
 • dodane pobieranie KPOK z BDO
2020-04-07 4.3.0.x
 • poprawione wyświetlanie danych w zakładce BDO-KPO
 • dodane filtrowanie w tabelach BDO-KPO
 • dodana informacja z postępem poberania KPO z BDO
 • dodany eksport KPO z BDO do Excela
 • dodna opcja usunięcia powiązania odddziału z BDO
 • usprawnione planowanie KPO (szybka zmiana statusu na zatwierdzony, potwierdzenie wygenerowane)
2020-03-26 4.2.9.x
 • dodane planowanie i zatwierdzanie KPO w BDO
 • dodana możliwośćimportu własnych oddziałów z BDO
2020-03-20 4.2.8.x
 • poprawione wyświetlani danych w zakładce BDO-KPO
 • dodane filtrowanie w tabelach BDO-KPO
2020-03-11 4.2.7.x
 • dodane pobieranie KPO z BDO
 • poprawione zapisywanie numerów rejestracyjnych kontrahenta
 • dodany import zużycia paliwa w pojazdach w opłatach środowiskowych 
 • dodany import i eksport w opłatach środowiskowych pojazdów
2020-02-25 4.2.6.x
 • synchronizacja danych firm i kontrahentów z BDO
2020-01-30 4.2.5.x
 • dodano opcję wystawiania KPO zgodnie z nowym wzorem
2020-01-21 4.2.3.x
 • dostosowanie danych decyzji do przepisów związanych z limitami magazynowymi
2020-01-16 4.2.2.x
 • dodany formularz opłat środowiskowych obowiązujący za 2019 rok
 • umożliwienie prowadzenia ewidnecji opakowań za 2020 rok
2019-11-15 4.2.0.x
 • poprawiony błąd usuwania kontrahenta z odbioru odpadów komunalnych z wystawionym KPO
2019-11-02 4.1.8.x
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2020 rok
 • kotły ryczałt: dodana opcja wprowadzania ilości kotłów danego rodzaju
 • spalanie w instalacjach: dodana możliwość naliczania emisji z wykorzystaniem wartości opałowej
 • spalanie w instalacjach: dodane wskaźniki na gaz propan i propan-butan z opracowania KOBIZE
 • faktury: dodana opcja płatności podzielonej
2019-09-04 4.1.7.x
 • opłaty środowiskowe: dodane wskaźniki z materiałów KOBIZE dla spalania oleju napędowego
2019-07-31

4.1.6.x

 • dodana opcja w bilansie odpadów na podanie stanu magazynowego na konkretny dzień
 • poprawiony błąd edycji sprawozdania komunalnego (gospodarowanie odpadami poza instalacjami)
 • dodanie kodu odpadu 02 01 04 do listy odpadów komunalnych
2019-07-01 4.1.5.x
 • przebudowa modułu wagowego: rozbicie listy ważeń na miesiące
 • wydruk KPO: zamiana danych posiadacza odpadów, któremu należy przekazać odpad z danych firmy na dane oddziału
 • dodana automatyczna numeracja KPO transportowego
 • poprawione działanie schematu przetwarzania: data wytworzenia odpadów po zastosowaniu schematu jest taka sama jak data przetworzenia 
 • w odbiorze odpadów komunalnych dodana możliwość wyboru oddziału kontrahenta
2019-05-14 4.1.4.x
2019-04-30 4.1.3.x
2019-04-25 4.1.2.x
2019-04-09 4.1.0.x
 • dodanie kodu odpadu 13 02 08 jako komunalny
 • dodanie odbioru odpadów kilku kodów jednocześnie z PSZOK
2019-03-14 4.0.9.x
 • dodana opcja generowania sprawozdania o odpadach do urzędu marszałkowskiego dla konkretnego oddziału
2019-03-06
 
4.0.8.x
 • dodane statytsyki wytworzonych odpadów z grup ZSEiE
2019-02-28 4.0.7.x
 • dodane sprawozdanie o przetworzonym ZSEiE za 2018 rok
 • dodany eksport sprawozdanie ZSEiE do pliku .rtf (MS Word)
2019-02-20
4.0.6.x
 • sprawozdanie za opakowania: dodany eksport do pliku .rtf (Word)
2019-02-11
 
