Zmiany w programie

Pomoc /

Strona główna /

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Masz pytania dotyczące programu? 

 

Zostaw swój numer!

 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i odpowie na pytania

Masz pytania?  Zadzwoń!
+ 48 (61) 307 18 95

Zmiany w programie

Data

Wersja

Zmiana

2022-12-15 5.7.0.5/6

Ewidencja KPO:

 • dodana opcja umieszczania KPO na KEOK

Ewidencja KPOK:

 • możliwość ustawienia własnej daty dla wpisów na ewidencji - zmiana daty tylko lokalna

Decyzje:

 • poprawione powiadomienia dla zbierania bez decyzji
 • poprawione powiadomienia dla przetwarzania bez decyzji
2022-12-13 5.7.0.3/4

Decyzje:

 • poprawiony błąd walidacji wyboru magazynów

BDO-KEOK:

 • poprawiony błąd synchronizacji KEOK - wpis z przetworzeniem usunięty w BDO nie usuwał się w programie

Ewidencja KPO:

 • poprawione usuwanie wpisów umieszczonych na karcie ewidencji ZSEiE
2022-12-09 5.7.0.1/2

Stany magazynowe:

 • przeniesienie zakładki w górnym menu do Statystyki
 • dodane powiadomienia sprawdzające, czy mamy ustalone stany początkowe

Bilans otwarcia KEO/KEOK

 • dodane sprawdzanie zgodności stanów otwarcia ze stanem magazynowym
 • dodana opcja aktualizacji stanu magazynowego w okna ze stanami otwarcia KEO 
 • dodana opcja tworzenia stanu magazynowego na podstawie sumy stanów otwarcia KEO/KEOK

Karta ewidencji ZSEiE

 • dodana obsługa sprzętu do ponownego uzycia 
 • dodana obsługa wymontowanych części

BDO-KEOK:

 • poprawione sumowanie odebranych odpadów po przefiltrowaniu karty

Magazyny:

 • przeniesienie do zakładki Firma
2022-11-14 5.6.9.1/2

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja tworzenia przetworzenia z zaznaczonych przyjęć
 • poprawiono widoczność danych w kolumnie ZSEiE

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiono synchronizację wytworzeń z opcją aktualizacji istniejących danych

Decyzje:

 • poprawiono szybkość działania decyzji zmieniających
 • przywrócono komunikaty z kontrolą limitów magazynowych z decyzji (przycisk "Sprawdź limity" na liście decyzji)
 • przywrócono powiadomienia z przetworzeniem odpadów

BDO KPOK:

 • dodano opcję usuwania planowych kart
2022-11-02 5.6.8.3/4

BDO KPOK:

 • poprawiony export do Excela (uzupełniona kolumna)

Dane kontrahenta:

 • poprawiono błąd widoczności danych dodatkowych w zależności od posiadanych modułów
2022-10-21 5.6.8.1/2

BDO KEO:

 • poprawiony export do pliku Excela

BDO KEOK:

 • poprawiony export do pliku Excela

Ustawienia:

 • poprawiono widoczność menu z własnymi raportami
2022-10-14 5.6.7.7/8

BDO KPO:

 • poprawiony błąd powielania KPO
2022-10-13 5.6.7.5/6

BDO KPO:

 • poprawiony błąd aktualizacji KPO zaplanowanych w programie i zmodyfikowanych w BDO

Przyjęcie na PSZOK:

 • dodano opcję wczytywania spersonalizowanego wydruku
2022-09-30 5.6.7.3/4

Ewidencja KEOK:

 • poprawiony błąd pobierania przetworzeń

BDO KPO/KPOK

 • poprawiono domyślne filtrowanie podmiotów i kodów odpadów na tekstowe
2022-09-15 5.6.7.1/2

Ewidencja KPO:

 • wprowadzanie kolumny ze statusem ewidencji

Ewidencja KPOK:

 • wprowadzenie kolumny ze wszystkimi statusami

BDO KPOK:

 • dodana zakładka ze wszystkimi statusami;
 • usprawniony mechanizm wyszukiwania w BDO

BDO KPO

 • usprawniony mechanizm wyszukiwania w BDO

Karta ewidencji ZSEiE:

 • dodane wyszukiwanie odpadów wytworzonych z BDO
 • uporządkowana tabela z gospodarowaniem odpadami powstałymi z ZSEiE
2022-09-01 5.6.6.3/4

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiony błąd zapisywania wytworzonych odpadów
2022-08-31 5.6.6.1/2

Karta ewidencji ZSEiE:

 • przywrócenie wytwarzania z przetwarzania ZSEiE z opcją zapisu w BDO

Przyjęcie na PSZOK:

 • poprawione wyświetlanie pozycji po wysłaniu do BDO
2022-08-22 5.6.3.5/6

Ewidencja KPOK:

 • poprawione wczytywanie masy z KEO
2022-08-18 5.6.3.1/2

Weryfikacja KEO z BDO:

 • dodana weryfikacja stanu początkowego

Weryfikacja KEOK z BDO:

 • dodana weryfikacja stanu początkowego
 • poprawiona weryfikacja przetwarzania

Ewidencja KEO:

 • dodana weryfikacja z BDO bezpośrednio na KEO

 

Ewidencja KEOK:

 • dodana weryfikacja z BDO bezpośrednio na KEOK
 • usunięta masa odebranych odpadów komunalnych z bilansu

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiona synchronizacja z BDO przetworzonych odpadów
 • poprawiona synchronizacja z BDO przekazanych odpadów

Ewidencja KPO:

 • szybsze wczytywanie danych

Ewidencja KPOK:

 • szybsze wczytywanie danych
2022-07-23 5.6.2.1/2

Ewidencja na KEO:

 • w przetwarzaniu odpadów umożliwienie edycji sposobu przetwarzania
 • dodana możliwość tworzenia przetworzenia na podstawie przyjętych odpadów

Ewidencja KPOK:

 • poprawione dodawanie wpisów z KPOK bez wybranej gminy na KEOK
 • poprawiona zmiana filtrowania na listę dla kodu odpadu
 • poprawiona opcja usuwania powielonych wpisów na ewidencji (nie działała dla KPOK na KEO)

Ewidencja KEOK:

 • poprawiona edycja i dodawanie wpisu porządkowego z przesunięciem na KEO (MPD i kEO były nieaktywne)
 • poprawione przeliczanie w wierszu z podsumowaniem, masy odebranych odpadó po zastosowaniu filtra

BDO-KPOK:

 • poprawione powielanie KPOK (transportujący)

Opakowania:

 • poprawione naliczanie opłaty produktowej w sprawozdaniu - dotyczy rozpoczęcia wprowadzania produktów w nowym rodzaju opakowań w kolejnym roku
2022-07-21 5.6.1.3/5

BDO KPOK:

 • poprawienie powielanie KPOK (transportujący)

Opakowania:

 • poprawione naliczanie opłaty produktowej w sprawozdaniu - dotyczy rozpoczęcia wprowadzania produktów w nowym rodzaju opakowań w kolejnym roku
2022-07-11 5.6.1.1/2

BDO KPO:

 • dodana opcja oznaczenia jako KPO do wystawienia DPR (rola przejmujący)

Ewidencja KPO:

 • dodana opcja grupowego oznaczenia KPO, jako do wystawienia DPR

Wystawianie DPR:

 • dodana możliwość wyszukiwania i dodawania KPO
 • przekazanie KPO na liście dokumentów do wystawienia

Program:

 • poprawione przewijanie kolumn nagłówkowych ​​​ tabel (przesunięcie nagłówka i filtra względem danych)
2022-07-08 5.6.0.5/6

Program:

 • poprawiony błąd uruchomienia programu
2022-07-08 5.6.0.3/5

Program:

 • poprawiony błąd przeładowania danych po wyborze pola typu comobox
2022-07-08 5.6.0.1/2

BDO KPO:

 • poprawiono kolumny z eksportem do Excela
 • poprawiono synchronizację z BDO (wyszukiwanie wg daty było dłuższe o dzień niż wybrane)
 • dodany kod ex na liście

Ewidencja KPO:

 • dodana opcja oznaczenia KPO w programie jako anulowanej
 • dodane pole z komentarzem w programie
 • dodany kod ex na liście 

BDO KPOK:

 • poprawiono kolumny z eksportem do Excela
 • poprawiono synchronizację z BDO (wyszukiwanie wg daty było dłuższe o dzień niż wybrane)
 • dodany kod ex na liście

Ewidencja KPOK:

 • dane wczytywane po wybraniu przycisku (jak w KPO)
 • dodana opcja oznaczenia KPOK w programie, jako anulowanej
 • dodane pole z komentarzem w programie
 • dodana opcja oznaczenia KPOK, jako odbiór z terenu zamieszkałego /niezamieszkałego
 • dodany kod ex na liście

Statystyki KPOK:

 • dodane statystyki odebranych KPOK (rola przekazujący)
2022-06-07 5.5.9.1/2

Karta ewidencji ZSEiE:

 • dodana opcja pobierania danych z BDO o przyjętych odpadach ZSEiE
 • zmodyfikowano wygląd tabeli z wpisami ZSEiE
2022-05-27 5.5.8.1

Sprawozdanie o odebranych komunalnych:

 • poprawiony sposób naliczania poziomów recyklingu za 2020 rok
 • poprawa widoczności pola z udziałem morfologicznym odpadów w 2020 roku

Ustawienia programu:

 • poprawiony błąd filtrowania firm w zakładce BDO

Dokumenty DPR:

 • poprawione pole z adresem firmy/ oddziałem na wydruku

Faktury:

poprawiono błąd zaokrąglania przy eksporcie dla pliku RTF

2022-04-29 5.5.7.3/5

BDO KPO:

 • dla roli transportujący dodany podgląd dla wszystkich statusów
 • usprawniono pobieranie potwierdzeń transportu i KPO (komunikaty o błeęach, otwartym już pliku)
 • poprawiono mechanizm potwierdzania transportu

Statystyki przetwarzania:

 • poprawiono błąd braku danych dla instalacji
2022-04-28 5.5.7.1/2

Ewidencja KEO:

 • poprawiony błąd wysyłania do BDO zaznaczonych pozycji

Karta ewidencji ZSEiE:

 • przyjęte od zwolnionego z ewidencji: poprawione zapisywanie i wysyłanie dodatkowych informacji

Ewidencja KPOK:

 • dodany eksport tabeli do Excela
2022-04-27 5.5.5.1/2

Ewidencja KEO:

 • na KEO kolumna kontrahent zmieniona na kolumnę z nazwą instalacji w BDO
 • na KEO dodano opcję zmiany nazwy instalacji w BDO dla zaznaczonych wpisów
 • poprawione działanie wpisów z przyjęciem od zw. z ewidencji,przekazaniem zw. z ewidencji, przekazanie os. fizycznej

Logowanie do programu:

 • poprawiony błąd związany z podwójnym kliknięciem przycisku Zaloguj (błąd uprawnień)

Sprawozdanie nieczystości ciekłe:

 • dodano numer BDO do sprawozdania
 • wyświetlanie wiersza z informacją o zerowym odbiorze dla danego typu nieczystości

Sprawozdanie opłaty środowiskowe:

 • poprawione zaokrąglanie opłaty dla pojazdów (dotyczy kilku pojazdów z tej samej grupy)
2022-04-08 5.5.4.1/2

Weryfikacja KEO z BDO:

 • dodana opcja sprawdzania masy odpadów wytworzonych w ramach usług

Weryfikacja KEOK z BDO:

 • dodana opcja weryfikacji KEOK z BDO (bez przetwarzania)

Synchronizacja firm:

 • usprawniono system synchronizacji kontrahentów z BDO
 • dodano opcje zakładania oddziału na podstawie wyszukiwania w BDO

BDO KPO/ KPOK:

 • poprawiono błędy związane z zakładaniem kontrahentów i oddziałów przy tworzeniu nowych i edycji istniejących KPO/ KPOK
2022-03-23 5.5.3.1/2

BDO KPO:

 • poprawiony błąd dodawania kontrahenta przy wejściu do KPO

Ewidencja KEOK:

 • poprawiony błąd zapisywania przetwarzania w programie

Synchronizacja KEO:

 • poprawiony błąd zaznaczania KEO z BDO w tabeli
2022-03-18 5.5.2.3/4

Powiadomienia dla instalacji:

 • wyłączono powiadomienia dla instalacji, powodujące błędy w działaniu programu (dotyczy przetworzeń wprowadzonych od wersji 5.5.0.1)
2022-03-17 5.5.2.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane stawki z 2022 rok
2022-03- 5.5.1.5/6

Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawione wysyłanie danych z działu I, XI i XII
 • poprawiona synchronizacja działu XII
2022-03-14 5.5.1.1/2

Ewidencja KEO:

 • poprawiony błąd wyświetlania nazwy instalacji na KEO
 • dodana opcja wytwarzania odpadów w ramach usług w instalacji
 • dodana możliwość wytwarzania odpadów w instalacji do przetwarzania (dla odpadów związanych z konserwacją instalacji)
 • poprawiono błędne wyświetlanie odpadów wytworzonych w ramach usług zapisanych lokalnie (dotyczy zapisu w starszych wersjach)
2022-03-09 5.5.0.1/2

Sprawozdanie o odpadach:

 • przywrócony dział XII - zbieranie odpadów
 • poprawiony błąd pobierania danych z BDO do działu XI (brak gmin w pobranych MPD z BDO)

Ewidencja KEO:

 • usprawnienia dotyczące przetwarzania odpadów
 • dodana obsługa utraty statusu odpadów
2022-03-01 5.4.9.1/2

Ewidencja KEO:

 • w przetwarzaniu odpadów umożliwienie edycji sposobu przetwarzania
 • dodana możliwość tworzenia przetworzenia na podstawie przyjetych odpadów

Ewidencja KPOK:

 • poprawione dodawanie wpisów z KPOK bez wybranej gminy na KEOK
 • poprawiona zmiana filtrowania na listę dla kodu odpadu
 • poprawiona opcja usuwania powielonych wpisów na ewidencji (nie działała dla KPOK na KEO)

Ewidencja na KEOK:

 • poprawiona edycja i dodawanie wpisu porządkowego z przesunięciem na KEO (MPDi KEO były nieaktywne)

poprawione przeliczanie w wierszu z podsumowaniem masy odebranych odpadów po zastosowaniu filtra

Ewidencja KEO:

 • poprawione wysyłanie do BDO elementów zapisanych lokalnie lub z błędem dodawania (wytworzenie, przetworzenie
 • poprawiony wydruk lokalny KEO (zakres dat spoza roku, nr KPOK na przyjęciu)

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawione usuwanie pozycji w BDO
 • poprawiona edycja przetwarzania ZSEiE​​​​​​​​
2022-02-24 5.4.8.1/2

Sprawozdanie o odpadach:

 • poprawione działanie sprawozdań przez API BDO - dział 1 i 11

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawione ponowne przeliczanie odpadów z ewidencji
2022-02-17 5.4.6.7/8

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawione usuwanie wpisów na liście z gospodarowaniem

