Powrót

Wersja: 4.5.9.x

Moduł KPO-BDO/ Ewidencja

Masz pytania?  Zadzwoń!
+ 48 (61) 307 18 95

24 listopada 2020
Grupowe wytwarzanie odpadów na KEO dla KPO

Wpisy wytworzenia odpadów na karcie ewidencji można utworzyć na podstawie kart przekazania odpadów. Po wybraniu z menu bocznego KPO-BDO, należy przejść do ostatniej zakładki Ewidencja KPO. Ostatnia kolumna służy do zaznaczania wpisów KPO, dla których mają zostać utworzone wpisy. Wpisy można tworzyć pojedynczo, wybierając checkbox przy konkretnym wpisie 

 

 

Wpisy wytworzenia można również tworzyć grupowo, wybierając checkbox w pierwszym wierszu umożliwiający zaznaczenie wszystkich wpisów. 

 

 

Po wybraniu przycisku Wytwórz na KEO pojawi się nowe okno, w którym znajdują się informacje dotyczące ilości zatwierdzonych KPO, masie która znajdzie się KEO (jest ona zgodna z masą zatwierdzoną) oraz datą wytworzenia ( jest ona zgodna z datą transportu). W nowym oknie należy zaznaczyć czy jest to odpad powstały w instalacji lub poza nią. W przypadku odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, tylko ostatnia opcja będzie dostępna do zaznaczenia. Wytworzenie domyślnie jest zapisywane w programie Eko-Soft oraz w systemie BDO. W przypadku, gdy użytkownik chciałby prowadzić ewidencję tylko w programie Eko-Soft należy wybrać opcję Zapisz lokalnie. 

 

 

UWAGA! Po wybraniu przycisku Zapisz w BDO lub Zapisz lokalnie program nie daje żadnego potwierdzenia, mimo to wpis został utworzony na karcie ewidencji. 

 

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000