4.0.5.x
 • dodany eksport sprawozdania o opłatach do pliku RTF(Word)
 • dodana pole z informacją o sposobie wyznaczania wskaźników emisji
 • umożliwienie naliczania opłat za pojazdy i kotły w 2019 roku
 • dodana możliwość wprowadzania bezterminowego pozwolenia zintegrowanego dla emisji
2019-01-28
4.0.4.x
 • dodany eksport sprawozdania PSZOK do pliku Word
 • dodane sprawozdanie o opakowaniach i produktach w opakowaniach za 2018 r.
2019-01-22
  4.0.3.x
 • dodany eksport do Worda sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych
2019-01-03 4.0.1.x
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2019 rok
 • dodane sprawozdanie za korzystanie ze środowiska zgodnie z rozporządzeniem z 13 grudnia 2018 r.
 • dodane sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2018 r.  
 • dodane sprawozdanie dla PSZOK zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2018 r.  
 • dodany oddzia│ kontrahenta na liťcie KPO
 • dodane sprawozdanie o zebranym ZSEiE zgodne z najnowszym rozporządzeniem
2018-11-19 4.0.0.x
 • dodany nr BDO dla danych gminy na potrzeby wystawiania KPO
2018-10-09 3.9.9.x
 • uzupełnione akty prawne wykorzystywane w programie
 • powiększone miejsce na PKWIU na wydruku faktury
 • DPO/DPR: dostosowanie do najnowszego wzoru dokumentu
 • dodane adresy miejsca prowadzenia działalności na dokumencie DPO/DPR
2018-09-05 3.9.8.x
 • dodano opcjonalny numer BDO na fakturze
2018-08-12 3.9.7.x
 • zmiana jednostki masy przy uzupełnianiu danych do formularza przyjęcia metali z Mg na kg
2018-06-26 3.9.6.x
 • na formularzu odpadów metali dodana możliwość wpisywania cany za kg przyjętych odpadów
 • rozdzielenie komunalnej listy KEO na PSZOK i odbiór komunalnych
 • poprawka błędu z brakiem numeru BDO na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych
 • na sprawozdaniu komunalnym dodana możliwość wpisania recyklera dla odpadów przesuniętych do zbierania
 • na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych umożliwiono wpisanie dowolnej masy przesuniętej do zbierania lub przetwarzania
 • dodano możliwość wpisania kodu spoza ewidencji na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych
2018-05-14 3.9.5.x
 • rozbudowano decyzje kontrahentów
 • dodana opcja w sprawozdaniu komunalnym na wzór odzysku stosowany przez gminy
 • dodana opcja przesunięcia odebranych odpadów na zwykłą kartę ewidencji
 • dodane nowe grupy ZSEiE do sprawozdanie o zebranym ZSEiE
2018-04-26 3.9.4.x
 • dodany numer BDO na wydruku dokumwntó DPO i DPR
2018-03-11 3.9.3.x
 • dodany numer rejestrowy BDO do danych firmy
 • dodany numer rejestrowy BDO do danych kontrahenta
 • dodany numer rejestrowy BDO w dokumentach KPO i KEO
 • dodany numer rejestrowy BDO w karcie ewidencji ZSEiE
 • dodany numer rejestrowy BDO w karcie ewidencji pojazdów
 • dodany numer rejestrowy BDO w karcie ewidencji osadów ściekowych
2018-02-27 3.9.2.x
 • dodany bilans na KEO dla gminy
 • dodane opcjonalne umieszczanie danych o odebranych odpadach komunalnych na sprawozdaniu o odpadach
 • dodane opcjonalne umieszczanie danych o zebranych odpadach na PSZOK-u na sprawozdaniu o odpadach
2018-02-04 3.9.1.x
 • dodano uproszczony eksport listy KPO
 • dodano eksport informacjo o demontażu pojazdów
 • dodano mozliwość przesunięcia odpadów z PSZOK do zakładu przetwarzania ZSEiE
2018-01-17 3.9.0.x
 • dodano zapisywanie informacji o dacie utworzenia i modyfikacji KPO
 • dodano 4 cyfrę w wyświetlanym stanie magazynowym na liście ZSEiE
 • dostosowano program do nowego wzoru na poziom ograniczania odpadów biodegradowalnych
 • w zakładzie przetwarzania ZSEiE uzależniono dział 4. sprawozdania o odpadach od podanych informacji o sposobie gospodarowania ZSEiE; usunięto informację o przyjęciu do zbierania lub przetwarzania
 • opakowania: możliwość generowania sprawozdania za 2017 rok
 • dodnow dodatkową stronę z częścią A na wydruku DPO/DPR (dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
 • dodano mozliwość wystawiania DPO/DPR bez danych o wprowadzającym lub organizacji odzysku (dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstw domowych)
 • dodano opcje wystawiania kilku DPO/DPR dla jednego KPO
2017-12-20 3.8.8.x
 • dodano stawki opłat środowiskowych za 2018 rok
 • dodano katalod ZSEiE obowiązujący od 2018 roku
 • dodano stawki opłaty produktowej na 2018 rok
2017-11-27 3.8.7.x
 • dodano do KPO pole z numerem wewnętrznym (do włączenia w opcjach)
2017-10-22 3.8.6.x
 • na wydruku karty KEO uwzględniono opcje "Wtn" dla odpowiednich przypadków przetwarzania poza instlacją
 • dodano możliwość wystawiania KPO miesięcznego przy odbiorze odpadów komunalnych
 • dodano sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji
2017-09-04 3.8.4.x
 • zmieniono funkcjonalność listy KPO (zatwierdzanie i usuwanie wielu kart, podział kart wg rodzaju ewidencji)
 • wydłużono pole z nazwą banku na fakturze
2017-08-11 3.8.3.x
 • załącznik nr 7: zmieniono nazwę kodu odpadu z załącznika IX do konwencji bazylejskiej (B3065)
 • poszerzono kolumnę kontrahenta na statystykach PSZOK
 • dodano opcję demontażu pojazdu przyjętego na KEO
 • umożliwiono wybranie firmy jako właściciela pojazdu na zaświadczeniu o demontażu pojazdu
 • dodano opcję sumowania odpadów wytworzonych na karcie ewidencji pojazdu
2017-07-10