Ewidencja odpadów

 • dodana opcja podglądu daty utworzenia i edycji wpisu

Sprawozdanie o opróżnianiu zbiorników bezodpływowych

 • dodane pole z NIP-em

Opłaty środowiskowe:

 • poprawione zapisywanie kotłów wskaźnikami
 • poprawiony eksport sprawozdania po pliku RTF (MS Word) w zakresie sortowania instalacji i źródeł oraz wskaźników obliczanych na podstawie wartości opałowej)
2022-02-15 5.4.6.3/4

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawiona widoczność wpisów na liście z gospodarowaniem
2022-02-14 5.4.6.1/2

Ewidencja KEO:

 • dodane szczegółowe dane o weryfikacji
 • poprawiona synchronizacja z BDO (łączenie wpisów lokalnych do wysłania z pobranymi z BDO)

Ewidencja KEOK:

 • poprawiona synchronizacja z BDO (łaczenie wpisów lokalnych do wysłania z pobranymi z BDO)

Sprawozdanie komunalne:

 • poprawione tworzenie wpisów z gospodarowaniem na podstawie ewidencji

Ustawienia programu:

 • ukryto opcje dotyczące ewidencji sprzed 2020 roku
2022-02-07 5.4.5.1/2

Ewidencja opakowań:

 • udostępniona ewidencja opakowań na rok 2022, bez obliczania opłaty produktowej

Opłaty środowiskowe - emisja technologiczna

 • poprawiono kolejność źródeł na wydruku sprawozdania
 • dla spalania z wykorzystaniem wskaźników z wartością opałową, na sprawozdaniu pojawia się wprowadzony wskaźnik emisji w programie

Karta ewidencji ZSEiE

 • poprawiono wyświetlanie wytworzonych odpadów
 • dodano filtr dla gmin na liście zebranego ZSEiE

Karta ewidencji odpadów komunalnych:

 • poprawiono synchronizację elementów z BDO (usuwanie z programu wpisów usuniętych z BDO)
2022-02-03 5.4.4.3/4

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiono usuwanie wpisów

Faktury:

 • poprawiono sortowanie na wydruku raportu faktur

Ewidencja KEO:

 • poprawiony błąd wejścia we wpis z przetwarzaniem lub wytwarzaniem z datą inną niż wybrany rok
2022-02-01 5.4.3.3/4

Karta ewidencji ZSEiE:

 • poprawiony błąd przetwarzania ZSEiE

Sprawozdania komunalne:

 • poprawiono wydruk sprawozdania - odpady poddane recyklingowi
 • poprawione zapisywanie sprawozdania (komunikat o uzupełnienie gospodarowania)
 • poprawiono wydruk, gdy wskazaliśmy innego przetwarzającego niż z ewidencji, bez wskazania MPD
 • dodano nazwę gminy zamiast adresu na wydruku
 • dodano nazwę firmy obok numeru MPD gospodarującego odpadami
 • poprawiono błąd dodawania kodu odpadu spoza ewidencji
2022-01-27 5.4.1.1/2

Sprawozdania komunalne::

 • dodana obsługa pozostałości z sortowania
 • poprawiony błąd braku odpadów w gospodarowaniu
2022-01-25 5.4.0.1/2

Sprawozdania komunalne:

 • dodana obsługa wysortowanych odpadów
 • dodana obsługa gospodarowania odpadami

Synchronizacja z BDO

 • dodana opcja na liście firm odświeżenia nazw MPD (poprawia pusta na zwy w programie oraz aktualizuje zmiany z BDO)
2022-01-24 5.3.9.1

Ewidencja KPOK:

 • poprawione błędy w dodawaniu wpisów z poziomu edycji KPOK

Zakład przetwarzania ZSEiE:

 • dodana opcja zapisywanie do BDO przyjęcia KPOK

Sprawozdanie komunalne

 • dodane częściowe sprawozdanie komunalne, obliczane na podstawie ewidencji
2022-01-22 5.3.8.3/4

Ewidencja KPOK:

 • dodana kolumna z obszarem na liście
2022-01-20 5.3.8.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • poprawiona możliwość wyboru wskaźników gazowych KOBiZE 2020 dla gazu płynnego

Ewidencja KPOK:

 • dodana opcja oznaczenia rodzaju umowy dla KPOK (tryb odbiór, rola przekazujący)
2022-01-19 5.3.7.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane wskaźniki z opracowania KOBiZE 2020 na ogrzewanie pomieszczeń

Zakład przetwarzania ZSEiE:

 • dodana opcja zapisywanie do BDO przyjęcia KPOK
 • dodana opcja zapisywania do BDO przyjęcia od zwolnionych z ewidencji
2022-01-14 5.3.6.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane brakujące wskaźniki z opracowania KOBiZE na spalanie paliw
2022-01-12 5.3.5.3/4

Ewidencja KEO:

 • dodana opcja zakładania wybranych KEO na kolejny rok
 • zmiana nazw przycisków na liście KEO

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja zakładania wybranych KEOK na kolejny rok
 • zmiana nazw przycisków na liście KEOK

Obsługiwane gminy:

 • dodana opcja przenoszenia wybranych gmin na kolejny rok
2022-01-10 5.3.5.1/2

Opłaty środowiskowe:

 • dodane wskaźniki z opracowania KOBiZE 2020 na spalanie paliw w kotłach opalanych gazem

Sprawozdanie BDO:

 • poprawiony błąd zakładania nowego sprawozdania w BDO za 2021 r. (było niewidoczne w BDO)

Ewidencja KEOK:

 • dodana skrócona opcja na przekazanie odpadów za pomocą papierowego KPOK

Ewidencja KEO:

 • poprawiona synchronizacja oraz tworzenie wpisów z przetwarzaniem
 • dodana gmina na KEO dla przyjęć/ przekazań na podstawie KPOK
2021-12-31 5.3.4.1/2

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja przyjęcia od zwolnionych z ewidencji
2021-12-29 5.3.3.1/2

Logowanie użytkownika:

 • poprawiony błąd logowania się, gdy użytkownik posiadał uprawnienia do usuniętej firmy

Załącznik VII:

 • poprawiony błąd edycji importowanych odpadów (pojawiła się zerowa masa)

Ewidencja KPOK:

 • poprawiony błąd pobierania odebranych odpadów

BDO KPO:

 • poprawiony błąd pobierania KPO z 2022 roku
2021-12-25 5.3.2.5/6

Ewidencja KEO:

 • dodana możliwość przeglądania wpisów na KEO według dat transportu KPO/KPOK

Ewidencja KEOK:

 • dodana możliwość przeglądania wpisów na KEOK według dat transportu KPO/KPOK
2021-12-22 5.3.2.3/4

Ewidencja KEO:

 • poprawiona synchronizacja KEO z BDO (błąd synchronizacji w przypadku połączenia 2 oddziałów z tym samym MPD w BDO)

BDO KPO

 • poprawiony błąd zatrzymania grupowego potwierdzenia transportu

BDO KPOK

 • poprawiony błąd zatrzymania grupowego potwierdzania transportu
2021-12-21 5.3.2.1/2

Opłaty środowiskowe

 • dodane wskaźniki z opracowania KOBiZE 2020 na spalanie paliw w kotłach opalanych węglem

Ewidencja KEOK

 • dodana opcja pobierania wpisów dla wielu kart jednocześnie
2021-12-19 5.3.1.5/6

Ewidencja KPOK:

 • dodano brakujące pola na liście KPOK
 • poprawione sortowanie po dacie

Ewidencja KEOK:

 • dodana opcja usuwania błędnych wpisów z KEOK

Synchronizacja KEOK

 • poprawione pobieranie przekazanych odpadów na KEOK (błąd braku daty)

Ewidencja KPO

 • poprawione sortowanie po dacie
2021-12-16 5.3.1.3/4

Ewidencja KPO/ KPOK:

 • poprawiono usuwanie wpisów ewidencji odpadów z poziomu widoku karty

Ewidencja papierowych KPOK

 • dodano opcję tworzenia wpisów z przekazaniem i odbiorem

Karta ZSEiE:

 • poprawiono błąd z brakiem widoczności karty w edycji
2021-12-13 5.3.1.1/2

Lista KPO:

 • dodane okno z postępem pobierania potwierdzeń transportu
 • poprawiony błąd przekroczenia czasu odpowiedzi z serwera BDO podczas pobierania KPO

Lista KPOK:

 • dodane pobieranie dokumentów KPOK i potwierdzeń transportu z listy KPOK
2021-12-08  5.3.0.1/2

Ewidencja na KEO:

 • w przetwarzaniu odpadów umożliwienie edycji sposobu przetwarzania
 • dodana możliwość tworzenia przetworzenia na podstawie przyjętych odpadów

Ewidencja KPOK:

 • poprawione dodawanie wpisów z KPOK bez wybranej gminy na KEOK
 • poprawiona zmiana filtrowania na listę dla kodu odpadu;
 • poprawiona opcja usuwania powielonych wpisów na ewidencji (nie działała dla KPOK na KEO);

Ewidencja na KEOK:

 • poprawiona edycja i dodanie wpisu porządkowego z przesunięciem na KEO (MPD i KEO były nieaktywne)
 • poprawione przeliczanie, w wierszu z podsumowaniem, masy odebranych odpadów po zastosowaniu filtra;
2021-12-06 5.2.8.x
 • poprawiona edycja wpisów na ewidencję dla KPOK z poziomu edycji karty
2021-12-02 5.2.7.x
 • poprawione pobieranie odpadów danych z KEOK
 • dodana weryfikacja danych KEO w programie z KEO w BDO
2021-11-23 5.2.5.x
 • poprawione zapisywanie i usuwanie danych na KEO
 • poprawione pobieranie danych na KEOK
 • poprawione wczytywanie bilansu na KEO
 • poprawiona synchronizacja wpisów na KEO z BDO
 • poprawione usuwanie powielonych wpisów na ewidencji dla KPOK
 • poprawiono wczytywanie KPOK na KEO z BDO
 • poprawione usuwanie z BDO wpisów na KEO
2021-11-05 5.2.3.x
 • dodana obsługa importu i eksportu odpadów na KEO
 • dodana obsługa KPOK na KEO
 • poprawiono błąd wprowadzania numeru konta w danych firmy
 • przebudowano wygląd KEO (nowe kolumny w widoku)
 • dodana obsługa kodów odpadów "br"
2021-10-26 5.2.2.x
 • usunięte powielone przy pobieraniu z BDO wpisy na KEO i KEOK
 • dodana opcja pobierania danych dla wielu KEO jednocześnie
 • dodana kolumna z grupą ZSEiE na KEO
 • poprawione zapisywanie danych o przetworzeniu i powiązanych wytworzeniach w BDO
2021-10-08 5.2.0.x
 • dodana informacja o wytworzeniach pozostałych z usuniętego przetworzenia
 • poprawione działanie przetwarzania odpadów (usuwanie wytworzeń w BDO)
 • dodane ZSEiE na przyjęciu w PSZOK
 • poprawione wysyłanie z KEO do BDO przyjętych odpadów
2021-09-30 5.1.9.x
 • poprawione pobieranie pliku KPO w formacie pdf (błąd przekroczenia czasu na odpowiedź)
 • dodana opcja usuwania wszystkich danych KEO w BDO
 • poprawiony błąd pojawiający się przy pracy na liście BDO KPOK
 • poprawiono wydruk faktury (brak osoby sporządzającej)
 • faktury zmieniono sposób wyboru osoby sporządzającej
 • zmieniono sposób wyboru nadawcy i odbiorcy
2021-09-29 5.1.8.x
 • poprawione wyświetlanie gminy na KEO dla przyjęć PSZOK (dodany rodzaj gminy)
 • modyfikacja ról użytkowników
 • poprawiony błąd zatwierdzania KPO z listy zaplanowanych KPO
 • dodanie opcji miesięcznego prowadzenia ewidencji dla KPO
 • poprawiony błąd z brakiem daty dla wpisów KPOK na KEOK
 • dodanie opcji wczytywania KPOK tylko dla wybranego miesiąca
 • przeniesienie ewidencji KPOK do lewego menu
 • dodanie opcji miesięcznego prowadzenia ewidencji dla KPOK
 • poprawione wyświetlanie gminy na KEO dla odpadów przyjętych z PSZOK
 • poprawiony błąd z numerem faktury przenoszonym z danych firmy
2021-08-30 5.1.3.x
 • poprawiono błędy pobierania wpisów na KEO
 • poprawiono podgląd wpisów na KEOK
 • poprawiono błędy w pobieraniu wpisów KEOK
2021-08-16 5.1.1.x
 • wystawianie KPOK - zmieniono sposób wyboru przejmującego odpady
 • poprawiono wpisy na KEOK z przekazaniem za pomocą KPOK (błędna data przy pobieraniu wpisów)
 • aktualizacja nazwy powiatu (z jeleniogórski na karkonoski)
 • dodana opcja wyszukiwania kontrahentów z BDO
2021-08-12 5.1.0.x
 • poprawiony bilans na KEO (ujęcie KPO z roku innego niz KEO)
 • poprawiony bilans na KEOK (ujęcie KPOK z roku innego niż KEOK)
2021-08-11 5.0.9.x
 • poprawiony błąd wejścia na listę KEOK po skopiowaniu KEOK z poprzedniego roku
2021-08-10 5.0.8.x
 • dostosowanie KEO do nowego API w BDO
 • dostosowanie KEOK do nowego API w BDO
2021-08-02 5.0.7.x
 • dodana opcja tworzenia wpisów wytworzenia innych niż w ramach świadczenia usług na KEO dla KPO w ramach świadczenia usług
 • dodana opcja dodania komentarza dla grupowych wpisów przyjęcia i przekazania na podstawie KPO
 • dodana opcja pobierania plików PDF z KPO z BDO
2021-07-21 5.0.6.x
 • aktualizacja struktury administracyjnej (zmiany gmin na miejsko-wiejskie)
 • dodane potwierdzanie transportu KPOK
 • poprawiony błąd powielonych KPOK przy pobieraniu z BDO
 • poprawione generowanie danych do sprawozdania komunalnego
 • poprawione generowanie sprawozdania za odebrane nieczystości ciekłe
2021-07-15 5.0.5.x
 • poprawiony wydruk KPOK lokalny
 • zmiana sposobu wyszukiwania KPOK z BDO
2021-07-09 5.0.4.x
 • poprawione wyszukiwanie KPO BDO dla zakresu dat
