Powrót

Wersja: 5.7.0.5

Zmiany w programie

Masz pytania?  Zadzwoń!
+ 48 (61) 307 18 95

19 grudnia 2022
Lokalna zmiana daty wpisów na KEO/KEOK dla KPO/KPOK

W programie została dodana opcja ustawiania własnej daty dla wpisów na ewidencji związanych z KPO i KPOK. Data w BDO pozostanie bez zmian.


Taka zmiana jest związana z komplikacjami wynikającymi z mechanizmu BDO - data na KEO/KEOK jest datą przyjęcie KPO/KPOK. 
Ustawianie i posługiwanie się własną datą w programie jest przydatne w następujących sytuacjach:
1. Data transportu (przekazania) i przyjęcia jest w różnych latach (np. przekazanie w grudniu 2022, przyjęcie w styczniu 2023).

Zalecamy wpisanie takiej karty z datą 31.12.2022 r., aby nie zaburzać stanów magazynowych i bilansu otwarcia na początku roku.
2. Daty pomiędzy transportem i przyjęciem odpadów są bardzo odległe - np. ze względu na przeciągającą się korektę. Niekiedy KPO zostaje skorygowane po kliku miesiącach, podczas gdy przyjęty odpad został dawno przetworzony lub przekazany dalej. Podanie własnej daty pomoże uporządkować ewidencję.

3. Zmiana daty ma wpływ na generowanie sprawozdań dla KPO/KPOK z przełomu lat (program generuje dane na podstawie dat wpisów). 

W przypadku sprawozdań komunalnych zaliczenie (lub nie) danych KPO/KPOK do np. poziomów odzysku jest bardzo przydatne.


Zmiana daty jest tylko zmianą lokalną (nie pojawi się w systemie BDO).
Aby ustawić własną datę dla wpisów na ewidencji należy przejść do zakładki Ewidencja KPO i otworzyć szczegóły wybranej KPO dla której chcemy zmienić datę. 


 

 

W nowym oknie należy wybrać zakładkę Ewidencja. Proszę wybrać dany wpis z listy i wybrać opcję Edytuj

 

 

W nowym oknie pojawią się informacje dotyczące przyjęcia KPO na KEO. W tym miejscu można zmienić lokalną datę przyjęcia odpadów na KEO w programie Eko-Soft. 

 

 

Wprowadzone dane należy zapisać wybierając pomarańczowy przycisk Zapisz.

 

 

Pobierz DEMO

Kup teraz

Pobierz DEMO

Kup teraz

Programy

Eko-Soft

Ewidencja odpadów

Eko-Soft 

Opłaty środowiskowe

Zaufali nam

8

 

 

7

 

6

 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

 

 

 

© 2019 Eko-Soft. Wszelkie prawa zastrzeżone

ul. J. Słowackiego 38A/15,
60-825 Poznań 
tel. 61 307 18 95

Eko-Soft Maciej Korpik 
NIP: 618-199-29-06 

e-mail: [email protected]

Nr konta: 45 1940 1076 3073 2494 0000 0000