3.8.2.x

 • rozszerzenie statystyk kontrahentów o odpady przekazane na PSZOK
 • dodanie opcji przesunięcia odebranych odpadów jako ZSEiE na kartę ewidencji PSZOK lub oddziału
 • możliwość generowania sprawozdań w zakładce komunalne dla gminy, dla której ewidencja prowadzona jest w więcej niż jednym oddziale

2017-07-06

3.8.1.x

 • dodanie możliwości eksportu i importu danych oddziałów firmy do/z Excela
 • rozbudowa statystyk ZSEiE

2017-06-08

3.8.0.x

 • dodanie możliwości przekazania osobom fizycznym w zakładce Komunalne
 • wprowadzenie szablonów numeracji komunalnych KPO, ustalanych indywidualnie dla poszczególnych gmin
 • rozbudowa statystyk komunalnych

2017-05-15

3.7.8.x

 • dodanie listy DPU oczekujących na wystawienie
 • umożliwienie generowania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych oraz dla PSZOK za 2017 rok

2017-04-18

3.7.7.x

 • umożliwienie przetwarzania odpadów komunalnych poza instalacjami
 • umożliwienie wygenerowania sprawozdania o odebranych nieczystościach ciekłych za rok 2017 na nowym wzorze
 • dodanie listy DPO/DPR oczekujących na wystawienie

2017-02-23

3.7.3.x

 • dodanie możliwości eksportu/importu komunalnych KPO do/z Excela (od roku 2017)
 • dodanie faktur marża
 • dodanie możliwości wprowadzenia odbiorcy na fakturze

2016-12-16

3.6.7.x

 • przebudowa modułu faktur
 • stawki opłat środowiskowych na rok 2017
 • stawki opłaty produktowej na rok 2017

2016-10-12

3.6.5.x

 • dodanie statystyk dla oddziałów kontrahentów
 • rozbudowa eksportu i importu KPO
 • dodanie do eksportu i importu kontrahentów listy ich instalacji

2016-09-23

3.6.4.x

 • dodanie możliwości przetwarzania odpadów poza instalacjami metodą R12
 • dodanie informacji o odpadach przyjętych na PSZOK w statystykach komunalnych
 • dodanie możliwości wystawienia miesięcznej karty przekazania odpadów przy stosowaniu komunalnych osadów ściekowych

2016-09-13

3.6.3.x

 • dodanie możliwości wydruku przypisów na karcie ewidencji odpadów
 • możliwość wygenerowania sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych za drugie półrocze
 • możliwość wygenerowania sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK

2016-08-01

3.6.2.x

 • dodana możliwość wprowadzania masy odpadów budownalnych i rozbiórkowych zawartej w kodzie 20 03 99 (dotyczy sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych)

2016-07-20

3.6.1.x

 • dodany załącznik z listą nowych umów do sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych

2016-07-11

3.6.0.x

 • dodane nowe sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

2016-06-14

3.5.9.x

 • aktualizacja aktów prawnych
 • rozszerzenie statystyk nieczystości ciekłych o gminę

2016-06-02

3.5.8.x

 • rozbudowa statystyk ZSEiE o kody odpadów
 • dodanie podglądu na stan magazynowy ZSEiE przy wyborze grupy sprzętu w ewidencji
 • dodanie paneli fotowoltaicznych do katalogu ZSEiE

2016-04-27

3.5.7.x

 • dodanie opcji wydruku wiersza podsumowującego dla kart ewidencji odpadów (od roku 2015)

2016-03-08

3.5.5.x

 • możliwość wygenerowania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach weług nowego rozporządzenia
 • dostosowanie programu do aktualnych rozporządzeń w sprawie odzysku poza instalacjami

2016-02-11

3.5.4.x

 • aktualizacja listy obowiązujących aktów prawnych
 • import kart KPO z excela
 • możliwość wygenerowania rocznego sprawozdania dla PSZOK według projektu rozporządzenia z dnia 22 lipca 2015
 • uwzględnienie rozporządzenia z 20 stycznia 2016 o odpadach, które można przekazywać osobom fizycznym

2016-01-25

3.5.2.x

 • możliwość wygenerowania sprawozdania o odebranych odapdach komunalnych za cały rok
 • DPO/DPR dla odpadów poużytkowych
 • możliwość dodania grupy kodów do decyzji kontrahenta
 • możliwość wprowadzenia wytworzenia odpadów/części w stacji demontażu z datą do końca stycznia kolejnego roku

2016-01-13

3.5.1.x

 • dodano możliwość prowadzenia ewidencji opakowań w roku 2016
 • dodanie możliwości wprowadzenia daty zamknięcia worka z miesiąca poprzedzającego miesiąc przyjęcia odpadów medycznych

2015-12-31

3.5.0.x

 • nowy moduł dla ewidencji odpadów Magazyn
 • KPO - dodana możliwość ręcznego wpisania posiadacza odpadów, któremu należy przekazać odpad
 • nowe szablony numeracji dokumentów (m.in. możliwość numeracji miesięcznej)
 • rozbudowane fitrowanie w tabelach
 • stawki opłat produktowej na 2016 rok
 • stawki opłat środowiskowych na 2016 rok
 • usprawnione szybkie wyszukiwanie kontrahentów

2015-09-10

3.4.3.x

 • dodano możliwość wprowadzania instalacji innej niż do przetwarzania odpadów
 • uwzględnienie do poziomów recyklingu na sprawozdaniu o odebranych odpadach komunalnych kodu 15 01 05
 • dodana kontrola decyzji przy przetwarzaniu poza instalacjami
 • zwiększenie precyzji badań osadów i gruntów do 3 miejsc po przecinku
 • poprawiono wygląd opcji programu
 • usprawniono pobieranie aktualizacji (weryfikacja poprawności pobranych plików)

2015-06-30

3.4.1.x

 • dodana opcja drukowania daty wystawienia na KPO
 • dodana opcja generowania półrocznego sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych
 • dodane dozwolene kody i metody przetwarzania odpadów poza instalacjami, zgodne z najnowszym rozporządzeniem

2015-06-17

3.4.0.x

 • dodana Firma DEMO, która służy do testów programu, jak również modułów, których nie posiadamy w licencji
 • podział programu na moduły (można zakupić dowolny moduł związany z odpadami, tak jak dotychczas było z opłatami środowiskowymi)

2015-04-23

3.3.3.x

 • dodano automatyczną numerację dla dokumentów DPO/DPR
 • dodana forma płatności 21 dni
 • dodana możliwość drukowania KPO z przypisami z rozporządzenia (dotyczy wersji od 2015 r.)