 • poprawiony wydruk KEO lokalny (wpis przekazanie zwolnionemu z ewidencji
 • poprawki do systemu pobierania KPO z BDO
 • poprawiony import na KPO papierowych (wczytywane gminy)
2021-07-07 5.0.3.x
 • poprawione kolumny z podsumowaniem na liście KPO papierowych
 • poprawiony eksport do Excela papierowych KPO (dodane kolumny)
 • przyjęcie do PSZOK - poprawione ładowanie kart KEOK
 • dodane pobieranie danych KEOK z BDO
 • poprawiony błąd braku statystyk na PSZOK
 • ewidencja KPOK - poprawione błąd umieszczanie grupowo wpisów na KEOK
 • poprawiony błąd tworzenia KEO przy wpisach na PSZOK
2021-06-22 5.0.2.x
 • odpady komunalne - podział obsługiwanych gmin na lata
 • obsługa PSZOK na KEO
2021-06-07 5.0.1.x
 • podział listy odpadów na KPO na miesiące (z opcją za cały rok)
 • dodana opcja generowania JPK VAT za dowolny miesiąc
 • podzielenie listy faktur na miesiące
2021-05-11 5.0.0.x
 • zmiana sposobu wyboru przejmującego odpady przy wystawianiu KPO
 • dodana opcja usuwania powielonych wpisów ewidencji KPOK w BDO
 • KEOK - dodana opcja wysyłania wpisów lokalnych ze wszystkich kart
 • dodana opcja grupowego oznaczania rodzaju działalności dla KEOK
2021-05-11 5.0.0.x
 • dodane kolumny na listach KPO (gmina, uwagi wytwarzanie, różnica mas, inna masa na ewidencji)
 • dodana możliwość przypisania gminy oraz grupy ZSEiE do przyjęcie i przekazania na KEO
2021-05-11 4.9.9.x
 • dodana opcja szybkiej aktualizacji KPO z BDO
2021-04-29 4.9.8.x
 • dodana ewidencja KPOK na KEOK (wysyłanie wpisów do BDO)
 • dodana obsługa brakujących operacji dla KPOK w BDO
 • poprawiona czytelność operacji odrzucenia, korekty, przyjęcia KPO
2021-03-24 4.9.5.x
 • dodane kolumny na listach KPO (gmina, uwagi wytwarzanie, różnica mas, inna masa na ewidencji)
 • dodana możliwość przypisania gminy oraz grupy ZSEiE do przyjęcie i przekazania na KEO
2021-03-15 4.9.4.x
 • dodana obsługa zebranych odpadów na sprawozdaniu o odpadach
 • poprawiony wydruk sprawozdania o odpadach (błąd dla świadczenia w ramach usług)
2021-03-09 4.9.2.x
 • poprawiony wydruk podglądu danych ze sprawozdania o odpadach
 • w sprawozdaniu o odpadach dodana naliczanie odpadów wytworzonych w ramach usług
 • w sprawozdaniu o odpadach dodana naliczanie odpadów wytworzonych poza instalacją
2021-02-25 4.9.0.x
 • dodany import KPOK papierowych z Excela
 • poprawione wystawianie KPOK do BDO (dodane kody EX)
2021-02-10 4.8.9.x
 • dodane stawki opłat środowiskowych na 2021 r.
2021-02-10 4.8.8.x
 • zwiększona dokładność wskaźników w emisjach technologicznych do 9 miejsc po przecinku
 • dodana obsługa kodów ex na KPO
 • poprawione tworzenie wytworzeń na podstawie KPO (zapisywanie lokalne)
2021-02-01 4.8.7.x
 • faktury - udostępniono JPK za I kwartał 2021 r.
 • poprawione powielanie KPO (przenoszenie transportującego)
2021-01-29 4.8.6.x
 • dodana opcja usuwania powiązanie KEO z BDO
 • dodana opcja wysyłania oczekujących wpisów jednego rodzaju z KEO
 • w sprawozdaniu komunalnym dodana możliwość usuwanie odpadów przeznaczonych do gospodarowania
2021-01-26 4.8.5.x
 • sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych - dodana opcja zaznaczania obszaru gminy dla 20 03 01
 • poprawiony błąd dodawania odpadów spoza ewidencji do sprawozdania PSZOK
2021-01-21 4.8.4.x
 • dodana obsługa pola "Obszar gminy" przy wystawianiu KPOK
2021-01-19 4.8.2.x
 • poprawione przenoszenie KEO z poprzedniego roku
 • poprawione przenoszenie KEOK z poprzedniego roku
2021-01-15 4.8.2.x
 • poprawiona synchronizacja i zakładanie KEOK w BDO
 • możliwość powielania KPOK - odbiór
 • dodane kolumny na liście KPOK
2021-01-11 4.8.1.x
 • dodane filtry tabeli w zakładce Ewidencja KPOK
 • dodana opcja umieszczania na KEOK KPOK bez określonej gminy
2021-01-01 4.8.0.x
 • KEO: poprawione wystawianie przekazania i przyjęcia od podmiotów zwolnionych z ewidencji
 • KEO: poprawione wystawianie przekazania osobom fizycznym
2020-12-17 4.7.9.x
 • dodana opcja usunięcia nie powiązanych z KPO wytworzeń z KEO
2020-12-16 4.7.8.x
 • zmiany na zakładce z KEO (stany magazynowe, stan początkowy)