2015-03-31

3.2.3.x

 • dodane osoby kontaktowe w firmie, oddziale i kontrahencie
 • rozbudowanie formularza OŚ-OP1 na 2014 rok

2015-03-02

3.2.0.x

 • dodana możliwość wyboru województwa przy przekazaniu odpadów wytworzonych w ramach usług
 • dodane możliwość wyboru drugiego kontrahenta na dokumencie DPO/DPR
 • dodane wytwarzanie części i odbiór części na karcie ewidencji pojazdów
 • dodano najnowsze akty prawne w dziale prawo
 • rozbudowane statystyki kontrahentów o transport

2015-01-21

3.1.2.x

 • dodana opcja demontażu pojazdów
 • dodana raport z zaświadczeń o przyjętych do demontażu pojazdach
 • dodana możliwośc wystawiania dokumetu DPO/DPR za IV kwartał 2014 roku na nowych formularzach
 • dodana opcja wytwarzania odpadów w instalacji wg. POŚ
 • usprawnienie wystawiania faktur w programie (dodane nowe rodzaje płatności, domyślna forma płatności kontrahenta)
 • dodana opcja raportowania o błędach w programie

2015-01-02

3.0.7.x

 • aktualizacja katalogu odpadów obowiązującego od 2015 roku
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2015 rok
 • dodanie dokumentu DPO/DPR dla odpadów opakowaniowych obowiązującego od 2015r
 • dodanie kart ewidencji odpadów zgodnych z projektem rozporządzenia
 • dodanie KPO obowiązującego od 2015 roku

2014-12-03

3.0.5.x

 • możliwość wystawiania KPO przy odbiorze odpadów
 • osobne zakładki dla wpisywania danych o zużyciu np. w emisji technologicznej, poborze wód oraz zrzutach ścieków
 • dodany eksport listy dokumentów KPO do excela
 • wprowadzono możliwość dodania danych o decyzji posiadanej przez kontrahenta
 • ulepszono filtrowanie danych w tabelach

2014-10-28

3.0.2.x

2014-10-15

3.0.1.x

 • dodany okres użytkowania terenu w wodach opadowych i roztopowych
 • dodany adres ujęcia w poborze wody

2014-09-30

3.0.0.x

 • aktualizacja zmienia wygląd graficzny programu mając na celu poprawienie czytelności oraz funkcjonalności
 • dodatkowe komunikaty - np. potwierdzenie niezapisania wprowadzonych danych
 • możliwość określenia czasu użytkowania pojazdów, kotłów oraz przeładunku benzyn (od… do)
 • samodzielne definiowanie wskaźników substancji w emisji technologicznej oraz kotłach (obliczanych za pomocą wskaźników)

2014-07-16

2.7.0.x

 • dodane wszystkie kody z grup 15, 16, 17, 19 do odpadów komunalnych
 • dodane komentarze do wytworzonych odpadów w procesie przetwarzania
 • dodana możliwość wytworzenia kilka razy tego samego kodu w schemacie przetwarzania
 • dodany raport przyjęcia i przekazania odpadów do kontrahenta

2014-06-11

2.6.8.x

2014-05-12

2.6.5.x

2014-04-06

2.6.3.x

 • dodano statystyki odpadów komunalnych
 • dodano podział odpadów komunalnych na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe
 • dodano przetwarzanie zagospodarowanych we własnym zakresie odpadów komunalnych
 • dodano ekport do pliku rtf nieczystości ciekłych

2014-03-28

2.6.2.x

 • dodano eksport dokumentu OŚ-OP1 do pliku rtf (Word)
 • ulepszono raport zużycia spalanego paliwa w samochodach i kotłach

2014-03-24

2.6.1.x

 • dodano moduł ewidencji opakowań

2014-03-10

2.5.9.x

 • uaktualniono sprawozdanie opłatach za korzystanie ze środowiska, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 lutego 2014r.
 • dodano przenoszenie z poprzedniego okresu rozliczeniowego listy usług w fakturach

2014-02-26

2.5.8.x

 • dodano eksport sprawozdania za opłaty środowiskowe do wersji edytowalnej Worda
 • dodano statystyki poboru wód
 • dodano podsumowanie naliczonych opłat w statystykach dotyczących opłat

2014-02-09

2.5.6.x

 • dodano możliwość wystawiania KPO miesięcznego z kilkoma pozycjami o odpadach
 • dodano opcję automatycznej numeracji KPO wystawianego za kontrahenta
 • dodano wzór sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2013 r., zgodnie z najnowszym projektem rozporządzenia Ministerstwa Środowiska

2014-01-22

2.5.4.x

 • dodane filtrowanie w karcie ewidencji wg kontrahenta i numeru karty przekazania odpadu

2014-01-04

2.5.1.x

 • dodany nowy wzór formularza odpadów metali, zmieniono sposób wystawiania
 • dodana możliwość wystawiania KPO bez masy (do ustawienia w opcjach)
 • dodano możliwość przedłużania aktualizacji przez internet

2013-12-19

2.5.0.x

 • nowy moduł opłat środowiskowych: Kotły (wskaźniki)

2013-12-12

2.4.9.x

 • nowy moduł: Zakład przetwarzania ZSEiE
 • dodanie schematów przetwarzania do demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów

2013-11-28

2.4.6.x

 • w module opłat dodana możliwość kopiowania instalacji z dowolnego okresu rozliczeniowego

2013-10-29

2.4.5.x

 • dodano stawki za lata 2009 i 2014
 • uzupełniono stawki opłat dla ścieków i poboru wód w poradach
 • dodano raport zużycia opału w kotłach

2013-10-10

2.4.4.x

 • poprawiony błąd zaokrąglania do jedności w ewidencji zużycia paliw i kotłów
 • dodano możliwość wyznaczania zaznaczonych rodzajów działalności na karcie ewidencji odpadu:
  • na podstawie zaznaczonych rodzajów działalności w decyzjach,
  • na podstawie danych z wprowadzonych decyzji,
  • na podstawie wpisów w karcie ewidencji,
  • ręcznie dla każdej karty ewidencji
 • dodano pola z danymi osoby prowadzącej ewidencję w oddziale (umieszczane na wydruku karty ewidencji odpadu)

2013-09-30

2.4.2.x

 • dodano raport zużycia paliwa w samochodach

2013-09-11

2.4.1.x

 • dodano raport zużycia paliwa w samochodach
 • poprawiono statystyki odpadów unieszkodliwionych w instalacji
 • w karcie ewidencji bilans jest zależny od przefiltrowanej daty
 • poprawione sprawozdanie o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych
 • dodano wybór sposobu obliczania liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresio odbioru nieczystości ciekłych (tabela III) - na podstawie listy umów lub liczby wpisanej w danych obsługiwanej gminy
 • dodano moduły w opłatach środowiskowych: zrzutu ścieków i poboru wód, emisja do powietrza dla dużych kotłów

2013-08-06

2.4.0.x

 • w karcie ewidencji zmieniono bilans - jest zależny od wybranego zakresu dat

2013-07-26

2.3.9.x

 • dodano wybór sposobu obliczania liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresio odbioru nieczystości ciekłych (tabela III) - na podstawie listy umów lub liczby wpisanej w danych obsługiwanej gminy

2013-07-23

2.3.8.x

 • dodano wybór sposobu obliczania liczby właścicieli nieruchomości (tabela VII) - na podstawie listy umów lub liczby wpisanej w danych obsługiwanej gminy

2013-06-26

2.3.5.x

 • dodany moduł opłat środowiskowych Wody opadowe i roztopowe
 • dodana opcja konfiguracji powiadomień:
  - jakie mają się pokazywać
  - po przekroczeniu jakiego limitu program ma pokazywać powiadomienie
 • w wersji sieciowej dodana opcja zmiany hasła przez użytkownika

2013-05-29

2.3.1.x

 • dodny wybór waluty w fakturach

2013-05-27

2.3.0.x

 • dodane moduły opłat środowiskowych:
  - emisja technologiczna
  - przeładunek benzyn
  - chów i hodowla drobiu
  - klimatyzacja
 • dodana opcja tworzenia szablonów numerów dokumentów
 • dodana opcja ukrywania zakładek w menu

2013-04-29

2.2.6.x

 • dodane własne gospodarowanie odpadami komunalnymi

2013-04-25

2.2.5.x

 • dodano numer partii dla odpadów przesuniętych między oddziałami
 • dodano możliwość KPO miesięcznego dla przyjmowanych odpadów

2013-04-19

2.2.4.x

 • dodana forma płatności w fakturach "potrącenie z wynagrodzenia"
 • rozszerzono pole kod kontrahenta to 5 cyfr
 • rozszerzeno rodzaj gmin o obszar miejsko-wiejski

2013-04-17

2.2.3.x

 • dodane filtrowanie po kontrahencie w fakturach
 • dodane sortowanie w fakturach i usługach