 • dodana opcja zapisywanie przetwarzania razem z wytworzonymi odpadami do BDO
2020-11-29 4.6.7.x
 • dodane opcje korygowania błędnych wpisów na KEO
 • na liście ewidencji KPO dodana kolumna z % wytworzonych odpadów na KPO
 • na liście ewidencji KPO dodane opcje usuwania wpisów z ewidencji
2020-11-25 4.6.6.x
2020-11-23 4.6.5.x
2020-11-18 4.6.4.x
 • poprawiony NIP kontrahenta w pliku JPK-VAT
 • dodany podgląd wpisów z KPO na KEO
2020-11-16 4.6.3.x
 • poprawione działanie filtrów tabelach BDO KPO przy zmianie ról
 • umożliwienie zmiany kodu odpadu dla KPO papierowego, które nie zostało jeszcze umieszczone na KEO
 • poprawiony błąd wysyłania danych z KEO (elementy wytworzone i przekazane)
2020-11-13 4.6.2.x
2020-10-30 4.6.0.x
 • zmienione wyświetlanie stanów magazynowych na KEO i KEOK
2020-10-13 4.5.9.x
2020-09-30 4.5.7.x
 • dodana opcja korekty KPO
 • dodana opcja wyszukiwania kontrahentów w BDO wg NIP
 • dodany wybór kodu GTU na fakturach
 • dodana możliwość określania dodatkowych danych do odpadów z KPO (ZSEiE, towar, magazyn)
 • dodana możliwość włączenia do stanu magazynowego KPO dla statusów: planowana, zatwierdzona, potwierdzenie wygenerowane, odrzucona
 • przeniesiono ewidencje KPO poza listę KPO
2020-09-21 4.5.6.x
 • zmieniona długość pola "nr rejestracyjny" dla KPO na 600 znaków (zgodność z BDO)
2020-09-17 4.5.5.x
 • poprawione wyświetlanie danych na liście papierowych KPO
 • dodany wiersz podsumowania na liście papierowych KPO
 • dodany eksport do pliku xls papierowych KPO
 • dodana opcja przyjęcia z innego oddziału firmy na papierowym KPO
2020-09-14 4.5.4.x
2020-09-10 4.5.3.x
 • dodana obsługa kodów ex na kartach KEO
 • dodana aktualizacja danych o rodzajach działalności na KEO
 • poprawione sortowanie na liście KPO (gmina do wyboru)
 • porządkowanie nazw gmin i obszarów (rodzaj gminy, obszar)
2020-09-01 4.5.2.x
 • dodany podgląd na wpisy do KEO w danych KPO (dotyczy statusów "potwierdzenie przyjęcia" i "potwierdzenie transportu")
2020-08-20 4.5.1.x
2020-08-12 4.5.0.x
 • poprawiono błąd wystawiania KPOK
 • dodana możliwość edycji zaplanowanych i zatwierdzonych kart pobranych z BDO
2020-08-04 4.4.9.x
2020-07-17 4.4.8.x
 • dodana opcja wystawianie KPO z opcją świadczenia w ramach usług
 • dodana możliwość edycji zaplanowanych i zatwierdzonych kart pobranych z BDO
2020-06-29 4.4.2.x
 • dodane pobieranie i zakładanie KEOK (bez danych)
2020-06-26 4.4.1.x
 • dodane pobieranie i zakładanie KEO z BDO (bez danych o wprowadzonych wpisach
2020-06-23 4.4.0.x
 • uzupełnione brakujące pola w papierowym KPO
2020-06-18 4.3.9.x
 • papierowe BDO KPO: poprawione działanie opcji wytwarzania w ramach świadczenia usług
 • synchronizacja kontrahenta z BDO: dodana opcja zakładania oddziałów
 • dodany numer rejestracyjny na liście BDO-KPO
 • dodany numer rejestracyjny na liście BDO-KPOK
 • poprawiony błąd sprawdzania zgodności ewidencji z decyzją dla decyzji bezterminowych
2020-06-10 4.3.8.x
 • dodane opcje na wliczanie KPO pobranych z BDO do stanów magazynowych
 • papierowe BDO KPO: poprawione działanie opcji wytwarzania w ramach świadczenia usług
2020-05-20 4.3.7.x
 • BDO KPO: dodana kolumna z potwierdzoną masą
 • BDO KPO: dopracowane pokazywanie kolumn na liście KPO
 • BDO KPOK: dodana kolumna z potwierdzoną masą
 • BDO KPOK: dopracowane pokazywanie kolumn na liście KPOK
2020-05-15 4.3.6.x
 • usprawnione pobieranie danych z BDO
 • dodanie daty ostatniej modyfikacji KPO i KPOK w BDO
 • poprawiony błąd długiego wczytywania decyzji
2020-05-05 4.3.5.x
 • poprawione zapisywanie kodów decyzji kontrahenta
 • synchronizacja oddziałów z BDO: poprawione wyszukiwanie z użyciem polskich znaków diakrytycznych
2020-04-26 4.3.4.x
 • zwiększenie dokładności masy do 100g w DPO/DPR
 • BDO KPO - dodane potwierdzenie przyjęcia odpadu
 • BDO KPO - dodane potwierdzenie transportu odpadu
2020-04-24 4.3.3.x
 • poprawione pobieranie KPOK z BDO dla roli transportującego
2020-04-22 4.3.2.x
 • dodane obszaru gmin miejsko-wiejskich
 • dodane dzielnice i delegatury występujące na KPOK
2020-04-20 4.3.1.x
 • poprawione wyszukiwanie decyzji na sprawozdaniu o odpadach
 • dodane pobieranie KPOK z BDO