2013-04-15

2.2.2.x

 • zmiana w układzie menu w zakładce "Opłaty"
 • aktualizacja poradnika do ewidencji odpadów

2013-04-04

2.2.1.x

 • dodana opcja naprawy bazy danych
 • zmiana w decyzjach - wybór lat obowiązywania decyzji
 • dodana opcja programu pozwalająca na tworzenie kilku kart ewidencji odpadów dla jednego kodu
 • dodana możliwość usuwania stanu odpadów
 • dodano w statystykach kolumnę z zebranymi do odzysku
 • dodany przycisk eksportu karty ewidencji odpadu do pliku Excela

2013-01-30

2.1.3.x

 • modyfikacja metod R i D w związku z nową ustawą o odpadach
 • zwiększona dokładność dla mas na wydruku karty ewidencji z sumowaniem wytworzonych wg miesiąca

2013-01-15

2.1.2.x

 • dodany eksport zestawienia informacji o korzystaniu ze środowiska do pliku .doc (MS Word)
 • dodanie zaświadczeń o demontażu pojazdów

2012-12-15

2.1.1.x

 • dodano możliwość prowadzenia bieżacej ewiedncji spalania i przeliczania danych
 • dodano stawki opłat za 2013 rok
 • dla faktur od 2013 roku zamieniono napis na "obciążenie odwrotne" dla faktur dla VAT
 • uzuepłniono moduł odpadów komunalnych o transport nieczystości ciekłych

2012-11-10

2.0.8.x

 • dodano edycję typów kontrahenta

2012-10-16

2.0.6.x

 • dodanie możliwości przesunięcia odpadu na karcie ewidencji między oddziałami
 • dodanie wyboru gminy dla działek kontrahenta (stosowanie komunalnych osadów ściekowych)
 • poprawienie wyboru kontrahenta przez kod na fakturze
 • dodanie opcji wydruku karty komunalnych osadów ściekowych (sumowanie wytworzonych w miesiącu, zakres dat)

2012-10-11

2.0.5.x

 • inteligentne sortowanie numerów kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów
 • dodano eksport do Worda zbiorczego zestawienia o korzystaniu ze środowiska

2012-09-17

2.0.1.x

 • dostosowanie wielkości tabel do rozmiaru okna dla modułu opłat, decyzji i karty ewidencji odpadu
 • dodanie płatności gotówką/przelewem w fakturach

2012-09-05

2.0.0.x

 • dodanie modułu opłat środowiskowych (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza)
  • silniki spalinowe
  • kotły o nominalnej mocy cieplnej do 5MW
  • lista stawek opłat dla lat 2010-2012
 • modułu oczyszczalni ścieków:
  • karta ewidencji osadów ściekowych
  • dziennik oczyszczalni ścieków
  • statystyki oczyszczalni
 • przyspieszenie działania programu
 • dodanie wydruków kart ewidencji odpadów z opcjami:
  • sumowania odpadów wytworzonych w miesiącu
  • wyboru okresu, za jaki należy sporządzić wydruk
  • drukowanie danych osoby sporządzającej kartę ewidencji
 • dodanie początkowych stanów magazynowych oraz bilansu odpadów w oddziale

2012-07-14

1.8.1.x

 • dodanie opcji prostego wyboru oddziału i firmy, gdy jest ich więcej niż 5 na liście

2012-05-10

1.7.2.x

 • dodanie opcji wydruku danych o grupach i rodzaju zebranego lub przekazanego sprzętu ZSEiE na karcie przekazania odpadu

2012-03-29

1.5.5.x

 • uzupełniono listę gmin (dotyczy gmin miejskich i wiejskich o takiej samej nazwie)
 • dodano komentarze dla karty przekazania odpadu, z opcjonalnym umieszczeniem ich na wydruku
 • dodano komentarze do wytworzonych odpadów w karcie ewidencji odpadów

2012-03-08

1.5.3.x

 • dodano komentarz do faktur oraz pole uwag
 • dodano pozycje n/p i n/d do faktur

2012-02-15

1.5.2.x

 • dodano możliwość przyjmowania i przekazywania kilku kodów ZSEiE na jednej KPO

2012-01-26

1.5.0.x

 • dodano wybór decyzji dla gmin, w których odbiera się odpady komunalne (te dane są uzupełniane w zestawieniu zbiorczym)

2012-01-11

1.4.9.x

 • dodana możliwość przenoszenia kart ewidencji z poprzedniego roku
 • dodana możliwość wydruku miesięcznych kart przekazania odpadu

2012-01-05

1.4.8.x

 • dodano do listy kodów ZSEiE następujące kody: 20 01 21 i 20 01 23

2012-01-02

1.4.7.x

 • dodano pole "Miejsce przeznaczenia odpadów" dla kontrahenta, które jest automatycznie podpowiadane przy wystawianiu karty przekazania odpadów

2011-11-10

1.4.6.x

 • moduł stacji demontażu
  • karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji
  • przyjęcie pojazdów

2011-09-01

1.4.5.6

 • dodano wybieranie danych osoby przy tworzeniu formularze przyjęcia metali
 • dodano listę usług dla faktur, usługi można wybierać przy dodawaniu pozycji na fakturze

2011-08-11

1.4.5.2

 • dodano adnotację w przypadku faktur bez stawki VAT
 • dodano eksport dokumentów DPO i DPR do Worda

2011-07-25

1.4.3.3

 • obsługa odpadów komunalnych
  • lista obsługiwanych gmin, wraz z liczbą nieruchomości
  • odbiór odpadów komunalnych na karcie ewidencji
  • uzupełnianie działu 3 zestawienia zbiorczego
 • dodano możliwość wprowadzania w decyzji odpadów wytworzonych w instalacji
 • wzór formularza zestawienia zbiorczego za rok 2011
 • możliwość poruszania się strzałkami klawiatury w tabelach
 • rozbudowano obsługę Programu Gospodarki Odpadami
 • rozbudowano statystyki instalacji
 • poprawiono wydajność programu
 • dodano opcję przyjmowania odpadów tylko do odzysku/recyklingu
 • dodano listę kodów odpadów, które może przyjmować kontrahent
 • poprawiono system powiadomień dla odpadów wytworzonych (informacja o braku decyzji pojawia się po przekroczeniu ustawowych limitów)

2011-04-26

1.4.0.5

 • wystawianie dokumentów DPR/DPO

2011-04-19

1.4.0.2

 • dla przekazywanych kart odpadów dodano możliwość wpisania miejsca przeznaczenia odpadów innego niż adres siedziby kontrahenta

2011-04-12

1.4.0.1

 • w pomocy dodano listę aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami

2011-04-10

1.4.0.0

 • dodano moduł zbierania ZSEiE oraz baterii
  • przyjęcie i przekazanie ZSEiE
  • przyjęcie i przekazanie baterii
  • sprawozdanie o zebranym zużytym sprzęcie
  • sprawozdanie o zebranych bateriach
  • statystyki ZSEiE z podziałem na grupy

2011-03-09

1.3.2.2

 • na potrzeby tabeli 5B zestawienie zbiorczego o odpadach dodano wybór Lp. z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami

2011-02-28

1.3.2.0

 • nowy system kontroli ewidencji względem decyzji
 • obsługa Programu Gospodarki Odpadami
 • eksport zestawienia zbiorczego o odpadach do worda

2011-01-15

1.3.1.1

 • możliwość zapisywania numerów rejestracyjnych pojazdów dla oddziału i kontrahenta, i podpowiadania w karcie przekazania odpadu
 • eksport dokumentów KEO i KPO do Worda

2011-01-02

1.3.0.5

 • dodano nowe wzory dokumentów obowiązujących od stycznia 2011roku: karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadów

2010-11-15

1.2.0.1

 • dodanie modułu z przydatnymi informacjami
 • katalog odpadów z opcjami dostępnymi dla danego kodu odpadu
 • metody odzysku i unieszkodliwiania (R i D)
 • adresy urzędów marszałkowskich, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ), regionalnych dyrekcja ochrony środowiska (RDOŚ)

2010-11-05

1.1.5.1

 • dodanie statystyk kontrahentów
 • dodanie możliwości bezpośredniej aktualizacji programu
 • dodano formularz przyjęcia metali

2010-10-18

1.1.2.6

 • dodanie statystyk instalacji

2010-10-15

1.1.0.1

 • dodanie możliwości wystawiania kart przekazania odpadów za kontrahenta przy przyjęciu odpadów

2010-10-06

1.0.0.1

 • opublikowanie pierwszej wersji programu

Zmiany w programie

Strona główna /

Pomoc /

Zmiany w programie

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95
faks 61 666 00 27

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

Zaufali nam